Foto: Arenda Oomen

Ollongren aanvaardt (groene) restwarmte als hernieuwbare energie

Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president

Vanaf 2020 tellen restwarmte en restkoude in bepaalde gevallen mee als hernieuwbare energie in de berekeningen om nieuwbouw te laten voldoen aan de eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (Beng). Dat meldt de Nederlandse minister van binnenlandse zaken Kajja Ollongren (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Haar partijgenoot en kamerlid Matthijs Sienot had eerder een motie in die zin ingediend, die intussen door de Tweede Kamer was goedgekeurd. De basis van zijn argumentatie is dat bepaalde volumes restwarmte zijn opgewekt met groene stroom. Ook warmtebedrijven en lokale overheden hadden hierop aangedrongen.

Sinds 24 december 2018 is een herziening van de Europese Richtlijn hernieuwbare energie van kracht. “Deze herziening maakt het mogelijk om restwarmte en -koude mee te tellen in de minimumeis voor het aandeel hernieuwbare energie,” aldus Ollongren. Ze zal deze herziening implementeren in de Nederlandse regelgeving. “Omdat restwarmte en -koude een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal ik vooruitlopend op deze restwarmte en -koude alvast gaan waarderen in de Beng-eisen. Dit houdt in dat restwarmte en -koude die anders zou worden geloosd en waarvoor geen extra brandstofinzet nodig is, zoals overtollige warmte uit datacenters of de industrie, mag worden gebruikt als invulling van de Beng-eis. Warmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties (zogenaamde aftapwarmte) zal niet worden geclassificeerd als restwarmte, maar -afhankelijk van de energiebron – als fossiele of hernieuwbare energie.” Dit betekent dat alleen aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biomassa of biogas mee mag worden gewaardeerd als hernieuwbare energie en aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas of andere fossiele bronnen niet.

Beng

Beng vervangt vanaf 2020 het huidige systeem (EPC) voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen. De eerste Beng-eis betreft de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen en, alleen voor utiliteitsgebouwen, ze te verlichten. Om aan deze eis te voldoen zijn vooral een goede isolatie, optimale luchtdichtheid en de oriëntatie van een gebouw ten opzichte van de zon belangrijk. De tweede Beng en derde Beng-eis omschrijven respectievelijk het maximale aandeel van fossiele en het minimale aandeel van hernieuwbare energie.

Auteur: Koen Mortelmans

1 reactie op “Ollongren aanvaardt (groene) restwarmte als hernieuwbare energie”

ROLAND HAFFMANS|09.01.19|19:55

@: “Ook is de primaire energiefactor voor elektriciteit geactualiseerd van het sterk verouderde 2,56 naar 1,45. Het betekent dat het rendement van het landelijke elektriciteitsnet van 39% naar 69% gaat”
69% met vooral kolen- en gasstroom??

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.