windturbines a16, foto: Wim Hollemans

Noord-Brabantse inspraakronde voor 28 hoge windturbines langs A16

Tot en met 30 juli 2018 ligt het Noord-Brabants provinciaal bestemmingsplan voor windturbines langs de A16 ter inzage en ter inspraak. De A16 is het Nederlandse deel van de snelweg Rotterdam-Antwerpen. Het plan betreft de zone vanaf de Biesbosch tot aan de Belgische grens.

De provincie Noord-Brabant heeft het ontwerp tot inpassingsplan, inclusief het milieueffectenrapport en de ontwerpen tot omgevingsvergunningen vrijgegeven. Op 21 (Wagenberg) en 27 juni (Rijsbergen) organiseert ze inloopavonden.

Het inpassingsplan maakt de bouw van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. Het kwam tot stand in samenspraak met gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert, omwonenden en andere belanghebbenden.

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er negen ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windturbines zullen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, een vermogen van minimaal 104 en maximaal 116 Megawatt hebben. Dit windmolenplan levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de afspraak die de provincie en de gemeenten met de nationale overheid hebben gemaakt om voor eind 2020 470,5 MW aan windenergie te realiseren. De tiphoogte van de wieken zal maximaal 210 meter bedragen. Het was een uitdrukkelijke wens van inwoners en belanghebbenden om liever een kleiner aantal hoge windturbines te plaatsen, dan een groter aantal lage.

Geluid

De inbreng van inwoners, inwonersorganisaties en belangenorganisaties is op meerdere plaatsen in het ontwerp inpassingsplan zichtbaar. Hij heeft er onder meer toe geleid dat geluid het meest zwaarwegend criterium werd bij de keuze van locaties. De locaties zijn zo gekozen dat een minimaal aantal woningen in de directe omgeving van de toekomstige windmolens ligt. Op verzoek van inwoners is bovendien het cumulatieve effect van het geluid van windmolens op bestaande geluidsbronnen, zoals de hogesnelheidslijn en de A16, onderzocht. Ook het vrijwaren van kwetsbare landschappen en natuurgebieden van windmolens was een wens waaraan het ontwerpplan volgens het provinciebestuur tegemoet komt. Overleg met inwonersgroepen van Moerdijk en Drimmelen heeft ertoe geleid dat op Klaverpolder een windmolenlocatie is vervallen en dat de overgebleven windmolens iets in westelijke richting zijn opgeschoven.

Lusten en lasten delen

Het project Windenergie A16 ambieert om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Alle ontwikkelaars ondertekenden daarom een ‘green deal’, waarin ze beloven dat 25% van de eigendomsrechten van de windmolens in handen komt van de lokale gemeenschap. Deze intentieverklaring is uitgewerkt in concrete acties en samenwerkingsovereenkomsten die de afgelopen weken door alle betrokken partijen zijn ondertekend.

Overlast gecompenseerd

Met de eigenaren van achttien woningen die het dichtst bij de turbines staan, en waar de geluidsbelasting hoger is dan wettelijk toegestaan, hebben de ontwikkelaars afspraken op maat gemaakt. Voor de 78 woningen in het gebied waar de geluidsbelasting lager is dan wettelijk toegestaan, maar waar de turbines wel te horen zijn, wordt een deel van de opbrengst van de windturbines gereserveerd. Deze vergoeding komt jaarlijks beschikbaar vanaf het moment dat de molens gaan draaien. Hiermee kunnen aanpassingenwerken aan de woning worden uitgevoerd, zoals isolatiemaatregelen of duurzame opwekking van energie voor de woning.

Grenzeloze windenergie

Ten zuiden van de Belgische draagt de autosnelweg naar Antwerpen de indrukwekkende naam A1, al wordt hij er meestal aangeduid met zijn Europese roepnaam E19. De noordelijkste Belgische stroken langsheen de weg zijn al langer aangeduid voor en in gebruik genomen door 200 m hoge windturbines.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.