Rechter: Nederlandse staat moet uitstoot broeikasgassen terugdringen

24 juni 2015 – De Nederlandse staat moet in 2020 de uitstoot van broeikasgassen flink hebben teruggebracht. Dat bepaalde de rechter in Den Haag in een zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda.

De staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 25 procent lager is dan het niveau in 1990. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag. Klimaatorganisatie Urgenda vindt het huidige klimaatbeleid een onrechtmatige daad en spande een rechtzaak aan tegen de staat. De eis was 40 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2020.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De rechter is van oordeel dat de Staat een zorgplicht heeft. Ook kunnen landen zich niet verschuilen achter het argument dat zij maar een klein onderdeel zijn in het wereldwijde proces van klimaatverandering.
Directeur Marjan Minnesma van Urgenda noemt de uitspraak een grote overwinning. “Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei ‘dit gaat nooit gebeuren’.” De uitspraak betekent dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2, zegt de Urgenda-directeur. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) De uitspraak is een doorbraak voor de milieubeweging die al jaren pleit voor méér en effectievere actie tegen klimaatverandering. Wetenschappers zijn vrijwel unaniem van mening dat er een trendbreuk nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot een veilig geachte twee graden Celsius. Met het huidige klimaatbeleid van alle landen samen, wordt dat niet bereikt.  (…)’

Uit een bericht van De Rechtspraak, de officiële site van de Nederlandse rechtbanken
‘(…) Partijen zijn het erover eens dat de ernst en omvang van het klimaatprobleem het noodzakelijk maken om maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17% bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40% die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde landen.

Staat moet bescherming bieden
De Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De effectieve controle op het Nederlandse emissieniveau is een taak van de Staat. Daarnaast zijn de kosten van de door de rechtbank bevolen maatregelen niet onaanvaardbaar hoog. De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen. Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou als geïndustrialiseerd land hierin voorop moeten lopen.

De rechtbank betreedt met dit bevel niet het terrein van de politiek. De rechtbank moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijkertijd moet zij de vrije beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat is een reden om het bevel te beperken tot 25%, de ondergrens van de norm van 25 tot 40%.

Urgenda
De zaak is aangespannen door de stichting Urgenda, een burgerplatform dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van plannen en maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering. De stichting treedt in deze zaak ook op namens 886 personen. (…)’


Video uitspraak (18′)

Meer informatie
Website Urgenda
FluxEnergie, 23 juni 2015: ‘Klimaatverandering is onrecht. En daar kunnen rechters wat aan doen’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.