Kamp beraadt zich: wat te doen met de kolencentrales?

11 februari 2016Minister Kamp beraadt zich nog op wat hij moet met de 10 Nederlandse kolencentrales. Hij komt eind dit jaar met een besluit over de sluiting van alle tien de kolencentrales, zo beloofde hij woensdag in een debat met de Kamer.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de sluiting van alle tien kolencentrales onderzoekt en intussen de subsidie voor bijstook van biomassa opschort. Over de sluiting neemt Kamp eind 2016 een besluit. Op zijn vroegst vrijdag laat Kamp weten of hij gehoor geeft aan de wens van de Tweede Kamer om intussen de subsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales in te trekken. Daarvoor ligt voor de komende jaren 3 miljard euro klaar.

Kamp zei dat hij er voorlopig niet aan toe is om zijn koers te wijzigen, aldus de NOS. Hij houdt zich graag vast aan de afspraken in het Energieakkoord. Daarin staat dat vijf van de tien kolencentrales voor 2017 moeten sluiten. Hoewel het beleid is energie uit kolen langzaam af te bouwen, wil de Kamer een concreet plan en een einddatum voor de sluiting van de andere kolencentrales.

Ook in het Energieakkoord staat dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam opgewekt moet zijn. Dat lukt alleen als er ook biomassa wordt bijgestookt in kolencentrales, aldus Kamp. Het alternatieve energieplan van CE Delft overtuigde hem nog niet van het tegendeel.

Uit een bericht van Z24
‘(…) Het plan van [CE Delft in opdracht van] Eneco en Natuur en Milieu waaruit blijkt dat meer windmolens op zee en meer zonne-energie een alternatief zijn voor de bijstook in kolencentrales, noemde Kamp interessant. Maar hij wijkt er nu niet voor van zijn koers. Hij mist bijvoorbeeld de kosten (zo’n 400 miljoen euro) van een extra windmolenpark. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Ik ben niet onwillig om de alternatieven voor biomassa te onderzoeken, maar we hebben in het verleden al wel keuzes gemaakt en die zijn we nu aan het uitvoeren. Het jaar 2020 komt snel dichterbij. Dat verkleint de mogelijkheden om de koers nu nog te verleggen, dingen te onderzoeken of te verwerpen.”(…)’

Kamp moet rekening houden met het Energieakkoord, het klimaatakkoord van Parijs, de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak om in 2020 een kwart minder CO2-uitstoot te hebben dan in 1990, de moties van de Kamer over sluiting van en bijstook in de kolencentrales en ook met de praktijk waarin gaswinning en windturbines op land en op zee regelmatig op weerstand stuiten.

Uit een bericht van de Telegraaf
‘(…) Kamp gaf aan dat het een hele klus wordt om de vele wensen en al gemaakte afspraken op elkaar af te stemmen. (…) “Het hangt allemaal met elkaar samen”, aldus Kamp die vaststelde dat hij klem zit, maar toch probeert verstandige dingen te doen. (…)’

Bronnen
NOS, 10 februari 2016: Kamp: eind 2016 besluit over kolencentrales en biomassa
Z24, 10 februari 2016: Kamp moet klimaatdoelen halen, maar geeft toe dat hij klem zit
FD, 10 februari 2016: Kamp verder onder druk om kolencentrales te sluiten
Telegraaf, 10 februari 2016: Kabinet denkt nog over bijstook biomassa
FluxEnergie, 9 februari 2016: Eneco en Natuur & Milieu komen met alternatief energieplan
FluxEnergie, 3 februari 2016: Kamer wil geen subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales
FluxEnergie, 27 november 2016: Tweede Kamer stemt voor geleidelijke sluiting kolencentrales

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.