Onderwerp: CPB

CPB ziet niets in nationale investeringsbank, PBL wel

14 oktober 2016 – Nederland heeft een nationale investeringsbank nodig om de maatregelen tegen klimaatverandering te bekostigen, adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het Centraal Planbureau (CPB) ziet er niets in, aldus het FD, het...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Voorlopige CPB raming gepubliceerd

Het herstel houdt aan ondanks een lagere gasproductie Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een voorlopige raming gepubliceerd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de ontwerpbegroting en het belastingplan van 2016, die op...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Ondanks lagere gasproductie houdt herstel economie aan

11 augustus 2015 – Het Centraal Planbureau heeft vandaag een voorlopige raming gepubliceerd over de Nederlandse economie. Een belangrijke conclusie is dat het economisch herstel aanhoudt ondanks de afnemende gasproductie. Uit het persbericht van het CPB ‘(…) De...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

CPB, PBL, SCP ‘Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid’ 25 november 2014, 74 pagina’s CBS ‘Het Indicatorenrapport’ 25 november 2014, 181 pagina’s (Overzicht ‘Klimaat en energie’ op pag. 49/50) Samenvatting Het huidige overheidsbeleid heeft vooral aandacht voor energie- en klimaatdoelen voor 2020...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Centraal Planbureau (CPB)

Postbus 80510 2508 GM Den Haag Van Stolkweg 14 2585 JR Den Haag070 – 338 33 80 Website Mail via website Twitter Facebook LinkedIn Onderzoeksinstituut. Maakt economische beleidsanalyses voor regering, parlement, wetenschap en werkgeversorganisaties. Heeft een programma Energie.Lees verder
|Reageer|door: Redactie