Kolen, foto Paul Tolenaar

Havenwethouder Visser schaart zich achter kolentaks

PwC: ‘Wereldeconomie minder koolstofintensief door afname kolen’

De Rotterdamse havenwethouder Visser (D66) schaart zich achter een oproep om een kolenbelasting in te voeren. Op die manier zou de fossiele brandstof uit de Rotterdamse haven kunnen verdwijnen, denkt hij, zonder levering aan de Duitse staalindustrie in gevaar te brengen. Critici willen dwingender stappen: zij vinden dat Visser het leasecontract van kolenoverslaggigant EMO maximaal vijf jaar mag verlengen. 

‘Mooi dat ook D66 wil dat de kolen uit de Rotterdamse haven moeten worden gebannen. Maar als Visser dit in Europa wil gaan regelen, weten we zeker dat er de komende jaren niets gebeurt’, zegt Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief. Als grootaandeelhouder zou de wethouder zich veel actiever moeten opstellen in de beslissing over het huurcontract van EMO, vindt hij. ‘De wethouder heeft nú het middel in handen om een einde te maken aan de kolenoverslag: het huurcontract van EMO niet verlengen.’

30 juni 2018

De haven van Amsterdam, de tweede kolenhaven van Europa, heeft al aangekondigd de kolenoverslag in de haven in 2030 te willen beëindigen. Ook de Rotterdamse gemeenteraad stemde voor afbouw van de kolenoverslag in de haven, die momenteel huisvesting biedt aan Europa’s grootste kolenoverslagbedrijf: EMO. Op 30 juni 2018 verloopt het leasecontract van EMO. Het havenbedrijf wil dat contract met 25 jaar verlengen, tot 2043. Volgens voorstanders van die contractverlening zou het sluiten van de kolenoverslag alleen maar leiden tot verplaatsing naar de buurlanden.

In een petitie van het Rotterdams Klimaat Initiatief verzoeken bijna 2000 ondertekenaars de concessie van het overslagbedrijf EMO met niet meer dan vijf jaar te verlengen. Na die tijd kan bekeken worden of EMO erin slaagt door te gaan zonder steenkool, óf dat de haven doorgaat zonder het overslagbedrijf.

Dertig miljard kilo kolen

In 2016 voerde Nederland bijna dertig miljard kilo kolen in, en bijna 34 miljard weer uit, meldt het CBS. Die doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam moet zo snel mogelijk gestopt worden, vinden Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie. Steenkoolwinning resulteert niet alleen in milieuschade, maar ook in mensenrechtenschendingen. De kolen gaan met name naar de staalindustrie en kolencentrales in de rest van Europa, vooral in Duitsland.

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.