THE DAILY QUOTE – 2016

Andere jaren: 20172015


23 december 2016
Omwonenden betrekken
‘De aanwonenden worden gecompenseerd voor de komst van het zonnepark. De compensatie bestaat uit een financiële vergoeding, verduurzaming van de woning of een participatie in het zonnepark. Met een participatie profiteren bewoners langdurig van de komst van het zonnepark door een forse korting op de energierekening.’ Zonnepark Midden-Groningen, de grootste van Nederland


22 december 2016
CO2-belasting
‘Invoering van een belasting op elektriciteit voor bedrijven kan snel gebeuren. Het zou meteen leiden tot energie- en CO2-besparing en tot investeringen in windturbines en zonnepanelen op hun terreinen en daken. Zweden en Brits-Columbia (in Canada) laten zien dat een CO2-heffing structureel effect sorteert zonder de economie te schaden.’
Pier Vellinga, Roebyem Anders en Jan Terlouw


21 december 2016
Klimaattoppers
‘De klimaattoppers zijn ASN, Triodos en SNS Bank. Ze voeren een zeer goed (score 9) klimaatbeleid.’
De Eerlijke Bankwijzer


20 december 2016
Worth noting
A transformation is happening in global energy markets that’s worth noting as 2016 comes to an end: Solar power, for the first time, is becoming the cheapest form of new electricity.
Bloomberg New Energy Finance


16 december 2016
Broeikasgassen
Bedrijven zijn sinds 1990 minder broeikasgassen uit gaan stoten, terwijl de economie fors groeide. De daling van emissies door bedrijven is vooral te danken aan technologische ontwikkelingen en efficiënter energiegebruik in de industrie.
CBS


15 december 2016
EU ETS
‘With the current low price on carbon, polluting industries are getting a free ride to pollute at the expense of EU citizens.’
Wendel Trio, Director of CAN Europe 


14 december 2016
Dutch seawind
‘The lower costs are not just due to project sizes and increasingly larger turbines. The Dutch government paid for key elements of project development and took on the risk for the transmission connection. By having the government involved, it helps de-risk the project for the winning developer.’
GTM Research


13 december 2016
Wind op zee
‘De spectaculaire kostendaling gaat maar door, net als bij wind op land en zon. Goed nieuws voor de strijd tegen klimaatverandering en des te meer reden om nu door te pakken: de planning van een extra windpark op zee.’
Greenpeace


12 december 2016
NAM
‘Het is onverantwoord en onverdraaglijk dat de NAM Groningers willens en wetens blootstelt aan grote risico’s. De NAM beschadigt onze huizen en bedreigt onze levens zonder enige strafrechtelijke consequentie. Vandaar de aangifte.’
De Groninger Bodem Beweging


9 december 2016
Kernenergie
‘Kernenergie is het schoonste en heeft de laagste kosten. De nieuwste centrales zijn CO2-arm en zeer betrouwbaar. Nucleair gaat groeien in de wereldwijde energiemix, van 12% nu naar 25% in 2050.’
Ad Louter, directeur Urenco


8 december 2016
Gaswinning Groningen
Nu duidelijk wordt dat waarschijnlijk vrijwel álle woningen moeten worden versterkt maakt het onvermijdelijk ook weer naar de oorzaak te kijken: de gaswinning.
Dit is geen mega project meer. Dit is een ramp. Er zal een Deltaplan van veel grotere omvang moeten komen.
Groninger Gasberaad


7 december 2016
Energieagenda kabinet
‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken.’
Minister Kamp bij de presentatie van de Energieagenda 


6 december 2016
Waterstofauto’s
‘Binnen tien jaar heeft de brandstofcelauto de batterijauto ingehaald. De batterijauto blijft een rol spelen in stedelijk vervoer en klein transport. Maar vervoer over grotere afstanden wordt vooral  waterstof, voor de auto, voor bussen, taxi’s, vrachtwagens en ook schepen.’
Ad van Wijk, hoogleraar future energy systems TU Delft


5 december 2016
EU-energieplannen
‘Kan de commissie landen dwingen (…)? Dan zullen die lidstaten de commissie eerst moeten voorzien van zo’n stok, waarmee ze vervolgens zelf kunnen worden geslagen. Erg reëel lijkt dat niet.’
Dagblad Trouw over ‘Clean Energy For All Europeans’


2 december 2016
Over Terlouw
‘Herstel van vertrouwen is nodig, maar is het genoeg? Klimaatverandering is niet alleen technologie of economie. Het is vooral ook een verdelingsvraagstuk. Hoeveel zijn wij bereid onszelf te ontzeggen voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties? Terlouw houdt een mooi pleidooi voor herstel van vertrouwen tussen burger en politiek. Maar wie stemt er straks op een partij die onze vliegvakantie naar Spanje ter discussie stelt?’’
Paul Luttikhuis, redacteur NRC


