Overheid en windpark Veenkoloniën: ‘Verbijsterend geklungel’

Overheid en windpark Veenkoloniën: ‘Verbijsterend geklungel’

25 januari 2017 – Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt het optreden van de overheid rond het windpark Veenkoloniën ‘verbijsterend ruw’ en ‘geklungel’.

Bröring heeft de ministerraad en de Tweede Kamer zijn mening gestuurd. Het Dagblad van het Noorden bericht over zijn boodschap aan ‘Den Haag’.
Uit een  bericht van het Dagblad van het Noorden 
‘(…) Wie zich in het windpark Drentse Monden en Oostermoer verdiept, begrijpt waarom er boze burgers zijn, concludeert Bröring, (…) Bröring schrijft dat zijn vertrouwen in de overheid aanzienlijk is gedaald na bestudering van de besluitvorming over het windpark. Die is ‘uiterst teleurstellend verlopen wat betreft transparantie en participatie’. Vragen van inwoners, zoals ‘waarom komen die windmolens hier?’ en ‘hoe zit het met de verdeling van de lusten en lasten?’ hebben volgens Bröring geen adequaat antwoord gekregen. (…)
Bröring: „Kijk, ze hebben eerst besloten over de locatie, toen de plannen doorgezet en de compensatie achteraf geregeld. Maar dat is niet de bedoeling van participatie. Dat voelt namelijk als afkopen. In dit traject is niet alles goed van tevoren uitgedacht. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet.”
Volgens Bröring had het meer voor de hand gelegen om te beginnen met een maatschappelijk debat over duurzame energie. Daarna hadden afspraken kunnen worden gemaakt over de verdeling van lusten en lasten om daarna pas over de windparken te besluiten.
Het dossier is een splijtzwam gebleken, concludeert Bröring. ‘Tussen boeren en burgers, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling.’ Dat ‘op winst gerichte ondernemers’ van de overheid voor draagvlak in het gebied moesten zorgen, was volgens de hoogleraar verkeerd. De overheid had deze verantwoordelijkheid zelf moeten nemen. Hij schrijft: ‘Dit is eerder een illustratie van het menselijk tekort – en naïef vertrouwen in met name projectontwikkelaars – dan van een of ander complot.’ Hij besluit met de opmerking dat de overheid haar geklungel in ieder geval gewoon toe zou moeten geven. (…)’

Minister Kamp heeft zijn fiat gegeven aan het windpark. Hij zag geen reden nog eens naar de alternatieven te kijken.

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 24 januari 2017: ‘Geef geklungel gewoon eens toe’ (via Blendle)
Foto Bröring: Twitter. Foto windpark: impressie – fotomontage, gemaakt door tegenstanders
Zie ook
FluxEnergie, 23 januari 2017: Kamp: ‘Geen uitstel voor windpark Drenthe’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.