Onderzoek naar kerncentrales in grensgebied

Onderzoek naar kerncentrales in grensgebied

16 juni 2016 – De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken op welke manier Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen en te beheersen. 

Uit een persbericht van de OVV
‘(…) Inwoners van de grensregio’s maken zich hierover naar aanleiding van een aantal incidenten al geruime tijd zorgen. In het onderzoek wil de Raad onder meer achterhalen hoe Nederland en België elkaar betrekken bij besluitvorming over en toezicht op de centrales, welke informatie wordt uitgewisseld en hoe de landen zich gezamenlijk voorbereiden op een mogelijk ongeval. 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de informatie-uitwisseling met betrekking tot de drie kerncentrales in het grensgebied van Nederland en België: Borssele (NL), Doel en Tihange (BE). Indien daar aanleiding toe is, zullen ook andere kerncentrales in grensregio’s betrokken worden. De Onderzoeksraad wil weten of Nederland in de afstemming met buurlanden alle mogelijkheden benut om incidenten met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen en zo nodig te beheersen.
Het toezicht op kerncentrales en de controle op de veiligheid berust bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (NL), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (BE) en het Internationaal Atoomenergie Agentschap (VN). Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid richt zich dan ook nadrukkelijk niet op de veiligheid van de kerncentrales zelf. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) De Belgische centrales komen geregeld in opspraak vanwege incidenten en defecten. Zo moesten de afgelopen jaren tientallen noodstops worden uitgevoerd, het ongepland stilleggen van de reactoren. Daarnaast werd er sabotage gepleegd en werden er scheurtjes ontdekt in reactorvaten. Vorige week schakelde de kernreactor Tihange 2, bij Hoei in de provincie Luik, automatisch uit door een defect aan een elektrische motor. De centrale van Doel, net over de grens bij Antwerpen, komt ook vaak in het nieuws door incidenten. (…)’

 

Bronnen
Onderzoeksraad voor Veiligheid, 15 juni 2016: Onderzoeksraad start onderzoek kerncentrales
De Volkskrant, 15 juni 2016: Onderzoek naar veiligheid kerncentrales grensgebied
Foto: Borsselen (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.