Kamp: ‘Het klopt niet dat windparken minder energie leveren’

EnecoLuchterduinen

17 september 2015 – Het verhaal dat  dat windmolenparken op zee 80% minder energie opleveren dan wordt aangenomen is een fabeltje. Minister Kamp beantwoordt kamervragen over een onjuist bericht van BNR.

Nog voordat BNR toegegeven had een fout te hebben gemaakt in hun berichtgeving had de PVV al kamervragen aan minister Kamp gesteld. ‘Bent u bereid om alle windmolenplannen meteen stop te zetten en de kosten en opbrengsten opnieuw te berekenen?’
Het antwoord van Kamp was dus gewoon ‘neen’.

Uit het antwoord van minister Kamp
‘(…)  De afvang van wind tussen windturbines onderling (het zog-, of in het Engels: wake-effect) is algemeen bekend. In de ontwerpen, berekeningen en financiële onderbouwingen voor windparken wordt met dit effect rekening gehouden. Die effecten zijn voor de geplande windparken op zee in ons land echter veel kleiner dan de 80% die door het bericht in eerste instantie gesuggereerd werd. De journalist geeft in zijn later geplaatste toelichting aan dat hij in zijn bericht abusievelijk geen onderscheid heeft gemaakt tussen de opgestelde hoeveelheid windvermogen en de opbrengst per vierkante kilometer. Daarnaast geeft de journalist zelf aan dat het ongelukkig was om de conclusies van het wetenschappelijke artikel waarop hij zich baseerde te vertalen naar het windenergiegebied Borssele. Dat artikel gaat namelijk uit van een hypothetische situatie, waarin een gebied van 100 bij 1.000 kilometer (ca. 2,5 maal zo groot als Nederland) helemaal vol gezet wordt met windturbines. Dat is in de Nederlandse context onrealistisch en niet aan de orde. (…) Er is geen sprake van nieuwe inzichten en er zijn dus ook geen gevolgen voor de kostprijs van windenergie of de verleende subsidie. De SDE+-subsidie wordt bovendien verleend voor elke kilowattuur (kWh) elektriciteit die aan het net wordt geleverd. Indien de windturbines minder elektriciteit zouden leveren, wordt er automatisch ook minder subsidie uitgekeerd. Dit geldt zowel op land als op zee. (…)’

Bronnen
Ministerie van Economische Zaken, 11 september 2015: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat windmolenparken op zee 80% minder energie opleveren (pdf, 2 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 26 augustus 2015: Leveren windmolenparken veel minder energie dan gedacht? (met verwijzingen naar het onderzoek en bijbehorende bronnen)
FluxEnergie, 27 augustus 2015: ‘Laag rendement grote windparken klinkklare onzin’
FluxEnergie, 27 augustus 2015: PVV wil onmiddellijke stopzetting windmolenplannen kabinet
FluxEnergie, 27 augustus 2015: BNR erkent dat bericht over opbrengst windparken niet klopte
Foto: Eneco, windpark Luchterduinen

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.