Foto: Neptune Energy

Noordzeeplatform Neptune Energy moet turbine stilleggen

Platform L10-A

Neptune Energy moet van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stoppen met het produceren van teveel stikstofoxide op zijn platform L10-AD op de Noordzee. Op dat platform staat een turbine die de milieunorm uit de vergunning overschrijdt.

Neptune moet die turbine meteen (op 1 februari) buiten gebruik stellen. SodM heeft het een dwangsom van 25.000 euro per week (met een maximum van 500.000 euro) opgelegd als het die eis niet nakomt.

De uitstoot van stikstofoxiden is wettelijk gemaximeerd omdat deze stoffen nadelige effecten hebben op het milieu zoals verzuring en smog. Op 1 januari 2019 zijn voorschriften uit de nieuwe mijnbouwmilieuvergunning in werking getreden. Neptune Energy moet met ingang van die datum aan strengere milieunormen voldoen. Maar turbine 3 van platform L10-AD voldoet daar niet aan. Er wordt 170% méér NOx geproduceerd dan is toegestaan.

Het L10-AD complex is een gaswinningsplatform. Daarnaast ontvangt en behandelt het gas afkomstig van diverse offshore-installaties. Dit gas wordt gecomprimeerd door compressoren die worden aangedreven door gasturbines. Bij het verbrandingsproces in de turbines komt stikstofoxide (NOx) vrij. Bij L10-AD zijn drie turbines nodig voor de productie van aardgas. Turbine 1 en 2 voldoen al aan de nieuwe, strengere milieunormen.

Neptune heeft in totaal vijf gasturbines op platform L10-AD. Deze gasturbines waren reeds in gebruik voor 1 april 2010. Voor de productie is het niet noodzakelijk om alle gasturbines tegelijkertijd in bedrijf te hebben. Turbine 4 en 5 zijn als sinds 1 januari uitgeschakeld en zijn dus niet in overtreding. Oorspronkelijk was voorzien om turbine 3 tegen de deadline van 1 februari te vervangen. Maar recent gaf Neptune Energy aan dat het voltooien en het operationeel worden van een nieuwe derde gasturbine voor 1 februari 2019 “ambitieus” is. In de aangehouden planning

Milieu heeft voorrang op continuïteit productie

SodM begrijpt uit die zienswijze dat Neptune het ongedaan maken van de overtreding koppelt aan het operationeel kunnen zijn van de vervangende gasturbine. “Dit is echter niet juist,” kapittelt de toezichthouder. “Gelet op de norm is het niet van belang wanneer de vervangende turbine operationeel is, maar wanneer de gasturbine met de te hoge uitstoot buiten gebruik wordt genomen.” De huidige gasturbine 3, die niet voldoet aan de gestelde milieueisen moet “voor” 1 februari 2019 buiten gebruik worden genomen. Daarmee is de overtreding ongedaan gemaakt. Vertraging in het operationeel worden van de vervangende gasturbine doet daar volgens SodM niet aan af. SodM liet dit op 31 januari weten. Het opleggen van de dwangsom per week en niet per dag geeft Neptune misschien wat ademruimte.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.