NEV – De reacties – ‘Kabinet juicht te vroeg’

Energietransitie – ‘Kabinet moet niet langer treuzelen. Daadkracht graag.’

17 oktober 2016Het enthousiasme van het kabinet over de Nationale Energieverkenning wordt niet breed gedeeld. Zonder iets af te doen aan wat er al bereikt is, wordt er vooral gewezen op wat er nog gedaan moet worden. ‘Te veel optimisme is ongepast.’

Milieuorganisaties: ‘Er moet veel meer gebeuren’
Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, De Groene Zaak en ODE-Decentraal reageerden gezamenlijk op de presentatie van de Nationale Energie Verkenning door minister Kamp:
‘(…) Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen. Aardgas verdwijnt voor verwarming van woningen en gebouwen, kolencentrales gaan dicht en auto’s van de uitlaat af. En dat alles veel sneller dan we tot dusverre dachten. (…) Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen is 40% CO2-reductie in 2020 nodig om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Ernstig genoeg laat de NEV zien dat na 2020 de afname vrijwel komt stil te vallen. (…)’
Overigens erkennen de milieuorganisaties ‘dat het Energieakkoord een versnelling tot stand heeft gebracht in de omslag naar schone energie’, al voegen ze er wel aan toe ‘dat er te laat is bijgestuurd om bijvoorbeeld het tussendoel van 35 PJ besparing in 2016 te halen’.
De milieuorganisaties ‘zien zeker heil in het maken van een nieuwe set van afspraken voor de periode tussen 2020 en 2030, waarbij het klimaatakkoord van Parijs leidend moet zijn voor het tempo.’

Trouw: ‘Te veel optimisme ongepast’
‘(…) Ondanks de positievere cijfers uit dit rapport en de blijdschap van de premier, is teveel optimisme ongepast. (…) De CO2-uitstoot neemt tussen 2020 en 2030 amper nog af. Het ontbreekt Nederland aan een langetermijnvisie op klimaatbeleid, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid deze week nog stelde. Het klimaatakkoord in Parijs heeft daar nog geen effect op gehad. Zo draalt Nederland bijvoorbeeld met een besluit over de toekomst van de kolencentrales. Een klimaatwet komt er onder dit kabinet niet. Volgens Dijksma zijn er de komende jaren ‘nog hele grote stappen’ nodig. (…)’

NRC: ‘Kabinet juicht te vroeg’
‘(…) De reductie van de uitstoot van broeikasgassen moet volgens Parijs in 2050 met minstens 80 procent zijn teruggebracht. Om dat te halen zou volgens Greenpeace en Natuur en Milieu in 2020 al een reductie nodig zijn van 40 procent. Zo bezien is de 23 procent die nu voorspeld wordt helemaal geen aanleiding tot een feestje. Zeker ook niet gezien het feit dat de reductie in de berekeningen van de planbureaus vanaf 2020 zal stagneren. (…)’

AD: ‘Weinig reden tot borstklopperij’
‘(…) Op de keper beschouwd is er voor het kabinet weinig reden tot borstklopperij: de belangrijkste milieuwinst komt doordat er meer over de grens wordt getankt en door statistische wijzigingen. (…)’

Bronnen
Natuur en Milieu en andere organisaties, 14 oktober 2016: Energieakkoord goede opmaat voor energierevolutie
Trouw, 15 oktober 2016: Eindelijk goed klimaatnieuws: althans tot 2020 (via Blendle)
NRC, 14 oktober 2016: Kabinet juicht te vroeg over klimaat
AD, 15 oktober 2016: Groene energie in de lift? Positieve milieucijfers deels te danken aan wijziging in de statistieken (via Blendle)

Zie ook
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: de feiten
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – Nationale Energieverkenning 2016: sombere ondertoon
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Kabinet opgetogen over ‘succes’
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Wel of geen rekentruc?
FluxEnergie, 17 oktober 2016: NEV – De reacties – Blijven de kolencentrales nu open?
FluxEnergie, 17 oktober 2016: Energieakkoord positief geëvalueerd

Foto: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.