Vandaag Gasdebat Tweede Kamer

14 september 2016Het plenaire debat van de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen is vandaag, woensdag 14 september, vanaf 10.15 uur.

Sprekers
Er is spreektijd aangevraagd door

1. S. van Veldhoven (D66)
2. F.P. Wassenberg (PvdD)
3. E.M.A. Smaling (SP)
4. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
5. A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
6. A. Bosman (VVD)
7. L. van Tongeren (GroenLinks)
8. R.J. Klever (PVV)
9. J.C. (Jan) Vos (PvdA)

Live uitzending plenaire zaal: video / audio

Conceptbesluit van 24 juni 2016: 24 mrd kuub
Het debat gaat over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp (24 juni 2016). Volgens dat conceptbesluit wordt de gaswinning uit het Groningenveld de komende vijf jaar beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. Enkel in koude winters en indien strikt noodzakelijk mag extra gas worden geproduceerd. (Het afgelopen jaar was de productie 28,1 miljard kuub, het jaar daarvoor 42,4 miljard kuub.)

Kritiek en bijval
Er kwam veel kritiek op het conceptbesluit:

Er kwam ook bijval:

Het vorige grote gasdebat in de Tweede Kamer was op 26 januari j.l. Toen was de inzet van de Tweede Kamer het vertrouwen van de Groningers te herwinnen. Op de hoorzitting van de Tweede Kamer op 8 september j.l. werd duidelijk dat dat in ieder geval nog niet gelukt is. (‘Houding Tweede Kamer misleidend’.)

Zo visualiseerde het ministerie van Economische Zaken het conceptbesluit:

160912-gaswinning-concept-besluit

Bronnen
Tweede Kamer, 9 september 2016: Het debat over de gaswinning in Groningen is woensdag 14 september
Rijksoverheid, persbericht, 24 juni 2016: Gaswinning Groningen verlaagd tot 24 miljard kubieke meter
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer, 24 juni 2016: Kamerbrief ontwerp-instewmmingsbesluit gaswinning Groningen (pdf, 18 pag.)
Foto: still uit livestream gasdebat 26 januari 2016

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.