Steeds meer steun voor druk op Shell om te vergroenen

Steeds meer steun voor druk op Shell om te vergroenen

19 mei 2017Volgende week dinsdag stemt de aandeelhoudersvergadering van Shell over de resolutie van Follow This die Shell moet aanzetten te vergroenen. De beleggersorganisatie VEB adviseert de Shell-aandeelhouders nu ook om vóór de resolutie te stemmen. Shell raadt het af.

De groene Shell-resolutie luidt samengevat: “Aandeelhouders steunen Shell om de leiding te nemen in de energietransitie en verwachten lange-termijndoelen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2 graden Celsius.”
Eerder kreeg de resolutie al steun van o.a. de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
De beleggersvereniging VEB zet zich ook af tegen het negatieve stemadvies dat Shell zelf gaf.

Uit het persbericht van de VEB
‘(…) Shell moet aandeelhouders beter inzicht geven in de manier waarop het bedrijf zich conformeert aan de Parijse akkoorden over het klimaat. Daarom steunt de VEB de resolutie van Follow This in de aandeelhoudersvergadering van Shell volgende week. (…)
De eind 2015 in Parijs geformuleerde klimaatdoelstellingen zullen grote invloed hebben op vrijwel alle (beursgenoteerde) ondernemingen. Het is daarom essentieel voor beleggers dat bestuur en commissarissen transparant zijn over hun visie op klimaat gerelateerde kansen en risico’s voor de onderneming en deze kwantificeren in het jaarverslag.
Ook Follow This vraagt in haar resolutie om deze transparantie. De organisatie roept Shell op om zich te conformeren aan het klimaatakkoord van Parijs en vraagt de onderneming om aandeelhouders te informeren over de voortgang op dit punt. Het laat de onderneming daarbij vrij in de manier waarop zij deze doelstelling wil behalen.

Shell raadt aandeelhouders af om voor de resolutie te stemmen. In een lange toelichting op de agenda van de aandeelhoudersvergadering agenda kwalificeert de onderneming adoptie van de resolutie als contraproductief. De onderneming vreest al in een vroegtijdig stadium de benodigde flexibiliteit te verliezen om klimaatdoelstellingen te implementeren. Shell wijst daarbij ook op belemmering van de focus op gas als gevolg van de resolutie en ziet het als contraproductief om één onderneming tot openheid te verplichten, terwijl een marktbrede aanpak vereist is.

De VEB ziet dit anders. De resolutie biedt Shell juist veel vrijheid om de eigen strategie te bepalen. Dat de onderneming daarover transparant is en de doelstellingen op klimaatgebied kwantitatief onderbouwt hoort bij een goede governance, zoals dat verwacht mag worden van een toonaangevende onderneming, die nu al veel inspanningen pleegt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. (…)’

Reactie Follow This
“De VEB laat zien dat meedoen aan de energietransitie veel meer is dan een wettelijke of morele verplichting, maar gewoon goed is voor de aandeelhouderswaarde”, zegt Mark van Baal van Follow This.
De aandeelhoudersvergadering van Shell is dinsdag 23 mei, maar de meeste grote beleggers stemmen vooraf. Hoewel de resolutie naadloos aansluit bij het beleggingsbeleid van de meeste beleggers, waarin bedrijven worden aangespoord zich te conformeren aan het Klimaatakkoord van Parijs, vreest Follow This dat een groot deel van de beleggers het negatieve stemadvies van Shell zal volgen.

Bronnen
VEB, 17 mei 2017: VEB steunt resolutie om meer transparantie van Shell over klimaatdoelstellingen
Volledige tekst resolutie
Zie ook
FluxEnergie, 20 april 2017: Shell: ‘Duurzaamheidsresolutie is schadelijk voor bedrijf’
FluxEnergie, 5 april 2017: Rotmans: ‘Pensioenfondsen, help Shell een groene koers te varen’
FluxEnergie, 2 maart 2017: ‘Shell zit in houdgreep van de aandeelhouders’
FluxEnergie, 2 februari 2017: Follow This: ‘Shell moet helemaal over op zon en wind’
FluxEnergie, 15 december 2016: Nieuwe resolutie Follow This: ‘Minder radicaal, zelfde boodschap’
Foto: Follow This. Links Mark van Baal (Follow This), rechts Ben van Beurden (Shell)

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.