Fotostudio GJ Vlekke/Fotovak BV

Onderzoek naar mogelijke geothermie in Ypenburg/Nootdorp

geothermie Nootdorp

Hydreco Geomec, Haagse Aardwarmte Leyweg (Hal), AgroEnergy-Eneco, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade en de gemeente Pijnacker-Nootdorp (nabij Den Haag) hebben een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de overige gebouwde omgeving in Nootdorp te onderzoeken.

Samen hebben ze al een opsporingsvergunning voor de zone Ypenburg/Nootdorp aangevraagd. Na toekenning ervan door het ministerie van economische zaken en klimaat starten ze het verkennen van de mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in deze zone. Indien het onderzoek succesvol wordt afgerond kunnen in de toekomst woningen, kantoren en het aanpalende glastuinbouwgebied op duurzame manier van warmte worden voorzien.

De ondergrond in de regio heeft zich al bewezen bij verschillende andere geothermieprojecten. In combinatie met het bestaande warmtenet en de ervaring die de initiatiefnemers al hebben maakt dit het mogelijk, bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de geothermieprojecten hier binnen enkele jaren te realiseren.

Zo hebben Haagse Aardwarmte Leyweg en Hydreco Geomec al veel kennis en expertise opgedaan bij het operationeel maken van het aardwarmteproject Leyweg in Den Haag. Ze willen die kennis inzetten om in de zone Ypenburg/Nootdorp verschillende geothermieprojecten te ontwikkelen.

AgroEnergy, een onderdeel van Eneco, is als energiepartner van de glastuinbouw betrokken. Op het bestaande warmtenet van Eneco in Ypenburg zijn circa 10.000 woningen en bedrijven in de regio aangesloten. “De combinatie van woningen en glastuinbouwbedrijven op één warmtenet, maakt dat de beschikbare warmte nog efficiënter ingezet kan worden,” licht directeur warmte Rien Bot toe.

Ambitieuze glastuinbouwers

Aan de afnemerszijde willen de glastuinbouwbedrijven in het gebied Noukoop-Balijade hun energievoorziening verduurzamen. Ze hebben al besloten om een warmtecoöperatie op te richten. Dit kadert in de ambitie van de Nederlandse glastuinbouwsector om al in 2040 klimaatneutraal te zijn.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor wil ze een energietransitieplan opstellen. “Als onderdeel hiervan wil de gemeente ook de warmtevoorziening in Nootdorp en Noukoop-Balijade verduurzamen,” zegt wethouder Frank van Kuppeveld (CDA). “Het benutten van aardwarmte is hiervoor een mooie kans. We maken nu nog geen keuze, maar doen onderzoek. De resultaten van het onderzoek leveren belangrijke bouwstenen op voor de energietransitie en beter zicht hoe de regio Ypenburg/Nootdorp past in een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur. Door de samenwerking met andere partijen kunnen we gebruik maken van kennis uit de praktijk.”

Auteur: Koen Mortelmans

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.