Sappemeer – Omwonenden houden grootste zonnepark van West-Europa tegen

27 maart 2017De rechtbank in Groningen heeft de bezwaren van omwonenden tegen de plannen voor een 117 hectare groot zonnepark bij Sappemeer gehonoreerd. De vergunning is nietig verklaard omdat de gemeente niet bevoegd was zonder een uitspraak van de gemeenteraad de vergunning te verstrekken.

De rechter heeft de gemeente opgedragen het besluit over het geplande zonnepark van het bedrijf Powerfield opnieuw te nemen, nu op basis van een uitspraak van de gemeenteraad. Het zonnepark moest met 350.000 zonnepanelen het grootste van West-Europa worden.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het college van Hoogezand-Sappemeer dacht dat het een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af kon geven. De gemeenteraad gaf het college van B en W daartoe op 26 april 2011 een mandaat. Daarmee geeft de gemeenteraad het college toestemming om zonder haar tussenkomst besluiten te te nemen. De rechtbank oordeelt dat dit mandaat nooit op de voorgeschreven manier is gepubliceerd en dat het daardoor niet rechtsgeldig is.

Gaswinning
De rechtbank weegt bij het vernietigen van de vergunning ook de gevolgen van de gaswinning mee. ,,Door gaswinning zijn de belangen van omwonenden al eerder op ingrijpende wijze aangetast.’’ Dat de gemeente daar zomaar aan voorbij is gegaan noemt de rechtbank ‘onacceptabel’.

Volgens Nette Kruzenga, een van de omwonenden die de kwestie bij de rechtbank aanhangig maakte, kan het wegstrepen van de vergunning voor Powerfield ‘enorm verstrekkende gevolgen’ hebben voor alle vergunningen waarvoor het college van B en W sinds 2011 namens de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. (…) Het opnieuw in behandeling nemen van de vergunning moet, zo vindt Kruzenga, in overleg met omwonenden gebeuren. ,,Alles aan de initiatiefnemer overlaten past een gemeente niet.’’ (…)’

Powerfield

Powerfield in Dokkum is een bedrijf dat zich richt op de exploitatie van grote zonneparken in Nederland. Het werkt samen met het Britse bedrijf PS Renewables, dat werkt met geld van Engelse en Spaanse pensioenfondsen.
In Sappemeer wil het een park realiseren met 350.000 zonnepanelen, op een terrein dat eerder bestemd was voor glastuinbouw. De grondeigenaren waren akkoord. De park zou stroom gaan leveren voor 28.000 huishoudens. Er was al een SDE+ subsidie toegezegd.
De omwonenden zouden een financiële compensatie krijgen voor de komst van het zonnepark.
De bouw had begin 2019 moeten beginnen.

Uit een bericht van het AD uit februari vorig jaar
‘(…) De gemeente Hoogezand-Sappemeer en de provincie Groningen juichen het initiatief toe. Het zonnepark in Sappemeer moet het grootste in West-Europa worden. Powerfield ontwikkelt zonneparken, zij het veel kleinere, in onder meer Veendam (twee locaties), Nieuwe-Pekela en Leek. Directeur Symen Jellema van de Friese onderneming: ,,Wij zijn met name in Groningen actief, omdat het beleid daar vooruitstrevender is dan in de provincie Friesland.” Delfzijl zou eerst het grootste zonnepark hebben, met 123.000 panelen. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 27 maart 2017: Rechter zet streep door zonnepark Sappemeer (via Blendle)
Powerpointpresentatie over het zonnepark (pdf)
Zie ook
Leeuwarder Courant, 24 februari 2016: Dokkumer panelen voor Sappemeer (via Blendle)
AD, 24 februari 2016: Grootste zonnepark van West- Europa
FluxEnergie, 23 december 2016: Zeeland meteen al verslagen: zonnepark Hoogezand wordt dubbel zo groot
Website Powerfield 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.