Onderwerp: SCP

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

CPB, PBL, SCP ‘Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid’ 25 november 2014, 74 pagina’s CBS ‘Het Indicatorenrapport’ 25 november 2014, 181 pagina’s (Overzicht ‘Klimaat en energie’ op pag. 49/50) Samenvatting Het huidige overheidsbeleid heeft vooral aandacht voor energie- en klimaatdoelen voor 2020...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Postbus 16164 2500 BD Den Haag Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag070 – 3407000 Website Mail Twitter Twitter (directeur)Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut en belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering. Formeel is het onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport....Lees verder
|Reageer|door: Redactie