Energierapport 2016: Nieuws

111

CCS – Kabinet heropent discussie over ondergrondse opslag CO2

25 november 2016 - Het afvangen en opslaan van CO2 staat weer op de agenda. Het kabinet is deze week formeel weer verder gegaan met de inspraakmogelijkheden. Tot en met 2 januari kan iedereen reageren op een Ontwerp Structuurvisie Ondergrond die deels over CO2-opslag gaat. Meer

Energiedialoog: honderden standpunten verzameld

22 november 2016 - Gisteren zijn de resultaten van de Energiedialoog aan de Tweede Kamer aangeboden. Een enorme hoeveelheid standpunten en informatie moet helpen bij het formuleren van het energiebeleid voor de periode na het nu lopende Energieakkoord (na 2023). Meer

Nationale Klimaattop – ‘Afspraken boterzacht’

3 november 2016 - Staatssecretaris Dijksma rekent zich rijk door alle plannen die bedrijven en overheden op de Klimaattop lanceerden op te tellen tot 17,6 megaton CO2-reductie. 'Helaas nog zachter dan boter in een najaarszonnetje, want ze bevatten geen sanctie', zegt Frans Rooijers, directeur van CE Delft. Meer

NEV – Nationale Energieverkenning 2016: de feiten

17 oktober 2016 – Vrijdag verscheen de Nationale Energieverkenning 2016. Het rapport geeft een gemengd beeld: sommige energie- en klimaatdoelen zijn haalbaar, andere zijn nog ver weg. 25% broeikasgasreductie in 2020 lijkt net haalbaar. De reacties zijn nogal wisselend. Daarom eerst de feiten op ee Meer

NEV – Nationale Energieverkenning 2016: sombere ondertoon

17 oktober 2016 – De Nationale Energieverkenning 2016 heeft op een aantal plaatsen een sombere ondertoon, al is het nogal onderkoeld geformuleerd: ‘Er blijft nog een additionele opgave’ en ‘Het veranderen van het systeem is moeilijk te sturen’. Meer

NEV – De reacties – Kabinet opgetogen over ‘succes’

17 oktober 2016 - Uit de Nationale Energieverkenning (tevens evaluatie van het Energieakkoord) concludeert het kabinet opgetogen dat de aanpak van het Energieakkoord 'een succes' is. 'Het Energieakkoord heeft bijgedragen aan een versnelling van de energietransitie'. Meer

NEV – De reacties – ‘Kabinet juicht te vroeg’

17 oktober 2016 - Het enthousiasme van het kabinet over de Nationale Energieverkenning wordt niet breed gedeeld. Zonder iets af te doen aan wat er al bereikt is, wordt er vooral gewezen op wat er nog gedaan moet worden. 'Te veel optimisme is ongepast.' Meer

NEV – De reacties – Wel of geen rekentruc?

17 oktober 2016 - Is het gunstiger CO2-reductiepercentage nu wel of niet een rekentruc? Door de heldere uitleg van de opstellers van de Nationale Energieverkenning ontstond in iedere geval niet de verdenking van manipulatie. Meer

Steeds meer deskundigen: ‘Transitie moet sneller’

13 oktober 2016 - Steeds vaker is de conclusie te horen dat de energietransitie niet snel genoeg gaat. Bijvoorbeeld ook op een werkconferentie van de Topsector Energie. Erik Langereis van DIFFER sprak er over de 'absolute noodzaak' tot versnellen en opschalen. Meer

Industrie wil ‘onmiddellijk’ actie om CO2-opslag te realiseren

12 juli 2016 - Vanuit de industrie is vorige week een zeer dringend beroep gedaan op de overheid om 'onmiddellijk' aan de slag te gaan met CO2-opslag, 'in het belang van een efficiënt, effectief en betaalbaar klimaatbeleid'. De opslag zou ondergronds op de Noordzee moeten plaatsvinden. Nederland zou internationaal voortrekker kunnen worden. Meer

VEMW: ‘Overheid, steun energie-intensieve industrie met verduurzaming’

12 juli 2016 - De energie-intensieve industrie wil wel, stelt directeur Hans Grünfeld van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) in het FD. Maar voor forse CO2-reductie is geleidelijke verandering niet genoeg. Er is een trendbreuk nodig, en de overheid moet die faciliteren. Meer

De Energiedialoog: het zit erop!

30 juni 2016 - Na drie maanden 'dialoog,' met 140 bijeenkomsten in het hele land, sluiten minister Kamp en astronaut André Kuipers maandag 4 juli in Arnhem de Energiedialoog af. De eerste oogst aan ideeën wordt dan gepresenteerd. Meer

‘Ministerie moet zelf meedoen aan z’n eigen Energiedialoog’

11 mei 2016 - In een opiniebijdrage in het Eindhovens Dagblad roept ingenieur Henk Daalder de ambtenaren van het ministerie van EZ op zelf ook mee te gaan doen aan de door het ministerie opgezette Energiedialoog. Meer

‘Een CO2-vrije samenleving kan per Nederlander € 100 per maand (of meer) kosten’

10 mei 2016 - Martien Visser kijkt met rapporten in de hand naar de kosten van klimaatmaatregelen. En dat is schrikken. Wanneer we niet de meest kosteneffectieve maatregelen nemen kunnen de kosten onbetaalbaar hoog worden. En allerlei beleidsadviezen kunnen vanwege de kosten zo de prullenbak in. Meer

Hoe kun je deelnemen aan de Energiedialoog?

15 april 2016 - Om de deelname aan de Energiedialoog aan te moedigen stuurt het ministerie van EZ de mensen die zich aanmelden op de dialoogwebsite een 'instructie'. Meer

Morgen start de Energiedialoog – ‘Alweer polderen’

6 april 2016 - Het dagblad Trouw staat vandaag stil bij de start, morgen, van de Energiedialoog. De krant doet dat onder de kop 'Alweer polderen'. 'Maar liggen de ideeën niet allang op het bureau van minister Kamp?' Meer

7 april gaat de Landelijke Energiedialoog van start

1 april 2016 - Volgende week donderdag gaat dan eindelijk de 'Landelijke Energiedialoog' van start. Drie maanden lang wordt een soort 'brede maatschappelijke discussie' gehouden over het te voeren energiebeleid, in 50 bijeenkomsten verspreid over het hele land en via internet. Astronaut André Kuipers is daarbij ambassadeur namens het kabinet. Meer

Nederland voorlaatste op ranglijst EU hernieuwbare energie

31 maart 2016 - Nederland is op Frankrijk na van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020. Voor Nederland geldt als doel dat 14 procent van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. In 2014 was dat nog maar 5,5 procent; daarmee was ons land 8,5 procentpunt verwijderd van de EU-doelstelling. Dit meldt CBS op basis van Eurostatcijfers. Meer

‘Vastberaden Kamp hindert Energieakkoord’

30 maart 2016 - Het lijkt misschien goed dat minister Kamp zo vasthoudt aan de doelen in het Energieakkoord. Maar dat hij stelselmatig alternatieven afwijst, doet het Energieakkoord geen goed, aldus Siebe Schootstra in EnergieOverheid. Meer

Wind op Land – Hoe zijn de doelen tóch te halen?

21 maart 2016 - De doelen in het Energieakkoord voor wind op land, lijken niet gehaald te worden, zo schrijft de RVO in de Monitor Wind op Land 2015. Hoe komt dat? En hoe zijn de doelen toch te halen? Meer