Discussie over de elektriciteitsmarkt -2

16 januari 2017 – Is het marktmodel wel geschikt om het klimaatprobleem effectief aan te pakken? Oscar Kraan en prof. dr. Gert Jan Kramer pleiten voor een aanpassing op de marktwerking. Maar hoe dan?

In de discussie reageerde Rob Gutter met een bondige vraag aan Kraan en Kramer: ‘Als jullie politiek / overheid zouden zijn, welk advies of wens zouden jullie dan willen geven om dit op te lossen?’

Dit is het antwoord van Kraan en Kramer
‘(…) Om de leveringszekerheid van elektriciteit te behouden in een systeem met grootschalige productie van elektriciteit uit zon en wind moet deze variabele productie worden opgevangen door flexibilisering van het elektriciteitssysteem. Daarvoor is een veelheid aan oplossingen mogelijk, betere interconnectie tussen landen en regio’s, demand response, decentrale elektriciteits opslag, centrale elektriciteitsopslag, stand-by capacity enzovoort. Binnen de markt zullen investeerders uiteindelijke bepalen wat de meest efficiente oplossing is. De vraag aan de politiek, c.q. de overheid, is dus primair hoe je investeerders de juiste marktprikkels geeft om te investeren in flexibiliteit. Wij beargumenteren in ons stuk dat die prikkel op dit moment ontbreekt.

Over wat de juiste marktprikkels zijn, zijn economen zijn al jaren bezig. Een groot deel van dat debat gaat over de keuze tussen een Energy Only markt en een vorm van capaciteitsmarkt. Maar er zijn veel verschillende soorten capaciteitsmarkten mogelijk. Welke keuze moet worden gemaakt is uiteindelijk voor een significant gedeelte een politieke keuze. Elke politieke stroming heeft een andere voorkeur voor de balans tussen de vrijheid van de markt om een efficiente oplossing te vinden, en de noodzakelijke regulering om een voorgesteld doel te halen. Daarom vinden wij het belangrijk dat politieke partijen hun eigen visie hier over vormgeven, die ontbreekt voorlopig volledig.

Economen kunnen in veel gevallen een ideaal efficient systeem schetsen, maar politici moeten rekening houden met de politieke realiteit die in elk land ook weer anders is. Daarom blijkt een gezamelijk Europees beleid tot nu toe lastig te bewerkstelligen. In Duitsland heeft het momentum voor de vergroening van het systeem in combinatie van de noodzakelijkheid van leveringszekerheid nu uiteindelijk geleid tot een besluit over beperkte capaciteitsmarkt. Economen zullen dit wellicht niet de meest efficiente oplossing vinden. Maar in onze ogen voldoet het aan de eisen; politiek draagvlak, een prikkel om tot verdere vergroening te komen in combinatie met leveringszekerheid.

Oscar Kraan & Gert Jan Kramer (…)’

Zie ook
Opiniebijdrage Oscar Kraan en Gert Jan Kramer, 5 januari 2017: Laat politici ons uitleggen hoe we naar 100% groene stroom gaan
Reactie Fred Mathot, weerwoord Kraan en Kramer, 6 januari 2017: Discussie over de elektriciteitsmarkt

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.