Cementindustrie verliest haar gratis emissierechten

Cementindustrie verliest haar gratis emissierechten

15 december 2016Vandaag stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over een broodnodige aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). In ieder geval zal de Europese cementindustrie haar gratis emissierechten verliezen.

De inzet van de stemming vandaag in de milieucommissie van het Europees Parlement is een reparatie van het EU ETS. De veilingprijs moet fors omhoog, omdat het systeem bij de huidige lage CO2-prijs nauwelijks een prikkel is om de uitstoot terug te dringen.
De prijsverhoging zal bevorderd moeten worden door minder rechten toe te staan. Ook zal het aantal gratis rechten flink verminderd moeten worden. De gratis rechten zijn er voor bepaalde industrietakken waarvoor de vrees bestaat dat de productie  anders naar elders in de wereld verhuist (carbon leakage).

Cementindustrie
Afgelopen dinsdag had de milieucommissie een vooroverleg waarbij in ieder geval overeenstemming werd bereikt over het ontnemen van de gratis emissierechten aan de cementindustrie.
Uit een bericht van de NRC
‘(…) De cementindustrie wordt geschrapt van de lijst met bedrijfstakken die last hebben van carbon leakage – voor sectoren die moeten concurreren met bedrijven in landen die het minder nauw nemen met milieumaatregelen. Om carbon leakage te voorkomen hoeven sectoren die daar gevoelig voor zijn hun emissierechten niet op een veiling te kopen, maar krijgen ze die gratis. Voor een bedrijfstak is het dus financieel aantrekkelijk om op de carbon leakage -lijst te staan. Maar criteria om daarvoor in aanmerking te komen zijn dinsdag door de milieucommissie aangescherpt. Met als gevolg dat de cementindustrie eraf valt. Cement is in de Europese Unie verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle industriële emissies. Wereldwijd draagt de cementproductie ongeveer 5 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Doordat de sector niet langer kan profiteren van gratis emissierechten, komen er tussen 2020 en 2030 ongeveer een miljard minder van die rechten op de markt. Dat betekent een forse aanscherping van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. (…)’

Schrappen niet gebruikte rechten
De milieucommissie zal ook een miljard nooit gebruikte rechten te schrappen. Maar over andere belangrijke zaken was er dinsdagavond nog geen overeenstemming, met name niet over het tempo waarmee jaarlijks het aantal beschikbare rechten moet worden beperkt. De Europese Commisie heeft voorgesteld dat aantal rechten vanaf 2020 jaarlijks met 2,2% te verminderen. Maar dat is niet genoeg; vooralsnog worden in de reparatieplannen voor de EU ETS de doelen van het klimaatakkoord van Parijs nog niet gehaald.

Beslissing pas in het voorjaar
De stemming in de milieucommissie van het Europees Parlement is belangrijk voor de besluitvorming van de regeringsleiders. Die zijn nog zó verdeeld over de reparatie van de EU ETS dat ze hun besluit pas in het voorjaar van 2017 zullen nemen.

‘No more presents for polluters’

Dinsdag demonstreerden in Brussel Climate Action Network (CAN) Europe, Carbon Market Watch en het WWF voor een stevige aanpak van het EU ETS.
Uit een bericht van CAN
‘(…) Wendel Trio, Director of CAN Europe said: “With the current low price on carbon, polluting industries are getting a free ride to pollute at the expense of EU citizens. MEPs need to vote for an ambitious reform of the ETS to make the polluters pay the full price for the damage their activities bring to our climate, health and environment. The European Parliament needs to ensure that the reform of the ETS turns it into a strong climate protection instrument that delivers emission reductions in line with the Paris Agreement.”

Sam Van den plas, EU climate policy officer at WWF European Policy Office, said: “Meaningful improvements to strengthen the EU carbon market are long overdue. Responsible policymakers in the European Parliament should agree on amendments to reduce carbon pollution faster and more effectively than initially proposed by the EU Commission. Our common priority to limit global warming cannot be traded off against short-termism and vested economic interests. Now is the moment to prove that Europe’s carbon market can create benefits for people and planet.” (…)’

De demonstranten hadden een petitie voor het Europese Parlement die ondertekend is door 100.000 EU-burgers.

Bronnen
NRC, 15 december 2016: Europese cementindustrie verliest haar gratis emissierechten (via Blendle)
CAN Europe, persbericht, 13 december 20126: No more presents for polluters – Make the EU ETS work for the climate!
Zie ooik
FluxEnergie, 12 december 20126: Gaat Europa ‘ja’ zeggen tegen een slecht ETS-akkoord?
FluxEnergie, 15 november 2016: Ontwikkeling emissiehandel – ‘De tijd begint te dringen’
FluxEnergie, 10 november 2016: PBL: ‘Emissiehandel kan kosten CO2-reductie fors verlagen’
Foto 1: ENCI; foto 2: CAN Europe

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.