Zitting Raad van State over gaswinning duurt waarschijnlijk twee dagen

Aardgasexport: fors gestegen en weer fors gedaald

10 september 2015 – De zitting van de Raad van State over het besluit van minister Kamp over de gaswinning in Groningen zal waarschijnlijk twee dagen duren vanwege het grote aantal bezwaarmakers.

De zitting van de Raad van State is vanmorgen om 11 u begonnen en zal waarschijnlijk twee dagen duren.

Uit de samenvatting van de zaak (Raad van State)
‘(…) Zitting over het besluit van januari 2015 van de minister van Economische Zaken om in te stemmen met de wijziging van de gaswinning in Groningen. De totale gaswinning in het Groningenveld gaat hiermee van 42,5 miljard m³ in 2014 naar 39,4 miljard m³ in zowel het kalenderjaar 2015 als het gasjaar 2015-2016 (1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016). Het instemmingsbesluit is genomen op grond van de Mijnbouwwet. Tegen dit instemmingsbesluit zijn 40 beroepschriften ingediend, waaronder die van het college van gedeputeerde staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren.
De zitting gaat ook over het besluit van juni 2015 waarbij de minister heeft besloten de gaswinning verder terug te brengen tot 30 miljard m³ in het kalenderjaar 2015 en 33 miljard m³ in het gasjaar 2015-2016. Omdat de NAM in de eerste helft van 2015 16,5 miljard m³ gas heeft gewonnen, zal er in de tweede helft van 2015 maximaal 13,5 miljard m³ gas gewonnen worden. De minister heeft dit besloten naar aanleiding van adviezen van onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen. Tegen dit gewijzigde instemmingsbesluit is nog één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Volgens de bezwaarmakers moet de gaswinning in het Groningenveld helemaal worden stopgezet of in ieder geval veel verder worden beperkt, gelet op alle onzekerheden rondom de gevolgen van de gaswinning. Ze vinden dat de minister ten onrechte meer waarde hecht aan het belang van de leveringszekerheid van gas en het economische belang van de gaswinning dan aan het belang van een veilige woon- en werkomgeving. Ook betogen de bezwaarmakers onder meer dat de gaswinning in strijd is met de mensenrechten en dat de minister niet mocht instemmen met het winningsplan voordat de effecten van de gaswinning op de natuur zijn beoordeeld en een milieueffectrapport is gemaakt. (zaaknummer 201501544/1)
Op 14 april 2015 deed de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een voorlopige uitspraak over het instemmingsbesluit van januari 2015. Daarin bepaalde de voorzieningenrechter dat in en rond Loppersum voorlopig alleen gas mag worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is. Het gaat om de clusters ’t Zandt, Overschild, De Paauwen, Ten Post en Leermens waarvan vaststaat dat dit de meest risicovolle gebieden zijn voor aardbevingen. Die uitspraak met zaaknummer 201501544/2 is te vinden op de website.
Op 29 mei 2015 werd een tweede verzoek om de gaswinning in het cluster Eemskanaal te schorsen afgewezen. Die uitspraak met zaaknummer 201501544/4 is eveneens te vinden op de website.
Vanwege de hoeveelheid bezwaarmakers kan worden besloten om de zitting op vrijdag 11 september om 11.00 uur voort te zetten. (…)’

Bronnen
Raad van State, 10 september 2013: Gaswinningsplannen Groningenveld
Zie ook
FluxEnergie, 9 september 2015: Morgen: zitting Raad van State over gaswinningsbesluit

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.