Over vijf jaar 25% minder CO2? Het kan!

9 juli 2015 – De NRC vroeg zich af of het wel kan om Nederland over vijf jaar 25% minder CO2 te laten uitstoten. De opdracht van de rechter in de Urgenda-zaak is volgens de krant haalbaar.

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak heeft de regering aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) opdracht gegeven na te gaan of de eis van de rechter haalbaar is. De NRC wilde daar niet op wachten en is het zelf gaan onderzoeken. De conclusie: ‘Een kwart minder CO2? Dat is zo gefikst.’

Eerst brengt de krant in kaart om hoeveel minder uitstoot het gaat:

 • De uitstoot in 1990 (referentiejaar) was 213 Mt
 • In 2020 zou die 25% lager moeten zijn: 160 Mt
 • Bestaand beleid levert 17% op: 36Mt
 • Dan komen we voor 2020 nog 8% uitstoot vermindering tekort: 17 Mt

Hoe kunnen we die 17 Mt extra in vijf jaar realiseren?
Je zou het in één klap kunnen realiseren door de kolencentrales te sluiten. Arnoud Kamerbeek van Delta stelde dat al voor (en volgens hem zou de Nederlandse energievoorziening niet in gevaar komen als we minder stroom exporteren).
De NRC volgt een andere weg: eerst een serie meer structurele maatregelen en voor wat we dan nog aan uitstootbeperking tekort komen gedeeltelijk de kolencentrales sluiten.

Met deze maatregelen kan Nederland in vijf jaar 17 Mt extra reduceren:

 1. 4 Mt: Verkeer
  • Maximum snelheid naar 100 km
  • Autogebruik terugdringen met kilometerheffing
  • Campagne Zuinig Rijden (o.a. gericht op de bandenspanning)
 2. >2 Mt: Industrie
  • Elektromotoren vervangen door zuiniger motoren
  • Koelen/verwarmen: warmteterugwinning
  • Pijpleidingen beter isoleren
  • Soms hele productieketen moderniseren
 3. >2 Mt: Woningbouw
  • Isolatie opvoeren
  • Oude apparaten vervangen
 4. 2 Mt: Kantoren
  • Forse besparing op verlichting en verwarming mogelijk
  • Betere beheerssystemen
  • Efficiëntere klimaatbeheersing
  • Meer zonnepanelen
 5. 1 Mt: Landbouw
  • Meer innoveren
  • Mestvergisting
 6. < 1 Mt: Afval
  • Minder kunststof verbranden door betere afvalscheiding en hergebruik
 7. < 1 Mt: Overig
  • Verbranden van houtsnippers in stoomketels
 8. Het restant (ruim 3 Mt) via kolencentrales
  • Het sluiten van een centrale van 600 MW bespaart 3 Mt CO2.

Zo kan het, concludeeert de NRC (samen met Kornelis Blok, consultant voor duurzame energie bij Ecofys).

In het overzicht van de NRC zijn de kosten buiten beschouwing gelaten. Om meer redenen: de rechter had al geconcludeerd ‘dat er uit kostenoverwegingen geen belemmering van betekenis is om een strengere reductiedoelstelling aan te houden’.
Volgens Kornelis Blok de reductie alleen al met een vergroening van het belastingstelsel betaalbaar zijn.
Sommige maatregelen kosten ook weinig of niets, andere verdienen zich snel terug.
NRC: ‘Voor bedrijven geldt al sinds de jaren negentig de Wet milieubeheer, die ze verplicht om iedere investering te doen die goed is voor het milieu en die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. De wet wordt echter nauwelijks gehandhaafd.’
NRC: ‘De overheid wordt in feite gestraft voor het lakse klimaatbeleid van de afgelopen jaren.’

Bronnen
NRC, 8 juli 2015: ‘Een kwart minder CO2? Dat is zo gefikst.’ (via Blendl)
FluxEnergie, 26 juni 2015: ‘Nu kolencentrales sluiten’ (Arnoud Kamerbeek, CEO Delta)
FluxEnergie, 24 juni 2015: Rechter: Nederlandse staat moet uitstoot broeikasgassen terugdringen

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.