NEV – Nationale Energieverkenning 2016: de feiten

schermafbeelding-2016-10-16-om-15-58-57
17 oktober 2016
Vrijdag verscheen de Nationale Energieverkenning 2016. Het rapport geeft een gemengd beeld: sommige energie- en klimaatdoelen zijn haalbaar, andere zijn nog ver weg. 25% broeikasgasreductie in 2020 lijkt net haalbaar. De reacties zijn nogal wisselend. Daarom eerst de feiten op een rij.

De Nationale Energieverkenning (NEV) is een jaarlijks rapport dat de feitelijke situatie meldt rond de energiehuishouding van Nederland en de uitstoot van broeikasgassen (‘feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat’).
De NEV wordt opgesteld door ECN, PBL en CBS (met bijdragen van RVO).

Uitstoot broeikasgassen: doel in zicht

 • Uitstoot daalt tussen 1990 en 2020 met 23%.
 • Cijfer heeft flinke marge (kan 20% zijn, maar ook 26%).
 • In de NEV 2015 werd de daling nog geschat op 19%.
 • Tussen 2020 en 2030 wordt geen grote verdere daling verwacht.
 • In 2035 kan een daling 30% zijn gerealiseerd.

Vergelijking met doelstellingen broeikasgasreductie

 • Rechter eist van de Staat (‘Urgenda-vonnis’) voor de periode 1990 tot 2020 een reductie van 25%.
 • Nederland onderschrijft de EU-ambitie van een reductie van 80-95% in 2050.

Oorzaken plotselinge stijging broeikasgasreductie

 • De emissies van 1990 zijn naar boven bijgesteld (o.a. rond dieselverbruik verkeer).
 • De emissieramingen voor 2020 zijn naar beneden bijgesteld (o.a. vanwege meer import stroom en vanwege minder energievraag verkeer, gebouwde omgeving en landbouw).

Hernieuwbare energie: doel wordt later gehaald

 • Het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 wordt niet gehaald (blijft steken op ongeveer 12,5%).
 • Het doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 kan wel worden gehaald.
 • Voor 2035 wordt een aandeel van 25,4% verwacht.

Energiebesparing: doel wordt nog niet gehaald

 • Het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 wordt niet gehaald. Blijft steken op 68 PJ in 2020.

Extra werkgelegenheid: doel wordt gehaald

 • Doel van 90.000 extra arbeidsjaren (tussen 2014 en 2020) zal worden gehaald.

Steenkool

 • De NEV verwacht een toenemende productie uit kolencentrales.

Gas

 • Bij een maximumproductie van het Groningenveld van 24 mrd m3 per jaar, kan Nederland nog langdurig in de eigen gasbehoefte voorzien.
 • We gaan minder gas verbruiken.
 • Pas na 2030 gaan we meer gas importeren dan exporteren.

Belangrijke observaties

Dalende energieprijzen
Prijzen zijn sterk gedaald. Verwachting is dat ze rond 2030 weer op het niveau van 2013 zitten.

CO2-prijs
Er wordt pas na 2030 een hoge CO2-prijs verwacht in de Europese emissiehandel.

Energievraag blijft afnemen
Vraag bleef tussen 2000 en 2008 gelijk. Daarna tot en met 2015 10% daling. Vraag zal licht blijven dalen, maar minder sterk (door de economische groei). De daling komt vooral door een dalende warmtevraag in de gebouwde omgeving. Het elektriciteitsverbruik zal naar verwachting licht stijgen tot 2030 door elektrificering van warmteopwekking en mobiliteit.

Warmtevraag
Daalt door besparingsmaatregelen in gebouwde omgeving en landbouw. Maar na 2020 zal besparing weer afvlakken.

Hernieuwbare energie
De groei van het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening is een van de snelst lopende ontwikkelingen.

.

Bronnen
PBL, ECN, CBS, persbericht, 14 oktober 2016: Nationale Energieverkenning 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht
PBL, ECN, CBS, rapport, 14 oktober 2016: Nationale Energieverkenning 2016 (pdf, 225 pag.)

Zie ook
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: sombere ondertoon
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Kabinet opgetogen over ‘succes’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – ‘Kabinet juicht te vroeg’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Wel of geen rekentruc?
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Blijven de kolencentrales nu open?
FluxEnergie, 17 oktober 2016: Energieakkoord positief geëvalueerd

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.