Brief Kamp bemoeilijkt overleg schadeprotocol aardbevingen

18 april 2017Het overleg over nieuwe regels voor het afhandelen van schade in het Groningse aardbevingsgebied, verloopt moeizaam. Na een brief van demissionair minister Kamp aan de Tweede Kamer stapte de Groninger Bodem Beweging uit het overleg. Ook het Groninger Gasberaad overweegt zich terug te trekken. 

De afhandeling van aardbevingsschade in Groningen moet anders. Nadat bekend werd dat de NAM zich terugtrekt uit het proces en de Nationaal Coördinator Groningen de regie overneemt, begon het overleg over een nieuw schadeprotocol. Maar dat overleg verloopt allesbehalve soepel, aldus de NOS.

De Groninger Bodembeweging stapte uit het overleg en het Groninger Gasberaad, waarin de maatschappelijke organisaties uit het gebied zijn verenigd, overweegt ook op te stappen. Reden: een brief van demissionair minister Kamp aan de Tweede Kamer, waarin hij alvast wat belangrijke elementen voor het nieuwe schadeprotocol op een rij zet.

Uit de brief van demissionair minister Kamp
‘(…) In dit nieuwe protocol wordt een versnelde en vereenvoudigde schadeafhandeling beschreven. Belangrijke elementen van het nieuwe schadeprotocol zijn onder andere:

  • Een verbeterde methode voor de opname en de beoordeling van schademeldingen. Bij de inrichting van deze methode wordt het evaluatierapport van de ‘proef buitengebied’ en het oordeel van de begeleidingscommissie betrokken. In deze methode worden schades onafhankelijk opgenomen en beoordeeld.
  • Een Onafhankelijke Commissie Schadeafhandeling (OCS). De OCS beslist over de schadeoorzaken en het schadebedrag; NAM heeft daarbij geen betrokkenheid meer en treedt dus volledig uit het proces. De OCS wordt door de minister van Economische Zaken ingesteld. Hiermee komen de second opinion en de Arbiter te vervallen, waardoor het proces efficiënter wordt ingericht.
  • Een werkwijze voor versneld herstel van kleine schades. Met deze werkwijze worden bewoners binnen het effectgebied van een beving proactief op de hoogte gesteld van het optreden van een beving en gevraagd om hun woning te controleren op schades. Het effectgebied wordt per beving vastgesteld op basis van meetgegevens van het KNMI. Indien er sprake is van kleine schades, worden deze versneld hersteld door erkende aannemers.
  • Kwaliteitseisen voor de opnemers en beoordelaars van schade. Om ervoor te zorgen dat alle betrokken technisch experts kwalitatief hoogstaand werk leveren, moeten zij voldoen aan kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden door een externe partij ontwikkeld. (…)’

De Groninger Bodem Beweging leidt uit de brief af dat Kamp al heeft besloten wat er uit het overleg over het nieuwe schadeprotocol moet komen.

Uit een bericht van de Groninger Bodem Beweging
‘(…) De Groninger Bodem Beweging trekt zicht terug uit het ‘overleg’ over een nieuw schadeafhandelingsprotocol, tenzij publiekelijk geloofwaardig wordt aangetoond dat er wel sprake zal zijn van een open proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol. En geen enkel eindpunt al vast staat. (…)’

De kans is groot dat ook het Groninger Gasberaad, waarin de maatschappelijke organisaties uit het gebied zijn verenigd, uit het overleg stapt.

Uit het bericht van RTV Noord
‘(…) Het gasberaad is zwaar teleurgesteld in een Kamerbrief van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken. Daarbij draait het met name om het schrappen van de mogelijkheid tot contra-expertises. Dat wordt voor het eerst toegepast in de buitengebieden. Het lijkt een vervolg te krijgen in het aardbevingsgebied.
Daar zijn de bodembeweging en het gasberaad zeer ontstemd over. ‘Wij dachten afspraken gemaakt te hebben met Nationaal Coördinator Groningen Alders. Er is niets van terug te vinden in die brief. Afspraken bestaan blijkbaar niet voor Kamp’, reageert Susan Top van het Groninger Gasberaad, waarin een flink aantal maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd.(…)
Dinsdag komt het gasberaad samen om zich te beraden over de ontstane situatie. De kans dat daar wordt besloten dat er een punt wordt gezet achter verder overleg over het schadeprotocol is zeer groot. (…)’

Uit een ander bericht van RTV Noord
‘(…) Donderdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de gaswinning in Groningen. De PvdA en verschillende andere partijen willen de omstreden brief van Kamp dan aan de orde stellen. (…)’

Bronnen
NOS, 16 april 2017: Overleg nieuw schadeprotocol aardbevingen verloopt moeizaam
RTV Noord, 15 april 2017: GBB trekt zich terug uit overleg nieuw schadeprotocol
RTV Noord, 16 april 2017: Gasberaad blaast overleg schadeprotocol verder op
RTV Noord, 16 april 2017: GBB krijgt steun uit Tweede Kamer na vertrek uit overleg
Groninger Bodem Beweging, 15 april 2017: Minister Kamp vernietigt laatste restje vertrouwen in overheid en NCG!
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, 14 april 2017
FluxEnergie, 31 aart 2017: NAM trekt zich helemaal terug uit schadeafhandeling Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.