Gate terminal (foto Gasunie)

Duitsers zoeken inspiratie in Gate terminal Rotterdam

De gasmarkt in Duitsland zal zich komende jaren nog sterk ontwikkelen. Dit brengt in Duitsland een behoefte aan nieuwe gasinfrastructuur met zich mee, stelt Gasunie. De gastransportnetbeheerder acht de succesvolle realisatie ervan ook belangrijk voor de doorvoer van gas naar Nederland, waar de eigen gasproductie de komende jaren sterk zal teruglopen.

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur is gestart met een marktbevraging voor het uitwerken van een netwerkontwikkelingsplan. Daarin worden tal van beoogde gasinfrastructuurprojecten aan de gebruikers voorgelegd. De projecten vloeien voort uit ontwikkelingen zoals de afbouw van de levering van laagcalorisch aardgas (met name uit het Groningen-veld), de doorvoer van meer Russisch gas, de aansluiting van een beoogde nieuwe lng-terminal in het havengebied aan de Elbe, ten noorden van Hamburg en tientallen andere uitbreidingsprojecten.

CO2-reductie door vervanging bruin- en steenkool door aardgas

Naar verwachting zal de rol van aardgas in de opwekking van elektriciteit de komende jaren belangrijker worden. Dit komt onder meer omdat Duitsland al jaren een actief beleid voert –de Energiewende– om kernenergie uit te faseren tegen 2022 en het aandeel duurzame energie te vergroten. De Duitsers willen ook op korte termijn van kolen en bruinkool af, die nu nog 20% van de stroomproductie voor hun rekening nemen, en vooral nodig zijn als back-up voor het sterk fluctuerende aanbod van duurzame energie. Hierdoor slaagde Duitsland er ondanks het sterk toegenomen aandeel van zon- en windenergie nauwelijks in zijn CO2-uitstoot terug te dringen. Door aardgas te combineren met wind- en zonne-energie, in de plaats van kolen en bruinkool, kan Duitsland zijn CO2-uitstoot aanzienlijk terugbrengen en de realisatie van klimaatdoelstellingen dichterbij brengen.

Einde vorige week bezocht een delegatie onder leiding van minister-president Daniel Günther van de deelstaat Sleeswijk-Holstein de Gate terminal van Gasunie en Vopak bij Rotterdam. Deze terminal bestaat sinds 2011 en functioneert als importterminal, maar biedt ook faciliteiten voor overslag van lng in schepen en trucks. Het vormt daarmee een basis voor de distributie van vloeibaar aardgas als schoner brandstofalternatief voor diesel en stookolie in vrachtwagens en schepen.

Onafhankelijker van Russisch gas

German LNG Terminal, een consortium van Gasunie, Oiltanking en Vopak bekijkt de mogelijkheid om een vergelijkbare, multifunctionele terminal te bouwen in Brunsbüttel (Sleeswijk Holstein) wordt nu naar de mogelijkheid van een vergelijkbare multifunctionele terminal gekeken. Het havengebied van Brunsbüttel ligt langs de Elbe, niet ver van het industriegebied van Hamburg.

Norbert Brackmann, maritiem coördinator van de federale regering in Berlijn, maakte deel uit van de Duitse delegatie. “Wij willen van Duitsland een vestigingsgebied voor lng maken. Brunsbüttel is daarbij de eerste stap, met op dit moment de meest concrete vooruitzichten,” onderstreepte hij.

Ulco Vermeulen, bestuurder van Gasunie en directeur business development, wijst erop dat de ontwikkeling van gasinfrastructuur in Duitsland ook Nederland raakt: “Europa streeft naar diversificatie van de gasimport. De Tweede Kamer heeft het belang daarvan onlangs ook onderstreept. De bouw van een lng-terminal betekent voor Duitsland een uitbreiding van de importmogelijkheden plus een bijdrage aan een schonere transportsector. De ontwikkeling van gasinfrastructuur in Duitsland is echter ook belangrijk voor Nederland. De versnelde afbouw van de productie van Groningengas leidt ertoe dat Nederland, net als de rest van Europa, afhankelijk wordt van andere landen voor de import van aardgas. Goede verbindingen met onze buurlanden worden daardoor steeds belangrijker voor het veiligstellen van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het devies is dus: streef naar nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse gasmarkt.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.