Reacties op stijging CO2-uitstoot in 2015: ‘Eenmalig fenomeen’

Reacties op stijging CO2-uitstoot in 2015: ‘Eenmalig fenomeen’

6 september 2016De stijging van de CO2-uitstoot is een eenmalig fenomeen, aldus minister Kamp in een reactie op cijfers van het CBS. Daaruit bleek dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar met 5 procent steeg. Urgenda vindt dat het kabinet de CO2-reductie niet serieus neemt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag bekend dat de uitstoot van broeikasgassen in 2015 5 procent hoger was dan in 2014. De uitstoot van CO2 nam met name toe door het stijgende kolengebruik in de elektriciteitsopwekking, aldus het CBS. De eerste reacties:

Minister Kamp: ‘Ik beschouw de stijging als een eenmalig fenomeen’
Kamp verwacht dat de CO2-uitstoot weer zal dalen door de uitvoering van het Energieakkoord.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Op basis van de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt, worden vijf van de tien kolencentrales gesloten. Drie kolencentrales zijn per 1 januari dit jaar al gesloten, op 1 juli 2017 zullen er nog twee sluiten.”
De minister verwacht dat als de vijf centrales eenmaal gesloten zijn, de CO2-uitstoot gestaag zal dalen. Bovendien zal het aandeel duurzame energie toenemen de komende jaren, van 5,8 procent vorig jaar naar 16 procent in 2023. (…)’

Marjan Minnesma (Urgenda): ‘Kabinet neemt CO2-reductie niet serieus’
In een rechtzaak dwong Urgenda vorig jaar af dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben gereduceerd ten opzichte van 1990.

Uit een bericht van BNR
‘(…) ‘Het kabinet laat gewoon zien dat ze het niet serieus nemen.’ Minnesma doelt daarmee onder andere op de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur en de voorgenomen wijzigingen van de autobelastingen. ‘Ze doen allerlei dingen die eigenlijk het omgekeerde laten zien van wat er nodig is.’ (…)’

Cor Pierik, CBS: ‘Eerste helft 2016 minder CO2-uitstoot’
Pierik relativeert tegenover BNR de stijging van de uitstoot van broeikasgassen in 2015 iets. Wie niet alleen met het vrij warme jaar 2014 vergelijkt, maar de langere lijn bekijkt, ziet dat de uitstoot daalt, aldus Pierik. Hoe groot de daling in 2020 is, wordt voorspeld in de Nationale Energieverkenning. In die van vorig jaar stond dat in 2020 de uitstoot 18 tot 19 procent lager zal zijn dan in 1990. Half oktober komt een nieuw rapport uit. Er wordt nog te druk aan gerekend om cijfers te noemen, maar Pierik stelt in een interview met BNR dat de CO2-uitstoot in de eerste twee kwartalen van 2016 lager was dan in zelfde periode ervoor, terwijl de economie juist groeide.

Harm van de Weteringen, Nederlandse Emissieautoriteit: ‘We zien het effect van de nieuwe kolencentrales’
In 2013 zijn twee nieuwe kolencentrales gebouwd en intussen stonden de oude er nog. ‘Daar zien we de afgelopen twee jaar het effect van’, aldus Van de Weteringen tegenover BNR.

Sjirk Kuijper, hoofdredacteur Nederlands Dagblad: ‘Gesubsidieerde auto’s rijden in feite op kolenstroom’
‘(…) Niet alleen de kolen zelf, maar ook de emissierechten (dat is de prijs die een bedrijf moet betalen voor het uitstoten van CO2) waren zó goedkoop dat andere energiebronnen er niet mee konden concurreren.
Nederland kan z’n klimaatbeloften alleen gestand doen als we snel stoppen met kolenstroom. Daarom moeten niet alleen de ‘oude’ kolencentrales (uit de jaren ‘90) dicht, maar ook de nieuwe. Dat is drastisch, maar je kunt niet een penny wise klimaatbeleid voeren – zuinige auto’s, apparaten en lampen bevoordelen – terwijl je tegelijk pound foolish verder gaat met het opwekken van elektriciteit. Waardoor gesubsidieerde auto’s in feite op kolenstroom rijden.
Zonder een overheid die de grote stappen zet, krijg je nooit burgers/consumenten die hun zinvolle kleine beetjes willen bijdragen. (…)’

Kuijper verwijst naar het rapport van CE Delft waarin het onderzoeksbureau stelt dat, naast de sluiting van de oudere kolencentrales, ook de sluiting van één of twee van de nieuwe kolencentrales nodig is om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Het alternatief zou veel hogere maatschappelijke kosten met zich mee brengen. Kamp heeft al laten weten niet te voelen voor sluiting van de nieuwe kolencentrales.

Bronnen
NOS, 5 september 2016: ‘Stijging uitstoot CO2 eenmalig fenomeen’
Nederlands Dagblad, 6 september 2016: Het steenkolen tijdperk
BNR, 5 september 2016: ‘Kabinet neemt beperken CO2-uitstoot niet serieus’
Interview BNR met Marjan Minnesma, Urgenda
Interview BNR met Cor Pierik, CBS
Interview BNR met Hans van de Weteringen, Nederlandse Emissieautoriteit
FluxEnergie, 5 september 2016: CBS: Uitstoot broeikasgassen steeg in 2015 met 5 procent
FluxEnergie, 5 september 2016: Kamp wil nieuwe kolencentrales niet sluiten
FluxEnergie, 2 september 2016: Eneco publiceert rapport over Urgenda-doel
FluxEnergie, 2 september 2016: Onderzoek: ‘Sluiting nieuwe kolencentrales onvermijdelijk’

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.