gaswinning Slochteren, locatie Eemskanaal, Paul Tolenaar

‘Injecties kunnen aardbevingen versneld terugdringen’

gaswinning Slochteren, locatie Eemskanaal, Paul Tolenaar

Terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen zich hard maakt voor een veel lager winningsniveau, bepleiten verschillende ingenieurs om de aardgaswinning niet te staken, maar te combineren met injecties die de druk in de velden op peil moeten houden. De aardbeving in Zeerijp bevestigt volgens hen dat het terugschroeven van de aardgasproductie niet voldoende is om de bodem tot rust te brengen. 

De aardbevingen in Groningen ontstaan doordat de druk in de aardgasreservoirs afneemt. Je kan die druk op peil houden door de gaswinning radicaal te verminderen, maar ook door andere stoffen te injecteren. Verschillende initiatiefnemers pleitten al voor de injectie van zeewater of methaan, gewonnen uit groene waterstof en afgevangen CO2. Een nieuwe ‘Overleggroep Groningen 2.0′ stuurde minister Wiebes afgelopen week een brief waarin ze hem oproepen te kijken naar de mogelijkheden van stikstofinjecties.

‘Sneller veilig’

Het injecteren van stikstof zal sneller tot een veilige situatie in Groningen leiden dan wanneer wordt gewerkt aan het vroegtijdig volledig beëindigen van de winning van het Groningengas, verwacht de Overleggroep Groningen 2.0, bestaande uit emeritus hoogleraar Science, Technology & Society Wim Turkenburg en verschillende voormalig NAM-medewerkers.

Op het moment injecteert de NAM al kleine hoeveelheden stikstof geïnjecteerd in het veld bij De Wijk. Op basis van onderzoek in 2015, schat Jaques Hagoort, voormalig hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft, in dat het zes tot toen miljard euro zou kosten om benodigde stikstoffabrieken en infrastructuur te bouwen om de techniek grootschaliger door te voeren. Opbrengsten uit het aardgas dat dan alsnog gewonnen zou kunnen, zouden dan nog zo’n 60 miljard kunnen opleveren.

Zeewater

Nu de aardgaswinning al gehalveerd is, zullen de kosten daarvan veel lager zijn dan de NAM zelf in 2013 inschatte, denkt de overleggroep. Door nu een paar miljard in de stikstofinjecties te steken, zouden de bevingen na 2023 kunnen afnemen en zou de ondergrond na 2028 weer gestabiliseerd kunnen worden. En als in 2028 toch onverhoopt zou blijken dat de injecties niet werken, redeneren zij, zou het stikstof gebruikt kunnen worden om geïmporteerd aardgas te verbeteren tot de Groningse kwaliteit, waar de infrastructuur nu op gericht is.

Plannen om andere dingen in de aardgasreservoirs te injecteren om de druk daar op peil te houden zijn niet nieuw. Het op peil houden van de druk is niet alleen nuttig om aardbevingen te voorkomen, maar ook om de laatste resten aardgas uit het veld te halen, zo is de gedachte. Eind 2014 lanceerde Gerrit Wigger, een oud-medewerker van de NAM, samen met drie Friese ondernemers al een plan om de gaswinning in stand te houden, maar de aardbevingen tegelijkertijd te stoppen door zeewater in de reservoirs te injecteren. Het lukte hun Gas Generation Group, TripleG, echter niet de benodigde subsidies bij elkaar te krijgen.

Methaan

Initiatiefnemers als thuisuitvinder Hans Otten richten zich daarentegen op het injecteren van methaan dat gewonnen kan worden uit groene waterstof en de CO2 die vrijkomt bij andere processen. Het geproduceerde methaan is identiek aan het natuurlijke, en kan worden makkelijk worden bijgemengd met aardgas, dat zelf voor het merendeel uit methaan bestaat. Ook bedrijven als de Nuon zien een toekomst in de combinatie van methaan en waterstof. Tegelijkertijd is methaan zelf een broeikasgas dat zo’n 25 keer schadelijker is dan CO2, en zullen er dus goede maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het gas in de atmosfeer vrijkomt.

Lees ook:

 Foto: gaswinning Slochteren, Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

1 reactie op “‘Injecties kunnen aardbevingen versneld terugdringen’”

Duurzame Brabanders|10.02.18|13:12

Een stikstof fabriek bouwen om import gas te veranderen in Gronings gas, duurt jaren. Maar om diezelfde fabriek te bouwen om aardbevingen te reduceren kan wel snel? Hier klopt iets niet.
De centrales aan de Eemshaven stoten nu een mix van stikstof en CO2 uit. Pers dat gas meteen in de juiste gasputten.
Dan hoeven de schoorsteengassen alleen maar droog gemaakt te worden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.