foto: Engie

Black-out doembeeld waart weer rond in België

Kerncentrale Tihange.

In België heerst weer ongerustheid over de mogelijke uitval van een deel van het elektriciteitsnet. De gevoelige periode valt tussen einde oktober en einde november, wanneer zes van de zeven Belgische kernreactoren onbeschikbaar zullen zijn.

Op windstille en rond die tijd van het jaar ook donkere piekmomenten kan er dan onvoldoende binnenlandse productie en invoercapaciteit voor buitenlandse stroom bestaan om de Belgische vraag te dekken. In zulke gevallen kan dan het afschakelplan in werking treden. Om een volledige nationale black-out te vermijden worden dan alternerend en in cascade bepaalde regio’s losgekoppeld.

Een strategische reserve is er deze winter niet. Federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) had beginnen september besloten hiervoor, in tegenstelling tot de voorbije jaren, geen contracten af te sluiten. “Net alsof je de brandverzekering opzegt omdat het drie jaar niet heeft gebrand,” zegt windenergiepionier Chris Derde, oprichter van groene stroombedrijf Wase Wind. “En omdat ze zolang gewacht heeft met die beslissing is er ook geen tijd meer om nog alternatieve productiecapaciteit te installeren. Een grote centrale bouwen vergt jaren, maar het operationeel maken van kleinere gasturbines en sommige andere oplossingen kan sneller gebeuren, zij het evenmin binnen een tijdspanne van twee maanden.” Derde vermoedt dat Marghem heeft toegegeven aan de druk vanuit de industrie, die gekant is tegen verhoging van de elektriciteitsprijs die het vastleggen van een strategische reserve zou betekenen.

Marghem verdedigt haar beleid met het argument dat op een na alle centrales die (nu) in aanmerking zouden komen voor de strategische reserve al op volle toeren draaien.

Import uit Nederland

“Door de versterking van de Belgische-Nederlandse hoogspanningsverbinding kan er extra stroom naar België aangevoerd worden,” meent Derde.

Op relatief korte termijn kunnen misschien de Nederlandse centrales Claus C (Maasbracht) en Sloecentrale (Vlissingen) op het Belgische net worden aangesloten. Totnogtoe is de Belgische regering niet ingegaan op het aanbod hiervoor van respectievelijk RWE en Delta. In elk geval stuwt de ongeplande uitval van zoveel kernreactoren de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt op. Dat benadeelt eindafnemers met variabele prijscontracten en leveranciers die veel vaste prijscontracten hebben afgesloten.

Beton rot, leiding lekt

De kernreactoren Tihange 2, Tihange 3 en Doel 4 kampen met betonrot in de bunker naast de reactor en liggen sinds kort stil. Doel 1 en 2 zijn al langer buiten werking. In april was er radioactief water vrijgekomen via een lek in het reservekoelsysteem van Doel 1. Bij het aanpak van dit probleem werd ook degradatie een soortgelijke leiding in Doel 2 waargenomen, zodat deze reactor preventief werd uitgeschakeld. Tihange 1 is in november aan een geplande onderhoudsbeurt toe.

De heropstart van Doel 1 is gepland op 10 december. Doel 4 en Doel 2 volgen op respectievelijk 15 en 31 december. Tihange 3 zou begin maart 2019 weer moeten draaien, Tihange 2 pas begin juni. Alleen Doel 3 –een van de zogenaamde scheurtjesreactoren– blijft in principe gedurende de rest van dit jaar onafgebroken actief.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Black-out doembeeld waart weer rond in België”

Pat Rick|24.09.18|15:56

Belgie moet oppassen niet in een fuik te geraken zoals Californie toen: dure stroom aan de ene kant, en aan de andere kant slechte leveringszekerheid door te weinig investeringen. Dit is het gevolg van het uitmelken van het stroombedrijf, waar de klanten de factuur zullen moeten betalen

Men probeert zich juist af te sluiten van de eenheidsmarkt om de prijzen op te drijven, want in de buurlanden is stroom goedkoper. Het is goed om te kijken wie (in)direct voordeel heeft bij een hoge stroomprijs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.