Kamp: ‘Nieuwe schadeprotocol aardbevingsgebied staat nog niet vast’

Kamp: 'Nieuwe schadeprotocol aardbevingsgebied staat nog niet vast'

20 april 2017De totstandkoming van het nieuwe protocol om aardbevingsschade af te handelen, is een open proces onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen. Dat stelt demissionair minister Kamp woensdag in een reactie op een eerdere brief waarover veel ophef ontstond.

Uit de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Met mijn brief aan uw Kamer van 13 april 2017 heb ik niet de indruk willen wekken dat de uitkomst van het traject om te komen tot een nieuwe schadeafhandelingsprocedure [in het Groningse aardbevingsgebied] op voorhand zou vaststaan. Een nieuwe aanpak zal alleen goed werken als deze breed wordt gedragen. Dit traject is een open proces onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de wensen en opvattingen van de betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen een volwaardige plaats zal geven in een finale afweging. De NCG zal vervolgens overgaan tot vaststelling van een nieuw schadeprotocol, schadehandboek en kwaliteitscriteria voor schade-experts die op draagvlak kunnen rekenen. (…)’

Nadat de NAM uit de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied is gestapt, moet er een nieuw schadeprotocol komen. Op 13 april schreef Kamp naar de Tweede Kamer welke elementen in ieder geval in dat nieuwe protocol moeten komen. Tot grote woede van gemeenten en belangenbewegingen. Zij stoorden zich eraan dat het protocol, waarover zij overleg zouden voeren met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), al vast leek te staan. Bovendien waren ze het niet eens met de inhoud.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) [De belangenorganisaties] doelden onder meer op de onafhankelijke commissie die schades gaat beoordelen. Kamp stelt deze zelf samen. Ook is er boosheid over het verdwijnen van de contra-expertises, zoals in de buitengebieden al het geval is.(…)’

De Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad staakten hun overleg met de NCG en riepen, net als verschillende gemeenten en politici, op een onafhankelijk instituut met meer bevoegdheden op te richten dan het NCG.

Bronnen
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, 19 april 2017
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, 14 april 2017
RTV Noord, 19 april 2017: Kamp reageert op ophef: ‘Schadeprotocol staat nog niet vast’
FluxEnergie, 18 april 2017: Brief Kamp bemoeilijkt overleg schadeprotocol aardbevingen
FluxEnergie, 19 april 2017: ‘Onafhankelijk instituut nodig voor schadeafhandeling en versterking Groningen’

Foto: Still uit Kamerdebat

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.