Energy Storage NL wil af van salderingsregeling

Energy Storage NL wil af van salderingsregeling

26 oktober 2016Energie Storage NL wil af van de salderingsregeling, die een van de belangrijkste belemmeringen zou zijn voor de groei van energieopslag door particulieren. Volgens veel anderen is de regeling juist een voorwaarde voor de groei van het aantal huishoudens met zonnepanelen. 

Energy Storage NL kwam deze week met een pleidooi voor verbetering van de energieopslag in Nederland, het Nationaal Actieplan Energieopslag. Volgens de aangesloten organisaties verstoort de Nederlandse regelgeving ‘het speelveld waarin energieopslag moet concurreren met andere vormen van flexibiliteit binnen het energiesysteem’. De salderingsregeling zou de particulier geen prikkel geven om energie op te slaan voor eigen gebruik. Het feit dat de verkoop van thuisbatterijen erg tegenvalt, lijkt deze redenering te ondersteunen.

De PvdA pleit in het gisteren gepubliceerde verkiezingsprogramma juist voor het behoud van de salderingsregeling. Ook vóór de regeling zijn onder anderen de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel UNETO-VNI, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zij vrezen een terugloop in het aantal huishoudens dat kiest voor zonnepanelen, omdat de terugverdientijd omhoog gaat als de regeling stopt.

Om de terugverdientijd gelijk te houden, pleit Energy Storage NL ervoor een feed-in tarief in te stellen in plaats van de salderingsregeling.

Uit een bericht van Solar Magazine
‘(…) Om dit probleem [dat de particulier geen financiële baat heeft bij het opslaan van energie] weg te nemen stelt men voor de salderingsregeling voor kleinverbruikers te vervangen door een ‘feed-in subsidie’ waarvan de hoogte op termijn stapsgewijs kan worden verlaagd. Uitgangspunt hierbij is het behoud van de investeringszekerheid (red. een terugverdientijd voor een zonnepanelensysteem van 5 tot 7 jaar) en de stimulering van momentaan verbruik.
Gelijktijdig met de afbouw van de salderingsregeling moeten de dynamische leveringsprijzen voor kleinverbruikers uitgerold worden. Dit in combinatie met proposities uit de markt die flexibiliteit kunnen monetariseren en een verdienmodel inhouden voor de kleinverbruiker die opslag heeft (home storage, buurtbatterij of vehicle-2-grid). (…)’

Minister Kamp is van plan vanaf 2020 de salderingsregeling te versoberen. Hij begon al met de evaluatie van de regel, die het voor de kleinverbruiker mogelijk maakt de verbruikte stroom te verrekenen met de stroom die aan het net teruggeleverd wordt.

Uit een bericht van RVO over de salderingsregeling
‘(…) Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. (…)’

Bronnen
SolarMagazine, 25 oktober 2016: Nationaal Actieplan Energieopslag onthuld: ‘Vervang salderingsregeling door feed-in tarief’
FluxEnergie, 24 oktober 2016: Nederland loopt achter bij opslag van energie – Pleidooi voor inhaalslag
RVO over de salderingsregeling
FluxEnergie, 25 oktober 2016: PvdA-verkiezingprogramma: ruim aandacht voor klimaat en energie
FluxEnergie, 14 oktober 2016: Kamp begon al met evaluatie salderingsregeling
FluxEnergie, 28 juni 2016: Amsterdam: ‘Kamp, wees zuinig op de salderingsregeling!’
FluxEnergie, 13 mei 2016: ‘Salderingsregeling moet ook na 2020 doorgaan’
FluxEnergie, 8 december 2015: Zonne-energie – ‘Afblijven van de salderingsregeling’

Foto: Energiekiezen.be

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.