beeld: North Sea Energy

Kostenbesparing door groene waterstof op de Noordzee te produceren

Een studie van het consortium North Sea Energy Consortium toont aanzienlijke mogelijke kostenbesparingen aan voor groene waterstofproductie op de Noordzee. Deze studie kwam onder leiding van Catrinus Jepma al in maart 2018 tot stand, maar werd pas vorige week gepubliceerd.

Door op beschikbare olie- en gasplatformen in de Noordzee groene waterstof te produceren uit windenergie van omringende windparken kan worden uitgespaard op de aanleg van een kabelverbinding tussen het windpark en de eindverbruiker, stellen de onderzoekers. Naast deze berekeningen bekeken ze ook de kosten van offshore stroomomzetting in windturbines en het omzetten van aardgas in waterstof.

De productiekosten van groene waterstof kunnen, rekening houdend met de besparing op de kabelverbinding en afhankelijk van de ligging uit de kust, uitkomen op 1 tot 1,75 euro per kg. Als een deel van de windenergie wordt omgezet in groene waterstof en de rest van de stroom aan land afgezet, dan variëren de kosten tussen de 1,75 en 2,25 euro per kg.

Vasteland duurder

Deze kostenramingen liggen lager dan de meeste ramingen voor stroomomzetting in waterstof op het vasteland. Jepma, hoogleraar energie en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit: “Op de Noordzee kan je profiteren van de korte afstand tussen windparken en platformen. Dit leidt tot besparing op de kosten van het stroomnet, terwijl de geproduceerde waterstof via de bestaande gasinfrastructuur naar land kan worden gebracht.’”

De omzetting van stroom in waterstof zal naar verwachting steeds belangrijker gaan worden, gezien de fluctuerende waarde van een deel van de stroomvoorziening zonder opslag. Dit is nu het geval op momenten waarop teveel stroom wordt aangeboden in periodes met een geringe vraag. Daarnaast kan het stroomnet soms het grote aanbod van stroom niet aan en is het om die reden nodig dat stroomoverschotten worden omgezet in een energievorm die gemakkelijk is op te slaan, transporteren en toe te passen.

De studie belicht vier verschillende productie- en opslagtechnieken. De eerste techniek is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen de investeerders in offshore windparken en de eigenaars van de olie- en gasplatformen. Daarbij zou alle opgewekte windenergie naar deze platformen worden geleid, die dan volledig worden ingevuld met de electrolysers, die instaan voor de productie van waterstof. Bij de tweede techniek kan de helft van de opgewekte groene energie naar de platformen stromen. Op die manier kunnen de windparken kiezen waar ze hun energie afzetten in functie van de op dat moment geldende marktprijzen.

In de derde optie weegt door dat een van de zwaarste investeringen in het transportnet de conversie van wisselstroom in gelijkstroom is. Die kost kan fors dalen wanneer het mogelijk is de electrolysers te bundelen met de windturbines en de geproduceerde waterstof naar de platformen te transporteren, waar ze gecomprimeerd wordt voor verder transport via bestaande gasleidingen.

De vierde technologie maakt gebruikt van de mogelijkheid om het CO2, dat vrijkomt bij de productie van waterstof uit aardgas, in de zeebodem op te slaan.

North Sea Energy

North Sea Energy ging in mei 2017 van start om de energietransitie op de Noordzee te helpen versnellen. Het wordt ondersteund door Topsector Energie en kent een twintigtal deelnemers vanuit het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

3 reacties op “Kostenbesparing door groene waterstof op de Noordzee te produceren”

Duurzame Brabanders|20.08.18|22:01

Dit foute concept om waterstof uit duurzame stroom van windmolens te maken, mist of verdoezelt een paar belangrijke kosten posten.
– Deze windparken werken natuurlijk zonder SDE subsidie
– Eigenaren zonder subsidie, zetten hun windmolens langzamer als er geen vraag naar de stroom is.
– Waterstof maak je veel goedkoper van aardgas, met verplichte CCS
– Dit plan is slechts een truc de opruim kosten van de fossiele boorplatforms af te schuiven op anderen, hier gebruikers van duurzame energie

Jan van der Veer|22.08.18|11:44

1 Er is nog geen windpark zonder subsidie gebouwd.
2 Zon en windenergie hebben voorrang op het E-net. Zij blijven produceren en fossiele eenheden worden teruggeregeld
3 Wanneer windturbines hun productie niet kwijt kunnen worden eigenaren financieel gecompenseerd. Kostbare constructie.

Mijn conclusie: Laat windturbines maar produceren voor waterstofproductie. Zijn ze tenminste ergens goed voor

Peter Middelkoop|23.08.18|12:17

Beide reacties gaan weer voorbij de enorme transport verliezen van elektriciteit dus vermoed ik dat zij geen verstand hebben van gastransport.
Wij hebben het beste net van Europa en de kennis. Straks iedereen over op micro wkk met de nieuwe Stirling motor 2018
En we zijn klaar voor een schone toekomst. Ja als je jaren miljarden heb kunnen verdienen doet dit erg zeer

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.