foto: Emmanuel Manderlier / Fluxys

Fluxys op schema voor afbouw gasimport uit Nederland

Lng-terminal van Fluxys in Zeebrugge.

Fluxys België bevestigt zijn kruispuntfunctie voor de Noordwest-Europese aardgasmarkt. Dat meldt het gastransport- en opslagbedrijf in zijn verslag over het eerste semester van 2018. Het blijft zich ook volop engageren in innovatieve aardgastoepassingen. En het werkt verder aan alternatieven voor de invoer van Nederlands gas.

Tussen 2024 en 2030 bouwt Nederland stapsgewijs de uitvoer van laagcalorisch aardgas naar België af. Fluxys België en de Belgische distributienetbeheerders zorgen daarom proactief voor de omschakeling naar hoogcalorisch aardgas uit andere landen van verbruikers die vandaag laagcalorisch aardgas uit Nederland afnemen.

Na een aantal kleine conversieprojecten de afgelopen jaren werd in juni 2018 een eerste grootschalige conversie uitgevoerd. Fluxys Belgium paste zijn net aan voor de omschakeling van een aantal rechtstreeks aangesloten industriële verbruikers en een gedeelte van de distributienetten: de distributienetbeheerders Fluvius en Resa schakelden al ongeveer 53.000 huishoudens en kleine en middelgrote bedrijven om.

De sluiting van de grootste opslagsite voor aardgas in het Verenigd Koninkrijk brengt met zich mee dat belangrijke hoeveelheden aardgas vanuit opslag elders in Noordwest-Europa moeten worden aangevoerd om het winterverbruik op de Britse markt te dekken. Fluxys vervoerde in die marktconfiguratie via zijn Belgische net circa 144 terawattuur (TWh) aardgas van grens tot grens en evenaarde daarmee het hoge volume van dezelfde periode vorig jaar.

Commerciële aanpak

Een van de sterke punten van Fluxys is de gunstige centrale ligging van het Belgische gastransportnet ten opzichte van de buurlanden. In de capaciteitsverkoop voor het grens-tot-grensvervoer ontwikkelt de markt zich steeds verder tot een kortetermijnmarkt: voor bijkomende capaciteit en bij het aflopen van langetermijncontracten kiezen klanten bij voorkeur voor kortetermijncontracten, stelt Fluxys vast. In oktober 2018 loopt een belangrijk pakket langetermijncontracten af. Fluxys is klaar om hierop binnen deze dynamiek met een proactieve commerciële aanpak maximaal in te spelen.

De vervoerde volumes voor de Belgische markt bleven met 98 TWh nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het vervoer naar de distributienetbeheerders (54 TWh) nam toe met 4% en de afnames van de rechtstreeks (dus niet via de distributienetten) op het Fluxysnet aangesloten industrie (24 TWh) kende een stijging van 10%. Dit is in belangrijke mate het resultaat van een bijkomende aansluiting in de Antwerpse haven in de tweede helft van 2017.

Evolutie elektriciteitssector beïnvloedt gasverbruik

Het vervoer naar de aardgasgestookte elektriciteitscentrales (20 TWh) daarentegen daalde met 15%. Dat kwam doordat België beduidend meer elektriciteit uit het buitenland invoerde en de binnenlandse elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen toenam.

Lng-terminal in Zeebrugge

De scheepstrafiek voor de overslag van grote volumes vloeibaar aardgas (lng) op de lng-terminal van Fluxys in Zeebrugge nam in de eerste jaarhelft toe in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Zo startte de terminal in mei met de nieuwe dienst om lng rechtstreeks over te slaan tussen twee schepen. Deze toename zette zich volop door in juli en vooral in augustus, dat qua scheepvaartverkeer een recordmaand was voor de terminal.
Naast de overslag van grote volumes lng biedt de terminal in Zeebrugge diverse diensten om in te spelen op de nieuwe markt voor kleinschalig. Het aantal laadbeurten van kleine lng-schepen en lng-tankwagens bleef op hetzelfde niveau als in de eerste jaarhelft van 2017. Om in de toekomst de vraag naar laadbeurten voor tankwagens vlot te kunnen blijven beantwoorden, neemt de terminal in de herfst een tweede laadstation in gebruik. De bouw ervan wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie.

Nog tijdens het voorbije semester investeerde Fluxys 52,9 miljoen euro in materiële vaste activa, tegenover 36,0 miljoen tijdens dezelfde periode in 2017. Daarvan ging het overgrote deel (45,4 miljoen) naar lng-infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de terminal in Zeebrugge).

Innovatieve gastoepassingen winnen terrein

Aardgas zet zijn opmars voort als alternatieve brandstof voor vervoer. Het aantal voertuigen dat in België rijdt op gecomprimeerd aardgas (cng) nam in de eerste zes maanden van 2018 toe van 9.000 tot ruim 12.000, terwijl het aantal cng-tankstations steeg van negentig tot meer dan honderd. Het aantal schepen in Europese wateren dat lng als brandstof gebruikt nam eveneens verder toe. Het aantal bestelde schepen op lng bevestigt die trend voor de toekomst.

Fluxys België werkt in de schoot van de Belgische gassector ook aan oplossingen waarmee lokale producenten van biomethaan vlot hun groen gas om het even waar kunnen verkopen. Wie groen gas wil kopen, kan dat volgens Fluxys binnen afzienbare tijd even vlot doen als met groene elektriciteit.

Fluxys (het moederbedrijf van Fluxys België), Eoly (een onderdeel van de retailgroep Colruyt) en Parkwind hebben –met steun uit het Belgische Energietransitiefonds– een samenwerking opgezet om de bouw te onderzoeken van een power-to-gas installatie op industriële schaal. Zo’n installatie zet groene stroom om in groene waterstof dat in de bestaande aardgasinfrastructuur kan worden vervoerd en opgeslagen en zo aardgas als energie voor verwarming, vervoer en de industrie koolstofarmer maakt.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.