Top 15 grootste CO2-uitstoters NL 2016, ING regiobericht Energietransitie Januari 2018

ING: meeste uitstoot komt uit Rotterdamse haven en Zeeuwse industrie

Top 15 grootste CO2-uitstoters NL 2016, ING regiobericht Energietransitie Januari 2018, persbericht en rapport

Met een uitstoot van 30 MT CO2-equivalenten, levert de Rotterdamse haven de grootste bron van broeikasgassen in Nederland, 15 procent van de nationale uitstoot. In totaal komt 84 procent daarvan van bedrijven, met name in de industrie en de energiesector. Dat blijkt uit het regiobericht energietransitie van de ING. 

In de energiesector droegen in 2015 vooral de RWE centrale in de Eemshaven (8,3 MT), de Uniper Powerplant 3 op de Maasvlakte (4,7 MT) en de Nuon centrales aan de Hemweg en in Velsen (resp. 4 en 3,6 MT) bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Na de voorgenomen sluiting van de kolencentrales in 2030, zal daarvan alleen de gascentrale in Velsen overblijven. Als zij hun uitstoot niet reduceren, zal de meeste vervuiling dan komen van Tata Steel in IJmuiden (in 2015 6,3 MT), de Shell raffinaderij in Pernis (4,3 MT) en Yara in Sluiskil (3,7 MT).

Regionale verschillen

Het ING constateert grote regionale verschillen, ook in het energiegebruik van huishoudens, dat vooral voortkomt uit het stroom- en gasverbruik in huis en het eigen vervoer. Woningen in Flevoland verbruiken bijvoorbeeld veel minder gas doordat ze recenter gebouwd zijn en betere isolatie hebben. Daardoor heeft 83 procent van de woningen in Flevoland energielabel A-C, tegenover 56 procent gemiddeld in Nederland. Provincies met een oudere woningvoorraad en veel vrijstaande woningen, kunnen het best inzetten op dubbelglas (HR++) en dak- en muurisolatie, denkt de bank.

Samen maken bedrijven en huishoudens Utrecht tot de schoonste economie, concludeert de ING, en Zeeland tot de meest vervuilende. Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland hebben daarbij veel uitstoot van methaan, afkomstig uit de veeteelt.

Zuid-Holland met Rotterdamse haven grootste uitstoter Uitstoot broeikasgas (CO2, methaan, lachgas) in megaton* (Mt), ING Statisch Bericht jan. 2018

Lees ook:

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.