Kennisbericht Geluid van windturbines

 

Kennisplatform Windenergie
Kennisbericht Geluid van windturbines
Kennisbericht Geluid van windturbines – bijlagen
Brief aan Tweede Kamer: Resultaat pilot Kennisplatform Windenergie

Juni 2015

Samenvatting
Bij het opwekken van energie met windturbines speelt een groot aantal technische, economische, sociale en politieke factoren een rol. Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit Kennisbericht zet op een rij wat op dit moment bekend is over geluid van windturbines en het (mogelijke) effect daarvan op omwonenden. Uiteindelijk worden in de laatste sectie Aandachtspunten mogelijke handelingsperspectieven genoemd gebaseerd op de teksten in de eerdere hoofdstukken.

Meer informatie
FluxEnergie, 25 juli 2015: ‘Deel omwonenden ondervindt ernstige geluidhinder windmolens’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.