toiletpapier euro's

‘Wiebes, stop geen geld in tussenoplossingen’

pubic domain CC0

Uiteenlopende partijen roepen Minister van Economische Zaken Eric Wiebes op om niet overhaast miljarden te investeren in tussenoplossingen als stifstofinstallaties, biomassa en CO2-opslag. Ondanks de urgentie om de Groningse aardgasproductie snel te verminderen, kan ’s lands geld beter geïnvesteerd worden in technieken die ook op lange termijn hun geld zullen terugbetalen, vinden zij: elektrificatie van de industrie, op wind- en zonne-energie.  

Minister Wiebes beloofde tijdens het Tweede Kamer debat over het Groningengas dat zijn ministerie voor het eind van het kwartaal met een afbouwplan zou komen, waarin ondermeer gekeken wordt naar de mogelijkheden grootverbruikers over te laten schakelen van laagcalorisch Groningenkwaliteitgas naar hoogcalorisch gas. De grootverbruikers zelf hebben daar hun twijfels bij, zegt de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW): voor export zijn zulke investeringen misschien nodig, maar de industrie zien zij ook andere alternatieven – duurzamer alternatieven.

Stikstof

Volgens VEMW is het van belang dat de extra kosten voor de gasvoorziening doelmatig zijn. “Belangrijk is dat mogelijke bijdragen vanuit de industriële gasverbruikers ook passen in de industrietransitie richting 2050, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden in het Klimaat-en Energieakkoord”, stelt VEMW-directeur Hans Grünfeld, “Een van de oplossingsrichtingen in dat kader is de elektrificatie van de warmtebehoefte die nu nog met aardgas wordt ingevuld.”

Bij de verdere reductie van de productie van Groningen gas spelen zowel de kosten als de realisatietijd een belangrijke rol, denkt Grünfeld. De afbouw van exportcontracten van Groningengas naar landen als Duitsland en België kan naar verwachting pas rond 2030 worden afgerond, wat Nederland zou verplichten een stikstoffabriek te bouwen om hoog calorisch gas uit andere bronnen om te zetten naar het laagcalorisch gas van Groninger kwaliteit. Zo’n fabriek zal ongeveer 500 miljoen euro kosten, verwacht het VEMW, een bijzonder hoge prijs voor iets wat maar vijf jaar optimaal gebruikt kan worden.

Biomassa en CO2-opslag

Datzelfde geldt voor biomassa, bepleit Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu, in een opiniebijdrage in het FD. Biomassa kost gedurende de periode van het Energieakkoord al bijna 4 miljard euro aan subsidie, terwijl grootschalige toepassing tot nieuwe milieuproblemen leidt. Die miljarden kan je beter investeren in wind en zon.

Sinds het verschijnen van het regeerakkoord Rutte II liggen ook de plannen voor CO2-opslag onder vuur. De geschatte capaciteit daarvan is volstrekt onrealistisch, waarschuwde het VEMW al, terwijl organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie constateerden dat de investeringen in de CO2-opslag ten koste zouden gaan van de SDE+ subsidie voor Duurzame energie. Hoewel Wiebes inmiddels heeft laten weten dat CO2 ook juridisch gezien niet uit het SDE+-budget betaald kan worden, waarschuwt ook Van Hooijdonk nog een keer dat de regeerakkoordplannen voor CO2-opslag die jaarlijks meer dan een miljard euro zullen kosten. Die opslag kan tijdelijk nodig zijn, denkt zij, maar dan als onderdeel van een stevig pakket maatregelen dat vol inzet op het voorkomen van CO2-uitstoot.

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

2 reacties op “‘Wiebes, stop geen geld in tussenoplossingen’”

Duurzame Brabanders|10.02.18|13:26

De milieuclubs zitten fout, CO2 afvang maken we gewoon verplicht, want BAT. Dan gaan bedrijven weer concurreren.
En die stikstof fabriek staat er al, dat zijn de centrales aan de Eemshaven zelf. Uit de schoorsteen komt een mengsel van stukstof en CO2.
Beide kunnen zo de Groningse gasputten in, om de druk in de bodem te stabiliseren.
Tenminste, als de ander gas in aardgas putten persen echt blijkt bevingen te reduceren.
Deze aanpak is het kosten effectiefst voor Wiebes en Groningen

Bas Gresnigt|17.12.18|15:19

De bedoeling is om de CO² offshore op te slaan.
De voorgenomen CO² opslag bij Spijkenisse stuitte op massaal verzet van de bevolking (wat als dat gas omhoog komt? Denk aan dat dodelijke meer in Afrika)…

CO² opslag komt neer op het verschuiven van het probleem naar de generaties na ons.
Stevig asociaal.
En we zijn al zeer asociaal bezig met (afval van) kernenergie waarvan de lasten ook worden doorgeschoven naar vele generaties die na ons komen. Dat moeten we niet onnodig herhalen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.