‘De politieke leiders laten het afweten in het klimaatdebat’

15 november 2016‘Het is even opvallend als beschamend dat politici in het cruciale klimaatdossier uitblinken in afwezigheid als het gaat om leiderschap’, zegt klimaatwatcher Maurits Groen. ‘Ik heb een beetje genoeg van alle woorden. Ik wil daden zien’, zegt Jan Terlouw.

Twee gelijktijdige en gelijkluidende uitingen van teleurstelling over de politiek en de aanpak van de klimaatverandering: de een van ‘klimaatwatcher’ Maurits Groen en de andere van D66-coryfee Jan Terlouw.

Jan Terlouw
160915-terlouw2Jan Terlouw werd ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag geïnterviewd door Trouw.
Uit het interview van Trouw
‘(…) “Ik ben niet zo onder de indruk [van het Klimaatakkoord van Parijs], want ik heb een beetje genoeg van alle woorden. Ik wil daden zien. Ik vroeg me na het gejubel over het Parijs-akkoord af wat de politiek zou doen. Gaan ze van energiebedrijven eisen dat die duurzamer investeren? Dat heb ik niet gehoord. De politiek begrijpt niet meer dat zaken afdwingbaar zijn. (…)
Ik vind toch dat de politiek leiderschap moet tonen, door zelf ten minste een hálve stap verder te gaan met milieubeleid. Een grote stap, dat lukt niet meer in de politiek. In vergelijking met 50 jaar geleden is het morele gezag van de politiek enorm afgenomen. Dat is waarschijnlijk het gevolg van globalisering en liberalisering, in het geloof dat ‘de markt’ het allemaal beter kan dan de overheid.” (…)’

Maurits Groen
161115-mauritsgroenMaurits Groen werd geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad.
Uit het interview van het RD
‘(…)  In de klimaatdiscussie lijkt het te ontbreken aan politieke leiders: echte kartrekkers zijn niet aan te wijzen. „Het is even opvallend als beschamend dat politici in het cruciale klimaatdossier uitblinken in afwezigheid als het gaat om leiderschap”, stelt klimaatwatcher Maurits Groen.
Als Groen toch enkele politici zou noemen, gaat hij voor Barack Obama en Xi Jinping. „Zij namen al een halfjaar voor de klimaatconferentie in december 2015 in Parijs het initiatief om te komen tot een akkoord. Ze toonden allebei hun betrokkenheid. Dit stond in enorm contrast met de top in Kopenhagen in 2009, toen ze nog enorm op de rem trapten.”

Bronnen
Trouw, 15 november 2016: Wat helpt is een regering die olie verbiedt (via Blendle)
Reformatorisch Dagblad, 14 november 2016: Waar zijn de politici in het klimaatdebat?
Zie ook
FluxEnergie, 15 september 2016: Energietransitie – Jan Terlouw: ‘De politiek is de baas niet meer’
Foto demonstratie: Milieudefensie. Foto Terlouw: FluxEnergie. Foto Groen: Twitter

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.