NEV – De reacties – Wel of geen rekentruc?

Compensatieregeling emissiekosten voor sectoren die verdienden aan EU ETS

17 oktober 2016Is het gunstiger CO2-reductiepercentage nu wel of niet een rekentruc? Door de heldere uitleg van de opstellers van de Nationale Energieverkenning ontstond in iedere geval niet de verdenking van manipulatie. 

Milieuorganisaties: ‘Eerder een rekentruc dan daadwerkelijke reductie’
Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, De Groene Zaak en ODE-Decentraal:
‘(…) Het reductiepercentage dat nu wordt gerapporteerd (23% in 2020) wijkt substantieel van de rapportage uit 2015 (19% in 2020) Dat terwijl er geen echte verandering in beleid heeft plaatsgevonden die dit plotselinge verschil kan verklaren. Daarmee lijkt er eerder sprake te zijn van een rekentruc dan van daadwerkelijke reductie.  (…)’

De Volkskrant: ‘Een rekenoperatie’
‘(…) Voor bijna de helft komt de ‘meevaller’ van dit jaar voor rekening van een rekenoperatie. In het jaar 1990 blijkt Nederland achteraf veel meer broeikasgassen uit te stoten dan tot nu toe werd gedacht. Alleen al door die bijstelling is de gewenste daling van de uitstoot veel groter dan gedacht. Zo lijkt het alsof Nederland eindelijk een beetje vaart maakt met zijn milieudoelen. (…)’

Pieter Boot (PBL): ‘Ook door effectiever beleid’
De Volkskrant sprak Pieter Boot van het PBL:
‘(…) De vraag is waar dat verschil vandaan komt. Ten dele, zegt onderzoeker Pieter Boot van het Planbureau Leefomgeving, komt dat doordat het recente beleid effectiever is dan gedacht. En dat is niet alleen positief bedoeld. Een belangrijke factor is dat Nederland steeds meer elektriciteit is gaan invoeren, vooral uit Duitsland. En broeikasgassen van die stroom worden toegerekend aan Duitsland, niet aan Nederland. Ook zijn Nederlanders vaker in Duitsland gaan tanken. De CO2 die ze vervolgens in Nederland uitstoten, wordt toch toegerekend aan het land waar de benzine werd gekocht: Duitsland. (…)’

NRC: ‘Kabinet juicht te vroeg’
NRC noteert onder de kop ‘Kabinet juicht te vroeg over klimaat’ van de uitleg van Pieter Boot:
‘(…) Het was het IPCC, de organisator van de Parijse klimaatconferentie, geweest die de methodiek had aangepast voor de berekening van schadelijke effecten van methaangas. Daarnaast had het CBS zich een beetje verrekend bij de som hoeveel diesel er in Nederland werd gebruikt in 1990, en bovendien bleek dat het Nederlandse vrachtverkeer op dit moment massaal over de grens tankt, waardoor de uitstoot van die brandstoffen wordt toegeschreven aan onze buurlanden. Geen dramatische verschillen, maar net genoeg om de verwachte reductie van 19 naar 23 procent te brengen, ten opzichte van 1990. (…)’

Bronnen
Natuur en Milieu en andere organisaties, 14 oktober 2016: Energieakkoord goede opmaat voor energierevolutie
De Volkskrant, 15 oktober 2016: Milieudoel toch haalbaar door nieuw rekenwerk (via Blendle)
NRC, 14 oktober 2016: Kabinet juicht te vroeg over klimaat

Zie ook
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: de feiten
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: sombere ondertoon
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Kabinet opgetogen over ‘succes’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – ‘Kabinet juicht te vroeg’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Blijven de kolencentrales nu open?
FluxEnergie, 17 oktober 2016: Energieakkoord positief geëvalueerd

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.