Energieakkoord positief geëvalueerd

Evaluatie Energieakkoord is begonnen

17 oktober 2016Het Energieakkoord is ook geëvalueerd en de evaluatie is zonder meer positief. Wel worden er aanbevelingen gedaan voor de volgende periode. Een versterking van het maatschappelijk draagvlak is er één van.

De evaluatie van het Energieakkoord is uitgevoerd door de KWINK Groep. Minister Kamp informeerde afgelopen vrijdag de Tweede Kamer schriftelijk over de uitkomsten.
Uit de brief van Kamp
‘(…) De KWINK Groep trekt op basis van haar onderzoek drie hoofdconclusies:
1)  Het Energieakkoord draagt bij aan een versnelling van het beleid op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie;
2)  Het Energieakkoord gaat een volgende fase in: van het vertalen van afspraken in regelingen, projecten en programma’s, naar het omzetten van deze procesresultaten in concrete effecten;
3)  Verder vooruitkijkend, voor na de periode van het Energieakkoord, vormen de internationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 een dwingend perspectief voor het energie- en klimaatbeleid.
De KWINK Groep geeft verder aan dat het zeer aannemelijk is dat door het Energieakkoord resultaten zijn bereikt die anders niet bereikt zouden zijn en dat de doelen met de gekozen aanpak gehaald kunnen worden. (…)

Vanwege de nieuwe, meer uitvoerende fase waarin het Energieakkoord zich nu bevindt, beveelt de KWINK Groep aan dat de Energieakkoord-partijen verkennen op welke wijze zij hun achterban effectief kunnen mobiliseren. De randvoorwaarden voor het uitvoeren van het Energieakkoord zijn de afgelopen jaren gecreëerd en ik herken zodoende de noodzaak dat burgers en bedrijven de komende jaren aan de slag gaan om alle regelingen en programma’s te benutten. De Energieakkoord-partners hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid richting hun achterban. Juist die inzet is in deze fase van de uitvoering van het akkoord cruciaal om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald worden. (…)

schermafbeelding-2016-10-16-om-21-17-49De KWINK Groep stelt een aantal vragen waar bij de invulling van het beleid voor de periode 2020-2030 rekening mee zou moeten worden gehouden. Het gaat dan met name om de context waarin de energietransitie zich bevindt. Zo benoemt de KWINK Groep het belang van het benutten van de energie die te vinden is in regionale initiatieven, de verbinding met de politiek, het ontwikkelen van een visie op de benodigde kennisinfrastructuur en het betrekken van burgers en individuele bedrijven bij de energietransitie. Deze vragen sluiten aan bij de elementen die in het Energierapport zijn benoemd en die in de Energiedialoog veelvuldig aan de orde zijn geweest. Tezamen met het Energierapport, de uitkomsten van de Energiedialoog, de evaluatie van het Energieakkoord en de Energieagenda, die voor het eind van dit jaar zal verschijnen, ligt er een goede basis om het beleid voor de energietransitie op de lange termijn verder vorm te geven. Daarbij zal de uitwerking van het beleid voor de periode na 2020 moeten passen binnen de nieuwe Europese kaders van het energie- en klimaatbeleid en de Europese uitwerking van het Klimaatakkoord. Aangezien wereldwijd de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie een enorme vlucht hebben genomen, zal tevens beoogd worden aangehaakt te blijven bij mondiale innovaties waar die voor Nederland relevant zijn. (…)’

Reactie Borgingscommissie Energieakkoord
De Borgingscommissie Energieakkoord komt medio november met een reactie op zowel de Nationale Energieverkenning (NEV) als de evaluatie van de KWINK Groep.

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 14 oktober 2016: Evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016
KWINK Groep, rapport, 14 oktober 2016: Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei (pdf, 82 pag.)
SER, 14 oktober 2016: Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 gepresenteerd

Zie ook
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: de feiten
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: sombere ondertoon
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Kabinet opgetogen over ‘succes’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – ‘Kabinet juicht te vroeg’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Wel of geen rekentruc?
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Blijven de kolencentrales nu open?

Foto: De ondertekening van het Energieakkoord op 6 september 2013 door ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. (Foto: SER)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.