Oproep aan het nieuwe kabinet – ‘Nu een Deltaplan voor 100% schone energie in 2030’

Oproep aan het nieuwe kabinet – ‘Nu een Deltaplan voor 100% schone energie in 2030’

22 maart 2017Vandaag verscheen in paginagrote advertenties een ‘oproep aan het nieuwe kabinet’: ‘Van fossiel naar schoon in 2030. Het kan! Door een Nationale Energiecommissaris aan te stellen, die boven de politiek staat.’ 

Ruud Koornstra, de eerste Nationale Energiecommissaris

De oproep is afkomstig van de ‘Nationale Energiecommissie’. Het is een door bezorgde burgers, wetenschappers en bedrijven en instellingen opgericht orgaan, dat ‘gevraagd en ongevraagd advies geeft over het beleid voor de energieversnelling’. Het burgerinitiatief heeft in januari zelf al een ‘Energiecommissaris’ aangesteld: de ondernemer Ruud Koornstra.

De initiatiefnemers hopen dat hun Energiecommissie uiteindelijk zal overgaan in een officiële Rijks Energiecommissie, die leiding gaat geven aan een soort Deltaplan voor een snelle energietransitie.

De advertentie van vandaag is ondertekend door Herman Wijffels, Derk Loorbach, Dolf Jansen, Lodewijk Hoekstra, Susan Smit, Marjan Minnesma, Siward Zomer en Marjolein Demmers.

Uit de oproep aan het nieuwe kabinet
‘(…) Wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie. (…) Wij zijn -als aanjagers- graag bereid met het kabinet hieraan mee te werken. Wij, vele, vele burgers, bedrijven, instellingen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties zijn volop aan de slag in de duurzame economie. Voorlopers, zowel bewoners als innovatieve bedrijven, zijn al volledig vrij van fossiele energie. Hieromheen heeft een zeer krachtig netwerk van netwerken zich nu verbonden. Wij doen alles wat wij kunnen. (…)
[Van het nieuwe kabinet wordt een stevige inzet gevraagd door]:

  • De rol te nemen van een sterke en faciliterende overheid.
  • Een robuuste doelstelling vast te stellen, niet gebaseerd op wat we dachten dat haalbaar is (2050), maar op wat noodzakelijk is (2030). Ons leven staat op het spel.
  • Een nieuw verbindend werk- en sturingsorgaan op te richten.

Wij hebben de succesvolle Deltacommissie voor ogen. Drie weken na de watersnoodramp in 1953 was deze in functie. Dit resulteerde in een ongekende motor van Nederlands vernuft en daadkracht. Naar het voorbeeld van deze commissie stellen wij de Nationale Energiecommissie voor. (…)’

Iedereen die wil kan de oproep ondertekenen. De Nationale Energiecommissie hoopt uiteindelijk op zo’n 500.000 handtekeningen. Op dit moment zijn er al een paar duizend gezet.

Bronnen
De Nationale Energiecommissie: Oproep aan nieuw kabinet
@energiecomm
#daartekenenwijvoor
Zie ook
FluxEnergie, 13 januari 2017: Ruud Koornstra eerste ‘Nationale Energiecommissaris’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.