Grafieken: Elia

Nucleair park in 2018 goed voor 34% Belgische elektriciteitsproductie

energiemix België Elia 2017-18

In 2018 waren de kerncentrales goed voor minder dan 34% van de productie van elektriciteit in België. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet.

Als hoogspanningsnetbeheerder kan Elia alleen die stroom becijferen die door krachtcentrales en andere productie-eenheden op zijn net wordt gezet. Lokale productie met lokaal verbruik of bijvoorbeeld kleinschalige zonne-installaties die hun overschotten in de distributienetten injecteren zijn daarin niet meegeteld. Daarom schrijven we hier ‘minder dan’ 34%. Verderop houden we het bij de naakte cijfers van Elia.

Ooit waren de kerncentrale goed voor bijna 60% van de Belgische elektriciteitsproductie. Maar ook met 2017 is het verschil groot, toen leverden de kerncentrales (minder dan) 50% van de elektriciteit. Kenmerkend voor 2018 was dan ook een grote onbeschikbaarheid van het nucleaire park, vooral in de periode september-december. Van midden oktober tot midden november 2018 was van de zeven Belgische kernreactoren alleen Doel 3 operationeel. Deze situatie had zich nog nooit eerder voorgedaan tijdens een winterperiode. Ze gaf rechtstreeks aanleiding tot een recordcijfer van slechts 15% nucleaire productie in oktober in de energiemix van die maand.

Dit had ook gevolgen voor de andere entiteiten van onze energiemix, meer bepaald voor de elektriciteitsproductie via de gascentrales en de ingevoerde elektriciteitsvolumes. De hernieuwbare energieproductie bleef ook in 2018 verder stijgen, met verschillende nieuwe records.

Over het hele jaar genomen, was de productie van de gasgestookte elektriciteitscentrales nagenoeg gelijk aan deze van 2017 (27%). Elia noteerde echter ongeziene productiepieken, zoals een record in de maand november, toen 43% van de geproduceerde elektriciteit afkomstig was van gasgestookte centrales. Hier valt de sterke correlatie op tussen de gascentrales en de kerncentrales. De gascentrales fungeren vaak als buffer; zij vangen de verschillen in de nucleaire productie op.

De productie van (op het Elianet geïnjecteerde) hernieuwbare energie nam met 18% toe in vergelijking met 2017. De combinatie van hoge zonneproductie in de zomer en een hogere windproductie tijdens de winter zorgde ervoor zorgt dat de maandproductie voor deze twee bronnen over het hele jaar relatief stabiel was. Op 28 juli om 15 uur namen wind- en zonneproductie 46% van de totale Belgische belasting voor hun rekening. Dit percentage werd in België nooit eerder genoteerd. In de maanden mei (517 gigawattuur (GWh)), juni (464 GWh) en juli 2018 (555 GWh) werden de hoogste waarden ooit geregistreerd voor hernieuwbare energie. Voor onshore windenergie werden er in januari (403 Gwh) en offshore december (452Gwh) records genoteerd.

Meer invoer

In 2018 werden er grote hoeveelheden elektriciteit uit de buurlanden ingevoerd. De invoer was goed voor 22% van de energiemix in 2018 tegenover slechts 8% in 2017. Ondanks dit hoge cijfer blijft 2015 toch het recordjaar wat de invoer betreft (20,8 terawattuur (TWh)). Het hoge invoerpercentage is voornamelijk toe te schrijven aan de hoge onbeschikbaarheidscijfers van de kerncentrales en een marktlogica die import verkiest wanneer de elektriciteit uit de buurlanden goedkoper is dan de elektriciteit die in België wordt geproduceerd. De records voor de invoer van elektriciteit per uur in september (4.850 MW) en december (5.234 MW) illustreren dat zeer duidelijk. In september kwam 33% van de elektriciteit (die over het Elia-net passeerde) uit het buitenland. Maar zelfs in juli ging het om 21%, terwijl België in juli 2017 nog 7% van zijn elektriciteit uitvoerde.

Auteur: Koen Mortelmans

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.