Economie 2015 – Niet minder, maar méér CO2-uitstoot

Economie 2015 – Niet minder, maar méér CO2-uitstoot

29 maart 2016 – Vooral omdat de elektriciteitscentrales een recordhoeveelheid steenkool zijn gaan verstoken is de CO2-uitstoot in Nederland niet gedaald, maar juist gestegen. Met maar liefst 5,2%.

Dat blijkt uit het economisch jaaroverzicht dat het CBS over 2015 maakt. Hoewel het jaaroverzicht een economisch herstel vaststelt, plaatst het CBS flinke vraagtekens bij de gevolgen van de beperkte winning van het Gronings gas. ‘‘De teruggeschroefde gaswinning valt samen met een sterk verhoogd steenkoolverbruik bij de elektriciteitswinning. De CO2-uitstoot ging in 2015 dan ook fors omhoog en dit valt slecht te rijmen met de ambities die bij de klimaattop in Parijs zijn vastgelegd. Hoe slaat Nederland de weg in naar een duurzamere economie?’

160329-NederlandEcon2015-CBSUit het CBS-jaaroverzicht

Sterk gestegen CO2-uitstoot
‘(…) De CO2-uitstoot in Nederland komt volgens voorlopige cijfers over 2015 5,5 procent hoger uit dan een jaar eerder. In dezelfde periode groeide de economie met 2,0 procent. Belangrijkste oorzaak van de stijging was de hogere CO2-uitstoot van energiebedrijven. Daarnaast werd meer aardgas verbruikt voor ruimteverwarming, omdat met name de eerste wintermaanden wat frisser waren dan 2014. Gecorrigeerd voor het weereffect nam de CO2-uitstoot met 4,1 procent toe. (…)’

Schermafdruk 2016-03-28 15.00.42

Energiebedrijven veroorzaken 12% meer CO2-uitstoot
‘(…) Energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer hebben in 2015 ongeveer 12 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor 32 procent van de totale uitstoot. De stijging in CO2-emissies kwam vooral door toegenomen productie van elektriciteit door energiebedrijven. De export van elektriciteit steeg sterk, met name naar België. Voor de productie van elektriciteit is bovendien meer steenkool en minder aardgas gebruikt dan in 2014. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De zogeheten ‘brandstofmix’ van Nederlandse elektriciteitscentrales is uit milieuoogpunt minder gunstig geworden. (…)’

CO2-uitstoot vervoerssector steeg ook, met 2% 
‘(…) Niet alleen bedrijven in de energiesector stootten meer uit dan een jaar eerder. Ook de CO2-uitstoot bij de transportsector nam toe, met ongeveer 2 procent. Dit komt onder meer door extra vervoersbewegingen die samenhangen met toegenomen handelsstromen, mede veroorzaakt door de goedkopere euro. De transportsector is verantwoordelijk voor ruim 15 procent van de totale CO2-uitstoot. In de luchtvaart steeg de productie het hardst. Daar is van alle vervoersbranches de CO2-uitstoot ook het meest gestegen. (…)’

Ook in andere sectoren hogere CO2-uitstoot
‘(…) De landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid hebben tezamen ruim 2 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Vooral de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie produceerden meer, waardoor de CO2-uitstoot door deze bedrijfstakken met ruim 7 procent toenam. De emissie-intensieve chemische basisindustrie heeft daarentegen minder geproduceerd vergeleken met een jaar eerder, door vooral verminderde verkoopvolumes. Dit ging gepaard met een daling van de CO2-uitstoot. (…)’

CO2-uitstoot toch ontkoppeld van groei economie
‘(…) Ondanks de relatief grote toename in 2015 loopt de ontwikkeling in CO2-uitstoot in de afgelopen tien jaar niet gelijk aan de groei van de Nederlandse economie. De groei van de CO2-uitstoot was lager dan de groei van de economie. Vanaf 2011 daalde de CO2-uitstoot zelfs, terwijl de economie groeide. (…)’

Schermafdruk 2016-03-28 14.59.40

Bronnen
CBS, rapport, 25 maart 2016: ‘Nederland in 2016. Een economisch overzicht’
Zie ook
FluxEnergie, 29 maart 2016: Economie 2015 – Ontwikkelingen ‘fossiel’ hebben forse invloed
FluxEnergie, 29 maart 2016: Economie 2015 – Recordverbruik steenkool voor elektriciteitsproductie
FluxEnergie, 29 maart 2016: Economie 2015 – Productie stroom uit hernieuwbare bronnen stijgt weer
Foto: Eemshavencentrale RWE (steenkool, met biomassa-meestook)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.