Tweede Kamer wil dat er serieus werk gemaakt wordt van CO2-afvang en -opslag

Tweede Kamer wil dat er serieus werk gemaakt wordt van CO2-afvang en -opslag

25 mei 2016 – Update Gisteren heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering vraagt meer werk te maken van het afvangen en opslaan van CO2 én van het actief verwijderen van CO2 uit de lucht. ‘Een belangrijke stap voorwaarts voor de aanpak van het klimaatvraagstuk in ons land.’  

.

160525-JanVos
Jan Vos (PvdA): ‘Investeren in ontwikkeling CCS’

Motie Jan Vos (PvdA)
De motie was ingediend door het PvdA-Kamerlid Jan Vos.
De tekst: ‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, de opwarming van de aarde door menselijk handelen te beperken tot ruim beneden 2°C en te streven naar maximaal 1,5°C;
overwegende dat deze doelstelling slechts bereikt kan worden als zo veel mogelijk CO2 uit de atmosfeer wordt gehouden met alle beschikbare en verantwoord inzetbare technieken, waaronder ook de afvang en opslag van CO2 (CCS);
overwegende dat Nederland hierin voorop kan lopen en de verdere ontwikkeling van CCS kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid;
verzoekt de regering om te investeren in technieken die CO2-afvang bij industriële processen stimuleren, zodat de inzet van aardgas en biomassa in de energievoorziening, zolang noodzakelijk, mogelijk blijft;
verzoekt de regering tevens om te investeren in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van technieken waarbij CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald en op aarde wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in bossen, in producten of in gesteenten, dan wel ondergronds wordt opgeslagen, wat ook wel “negatieve emissie van CO2” wordt genoemd;
verzoekt de regering voorts om over de vorderingen in het najaar te rapporteren aan de Kamer,
en gaat over tot de orde van de dag. (…)’

Vóór de motie (nr. 152, 31793) stemden de fracties van de PvdA, D66, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de SGP en het CDA, zodat zij is aangenomen. (Opsomming uit gecorrigeerde opgave. GroenLinks, de CU en de Partij voor de Dieren stemden, anders dan in de eerdere opgave door de Tweede Kamer, tégen.)

.

160525-Turkenburg
Prof. dr. W. Turkenburg: ‘Nu een Road Map CCS en een ambitieus RD&D programma’

Eerste reactie Turkenburg: ‘Belangrijke stap voorwaarts’
Prof. dr. W. Turkenburg, al lange tijd een pleitbezorger van het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) en het actief verwijderen van CO2 uit de lucht, zegt in een eerste reactie: ‘Voor de aanpak van het klimaatvraagstuk hebben we deze opties hard nodig. Daarom is deze heldere uitspraak van de Kamer een belangrijke stap voorwaarts voor de aanpak van het klimaatvraagstuk in ons land. Van de Topsector Energie mag nu worden verwacht dat zij aan deze opties serieuze aandacht gaat geven en stappen onder meer gaat zetten om – samen met alle betrokkenen – te komen tot een Road Map CCS voor Nederland en een ambitieus RD&D programma voor het realiseren van CCS bij de industrie, waaronder energiecentrales. Speciale aandacht hierbij dient het toepassen van CCS bij de inzet van aardgas en van bioenergie te krijgen.
Van NWO én de Topsector Energie mag bovendien worden verwacht dat zij een nieuw nationaal RD&D programma gaan optuigen naar negatieve emissie van CO2. Het is wenselijk hiervoor de komende 5 jaar tenminste 15 miljoen euro vrij te maken (gemiddeld 3 miljoen euro per jaar).’

Bronnen
Tweede Kamer, 19 mei 2016: Motie ingediend
Tweede Kamer, 25 mei 2016: Stemmingen
Zie ook
FluxEnergie, 13 april 2016: Turkenburg: Nationaal onderzoeksprogramma ‘negatieve koolstof-emissie’ nodig
FluxEnergie, 4 april 2016: Nijpels: ‘Voldoen aan de klimaatdoelstellingen? Onmogelijk zonder CO2-opslag’
FluxEnergie, 21 december 2016: Turkenburg: ‘CO2 uit kolencentrales opslaan is onontkoombaar’
FluxEnergie, 18 december 2016: Nederland: advies voor versnelling CCS-ontwikkeling
Foto: CO2-opslaglocatie Barendrecht, beoogde locatie voor een proef die niet doorging wegens groot verzet vanuit de omwonenden. (Foto: FluxEnergie/© Wil de Jonge)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.