(c) Anne Deknock

Kafkaiaanse kloof tussen België en Vlaanderen over laadpalen

Matthias Diependaele.

In augustus beloofde Belgisch federaal minister Kris Peeters (CD&V) een studie op te starten naar de noodzaak van een wetgevend kader over de ijking en manier van opladen via laadpalen. Volgens Matthias Diependaele, fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement, is deze studie nog altijd niet opgestart. Hij klaagt over de “kafkaiaanse aankondigingspolitiek” van Peeters, die volgens hem de Vlaamse ambities in gevaar brengt.

Diependaele merkt ook op dat de uitrol van elektrische laadinfrastructuur geen federale, maar een Vlaamse aangelegenheid is. Vlaanderen heeft al een actieplan om tegen 2020 in 5.000 openbare laadpunten te voorzien. “Wat als de laadpalen die Vlaanderen nu uitrolt niet voldoen aan de nieuwe federale eisen, gaan deze dan aangepast en/of vervangen moeten worden,” vraagt hij zich af.

Ook de wijze waarop mensen elektriciteit kunnen ’tanken’ wordt gestroomlijnd binnen het Vlaams actieplan. “Op Vlaams niveau is hierover al heel wat kennis en binnen Europa werden en worden hierrond ook initiatieven genomen. Toch was er bij Peeters geen intentie om de gewesten bij de studie te betrekken,” concludeert Diependaele uit het antwoord van Vlaams energieminister Bart Tommelein (VLD), die hij hierover ondervroeg in het Vlaams Parlement. Over het nog niet opgestart zijn van de studie nuanceert Tommelein wel dat die informatie al van september dateert.

De studie van Peeters moet ook nagaan hoe de goedkeuring van de laadpalen en de omkadering in de buurlanden gebeurt, hoe de interactie met de Europese richtlijn voor meetinstrumenten is en of aan consumenten voldoende garanties geboden wordt tegen een correcte prijs. “Ze kan echter leiden tot nieuwe eisen voor laadpalen. Dit creëert dan weer onzekerheid in de sector en kan de verdere uitrol van laadpalen in gevaar brengen omdat ze misschien aangepast moeten worden,” merkt Diependaele op. “Het Belgisch niveau werkt het Vlaams beleid hier gewoon tegen. Aankondigen dat je consumenten zal beschermen is leuk, maar ik vraag me af of de studie überhaupt nodig is en niet meer vragen zal oproepen dan ze zal beantwoorden.”

Reactie van Kris Peeters

Tegenover FluxEnergie gaf Kris Peeters een uitvoerige reactie. “We raden minister Tommelein en N-VA-parlementslid Matthias Diependaele aan zich eerst te informeren alvorens gratuite beweringen de media in te sturen. Ik heb wel degelijk opdracht gegeven om een studie naar laadpalen voor elektrische voertuigen uit te voeren om de modaliteiten te kunnen bepalen. Dit onderzoek loopt momenteel nog. Het onderzoek betreft overigens het aspect metrologie, zoals geregeld in boek VIII van het Wetboek van Economisch Recht. Het is dus een federale bevoegdheid. De gewesten zijn in juli al geïnformeerd over de intentie tot onderzoek, waarbij hen gevraagd werd om informatie te delen.”

Eerste fase afgerond

De eerste fase van de studie is afgerond. “Ze omvat een rondvraag bij de aanbieders over de gebruikte technologie, apparatuur, manier van prijsbepaling/facturatie, … Momenteel wordt de informatie verwerkt die is bekomen bij deze rondvraag. Het onderzoek leert ons tot nu toe dat er uiteenlopende manieren van facturatie en van meting van het verbruik zijn. Onze voorlopige conclusie is dat de huidige regelgeving ontoereikend is voor alle (toekomstige) scenario’s. De volgende fase van het onderzoek betreft de aanpak in de buurlanden.”

“Volgens de economische wetgeving moeten alle metingen in economisch verkeer die tot doel hebben om de grootte van een goed of een dienst te bepalen, met geijkte meetinstrumenten gebeuren. De ijking geeft aan de consument zekerheid dat hij krijgt waarvoor hij betaalt. Het opladen via laadpalen, valt buiten het klassieke wetgevend kader. Het is nodig om deze toestellen juridisch en technisch duidelijk te omkaderen, zodat er transparantie is voor de consument. De studie zal als basis dienen voor dit kader,” licht Peeters toe.

“Samen met de opkomst van de elektrische auto, neemt ook het aantal laadpalen in het straatbeeld toe. Er bestaan verschillende systemen met elk een eigen manier van factureren. Er bestaan abonnementsformules of formules waarbij je betaalt per kilowattuur, per minuut of op basis van een combinatie van beiden.”

“Momenteel bestaan er echter nog geen Belgische modelgoedkeuringen voor laadpalen. Er worden waarschijnlijk wel onderdelen gebruikt die beschikken over een Europese modelgoedkeuring en mogelijk zijn er ook laadpalen met een buitenlandse modelgoedkeuring,” sluit Peeters af.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.