MilieuCentraal, overzicht klimaatklappers, december 2017

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kiest weer voor asfalt

MilieuCentraal, overzicht klimaatklappers, december 2017

Hoewel MilieuCentraal berekent dat de overstap van de auto naar het openbaar vervoer particulieren veruit de meeste CO2 winst oplevert, blijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel meer investeren in asfalt dan in openbaar vervoer. Volgens OVpro worden de wensen van de mobiliteitssector genegeerd. 

ANALYSE – Een miljard euro per jaar extra om te voorkomen dat Nederland vastloopt. Dat was de lobby die de mobiliteitssector ruim een jaar geleden startte richting het nieuwe kabinet. Daarbij werd een belangrijke focus gelegd op openbaar vervoer en fiets, om mensen uit de auto te krijgen. Maar niet alleen blijft die miljard extra uit; het beschikbare geld wordt ook beduidend anders verdeeld dan in de lobby werd geadviseerd.

800 miljoen

Ruim de helft van het beschikbare geld voor mobiliteit, in totaal 2 miljard in vier jaar, wordt in asfalt gestoken. Hoewel daarmee veel knelpunten kunnen worden aangepakt, is dit een opvallende keuze, aangezien dit kabinet zich eerder profileerde als erg duurzaam. ‘Slechts’ 800 miljoen euro is er vanuit het Rijk beschikbaar voor het openbaar vervoer. Beduidend minder dus dan de miljarden waarop gehoopt werd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven spraken maandag met Tweede Kamerleden over de verdeling van de gelden voor wegen, OV en vaarwegen. In de afgelopen tijd werd vooral aandacht gevraagd voor het probleem in de vier grote steden. Wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vroegen in een hartstochtelijk pleidooi om extra geld voor investeringen in het OV van de grote steden, vanwege de toenemende verstedelijking.

Focus op internationale reiziger

Topmannen en -vrouwen van de grote stadsvervoerders onderschreven die noodoproep. Zij beklemtoonden geen geld meer beschikbaar te hebben voor investeringen – zoals lightrail – omdat het grootste deel van het geld opgaat aan beheer, onderhoud en vervanging. Een toezegging voor extra middelen voor lightrailverbindingen in Amsterdam en Den Haag is nog niet gegeven. Integendeel, de staatssecretaris erkende de kansen voor lightrail, maar noemde het tegelijkertijd ‘geen oplossing op zich’.

Wel wil het ministerie investeren in de realisatie van een derde perron op Amsterdam Zuid en een haalbaarheidsstudie naar de Airportsprinter. Tevens wordt geld gestoken in grensoverschrijdende verbindingen, wellicht juist omdat de regio’s hier al eerder aangaven zelf ook bereid te zijn om geld te investeren. Binnen tien jaar moeten internationale treinen kunnen vertrekken naar Düsseldorf en Aken vanaf treinstation Eindhoven. In het voorjaar wordt verder bepaald waar geld aan uitgegeven wordt.

Dit artikel betreft een verkortte weergave van een stuk dat eerder werd gepubliceerd op OVpro.nl, ‘Ministerie van IenW geeft prioriteit aan asfalt boven OV’ 

Lees ook:

Beeld: Milieucentraal, overzicht klimaatklappers, december 2017

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.