E.ON/Uniper: Niet waar dat energiebedrijven niets doen tegen ‘bloedkolen’

6 april 2016 – PAX start een nieuwe campagne ‘Stop Bloedkolen’, en vraagt acht energiebedrijven deze steenkool niet meer te kopen. Eén van hen, E.ON/Uniper, reageert daarop: ‘Het is niet waar dat we niets doen tegen bloedkolen’.

De nieuwe campagne ‘Stop Bloedkolen’ doet een dringend beroep op acht Europese energiebedrijven geen steenkool meer te kopen bij twee Columbiaanse mijnbouwbedrijven die de mensenrechten met voeten treden. Het gaat om de energiebedrijven Dong, Vattenfall, RWE/Essent, E.ON/Uniper, EDF, SteagEngie en EnBW.

E.ON/Uniper
E.ON/Uniper stuurde FluxEnergie een reactie op de aankondiging van PAX:
‘(…) Dat PAX de campagne tegen ‘bloedkolen’ hervat is uiteraard aan PAX. Toch willen we een paar kanttekeningen plaatsen bij het bericht daarover. Er staat dat de mijnbouwbedrijven 55.000 van hun land hebben verdreven. Daar zou bij moeten staan ‘volgens PAX’, want het hoogste Amerikaanse gerechtshof heeft inmiddels geoordeeld dat de mijnbouwbedrijven hier geen aandeel in hebben gehad.
Het bericht suggereert dat de betrokken energiebedrijven helemaal niets doen. En dat is niet waar. Er is gekozen voor de constructieve aanpak van een convenant met de mijnbouwbedrijven. Ieder jaar wordt gerapporteerd over de geboekte resultaten met betrekking tot de afspraken van het convenant.
Ook wij vonden het niet juist dat PAX de toegang werd geweigerd tot de mijn van Drummond. Om die reden hebben twee grote energiebedrijven, waaronder E.ON, toen uit solidariteit besloten die mijn ook niet te bezoeken.
De energiebedrijven letten trouwens niet alleen op de situatie in Columbia. Dit jaar zijn de energiebedrijven voornemens om enkele mijnen in Zuid-Afrika te bezoeken, indien mogelijk gezamenlijk met minister Ploumen. De minister heeft meerdere malen haar vertrouwen in Bettercoal uitgesproken teneinde duurzame verbeteringen in en rondom de mijnen te realiseren. (…)’

Bettercoal
‘Bettercoal’, opgericht in 2010, is een initiatief van een aantal internationaal opererende energiebedrijven om meer duidelijkheid te geven over de herkomst van kolen. Bettercoal laat onafhankelijke audits uitvoeren bij de steenkoolmijnen waar de leden hun steenkool inkopen. De audits worden gehouden op basis van een daartoe opgestelde Bettercoal Code. De audits letten zowel op milieuaspecten als de arbeidsomstandigheden.
Bettercoal gaf in maart een commentaar op de problemen in Columbia: ‘(…) Much has been written about Colombian coal over recent years – less about the fact that it satisfies a significant proportion of the energy needs of Europe, but more in the context of responsible mining and human rights; not all of it positive. The issues raised are primarily associated with previous conflict in the Cesar region and the need to provide remedy to alleged victims. Encouragingly, in the last few years, many stakeholders have come together – governments, coal buyers, coal suppliers, industry associations, NGOs and others – to understand what responsible mining looks like and where they can work together to bring change. Bettercoal supports this view and continues to engage with others to bring change on the ground. We do not seek to over-claim regarding our impact or role. What we do want to do is work with others in an engaging and progressive, forward-looking manner. (…)’

Bittercoal
In reactie op Bettercoal  ontstond in Duitsland een ‘Bitter Coal’-initiatief, dat de heerkomst van de steenkolen onderzocht van RWE, E.ON, STEAG, EnBW, Vattenfall (uit mijnen in Columbia, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika). Bitter Coal: ‘It’s time for Germany to confront the bitter reality of its coal imports. German energy companies must stop building further coal-fired power plants and focus their investments on the transition to renewable energy sources. A phase-out plan must be developed for exisiting coal-fired power plants and in the interim, standards must be developed and implemented for imported coal.’

Steenkolenconvenant
In november 2014 hebben minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en vijf Nederlandse energieproducenten (E.ON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon) een ‘steenkolenconvenant’ gesloten over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de steenkoolketen. Minister Ploumen zei toen: ‘Hiermee laten de Nederlandse bedrijven zien dat zij hun verantwoordelijkheid serieus nemen en erkennen zij dat zij als afnemers van kolen een maatschappelijke rol hebben. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor hun Europese collega’s.’

Bronnen
PAX, 3 maart 2016: PAX: stop nu import bloedkolen uit Colombia
Rijksoverheid, 17 november 2014: Overheid en energieproducenten tekenen steenkolenconvenant
Website Bettercoal
Bettercoal Code
Bettercoal, 15 maart 2016: Columbian Coal: A Bettercoal View
Urgewald, april 2013: Bitter Coal – a Dossier on Germany’s coal imports
Zie ook
FluxEnergie, 4 april 2016: PAX: Energiebedrijven moeten nu echt stoppen met ‘bloedkolen’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.