Greenpeace maakt officieel bezwaar tegen subsidie bijstook biomassa

15 februari 20127 – Greenpeace heeft bij minister Kamp bezwaar aangetekend tegen de subsidies voor biomassa-bijstook (BMS) in kolencentrales, omdat de subsidies ingaan tegen de afspraken die zijn gemaakt in het (door Greenpeace mede ondertekende) Energieakkoord.

In het bezwaarschrift vraagt Greenpeace om te beginnen een openbaarmaking van de betreffende subsidiebesluiten.
Toch stelt Greenpeace nu al dat de minister met deze besluiten het Energieakkoord schendt.

Uit het bezwaarschrift van Greenpeace
‘(…) In het Energieakkoord is een plafond gesteld op de subsidie voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales: ‘Partijen spreken af dat de stimulering van biomassa in kolencentrales de 25 PJ niet zal overschrijden.’ (…)
Dit plafond werd ingesteld op aandringen van onder meer Greenpeace.  De redenen voor dit plafond zijn  als volgt:

  • De beschikbaarheid van biomassa die aan minimum duurzaamheidscriteria voldoet, is zeer beperkt. (…)
  • Subsidies voor BMS leiden tot meer winst voor kolencentrales, wat ingaat tegen het principe ‘de vervuiler betaalt’,
  • BMS leidt niet tot een structurele verandering in energieopwekking (…).’

Greenpeace wil dat bij de bijstook ook wordt gekeken naar de geproduceerde warmte bij de vaststelling of het plafond van 25 PJ bereikt is. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer echter al laten weten dat hij de extra petajoules aan warmte (3 – 4 PJ) als een ‘bonus’ beschouwt, zonder dat er voor die hernieuwbare warmte subsidie vertrekt hoeft te worden.

Greenpeace verzoekt de minister echter haar bezwaren gegrond te verklaren en de bestreden subsidiebesluiten te herroepen.

Bronnen
Greenpeace, 9 februari 2017: Bezwaarschrift
Zie ook
FluxEnergie, 3 februari 2017: Kamer wil geen subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales
FluxEnergie, 2 februari 2017: Weinig steun voor bijstook biomassa in kolencentrales. Terugdraaien?
FluxEnergie, 31 januari 2017: Kamp: ‘Extra bijstook biomassa in kolencentrales niet in strijd met Energieakkoord’
FluxEnergie, 26 januari 2017: 40% van SDE-subsidie gaat naar kolencentrales voor bijstook biomassa
FluxEnergie, 26 januari 2017: Greenpeace overweegt juridische stappen tegen subsidies voor kolencentrales

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.