1 december 2016
Energietransitie
‘Als we het goed aanpakken, versterken we de leefbaarheid, het milieu en de democratie. Maar als we het verkeerd doen, geven we juist alles uit handen, inclusief onze democratie. Echt, het gaat veel verder dan alleen energie.’
Pallas Agterberg, directeur strategie bij netwerkbedrijf Alliander


30 november 2016
Bloedkolen
‘Wij zijn flink geschrokken van de link tussen bloed, kolen en de stroom van menig Amsterdammer. Zeker omdat Amsterdam ook nog een centrale schakel in de bloedkolenketen blijkt te zijn. Veel van de Colombiaanse kolen worden overgeslagen in de Amsterdamse haven of verstookt in de Hemwegcentrale in het Westelijk Havengebied.’
Amsterdammers in een open brief in Het Parool


29 november 2016
Kolencentrales en CO2-reductie
‘Wij pleiten er voor om de CO2-uitstoot van een fossiele elektriciteitscentrale te begrenzen op het niveau van een gemiddelde gascentrale. Ook kolencentrales kunnen daaraan voldoen als ze de juiste maatregelen nemen. Als ze die kosten zelf dragen, ontstaat een gelijk speelveld tussen gas- en kolencentrales. Zo zetten we een forse en snelle stap in de beperking van CO2-uitstoot richting de Parijs-klimaatdoelen.’
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)


26 november 2016
Energietransitie
‘Waar ik me zorgen over maak, is dat soms het beeld is ontstaan dat het vrij simpel is. Dat we gewoon moeten stoppen met het gebruik van olie, kolen en gas en dat als we allemaal snel hernieuwbare energiebronnen omarmen het probleem is opgelost. En dat bedrijven als Shell daarbij in de weg staan. Beide punten zijn onjuist.’
Shell-topman Ben van Beurden


25 november 2016
Somber over klimaatbeleid
‘We lopen dus helemaal vast, maar koesteren ons in de illusie dat we goed op weg zijn en dat we het probleem onder controle krijgen. Misschien is dat dan op klimaatgebied wel het effect van Trump’s zege: dat we wreed uit die droom worden gewekt. Dat was op zichzelf wel nodig. Maar hoe het nu verder moet? Ik zou het bij Zeus niet weten.’
Jan Paul van Soest (De Gemeynt)


24 november 2016
Luchtvervuiling
‘Deze studie toont aan dat de verschuiving van steenkool naar aardgas vaak de snelste en meest rendabele aanpak is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die bijdragen aan de klimaatverandering.’
David Carroll, voorzitter van International Gas Union


23 november 2016
Aanklacht
‘We klagen de Amerikaanse staat aan omdat ze ons grondwettelijke recht op leven, vrijheid en eigendom niet beschermen, door geen actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering.’
Xiuhtezcatl Tonatiuh Martinez (16 jaar), winnaar Children’s Climate Prize 2016


22 november 2016
Energiemanager
‘De regering heeft er bij de invoering van de slimme meter bewust voor gekozen om géén in-home-display mee te leveren. Beter ten halve, of een kwart, gekeerd dan ten hele gedwaald, dus regering doe dit alsnog.’
Jan Willem Zwang, Greencrowd


21 november 2016
Jongeren
‘Maar liefst 67% van de jongeren ziet klimaatverandering als een bedreiging. Toch houdt slechts 30% van de groep 18-25 jaar zich echt bezig met de gevolgen. De meerderheid is zich er wel van bewust, maar doet er zelf weinig mee.’
Onderzoek Achmea/GfK


18 november 2016
Trump & climate
‘The world will rightly blame the United States for destroying humanity’s last, best hope to avoid catastrophic warming. We will be blamed for the multiple ever-worsening catastrophic climate impacts that befall the planet in the coming years and decades beyond.’
Dr. Joe Romm, Climate Progress


17 november 2016
World Energy Outlook
‘The IEA still insists on increasing investment into coal and natural gas, carbon capture and storage, and nuclear power. Governments deserve better future energy roadmaps than this.’
Harri Lammi, Greenpeace


16 november 2016
Klimaatakkoord en Trump
‘What was once unthinkable has become unstoppable. I am sure mr Trump will make a quick, wise decision.’
Ban Ki-moon, UN secretary-general


15 november 2016
Trump
‘Tot 20 januari zullen we alvast alles doen wat mogelijk is om onze verantwoordelijkheid voor de volgende generaties op te nemen. De bewijzen nemen zo duidelijk toe dat de mensen niet mogen aanvaarden dat er niets gebeurt.’
John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken Verenigde Staten, onderweg naar COP22


14 november 2016
Rechtvaardige transitie
‘Het gevaar van een onrechtvaardige transitie is zeer reëel. Blindheid voor onbedoelde gevolgen, een gebrek aan adequate planning en te weinig zorg voor lokale werkgelegenheid, zou ertoe kunnen leiden dat de publieke opinie omslaat en zich keert tegen inspanningen om klimaatverandering te bestrijden.’
Nigel Topping, We mean business


11 november 2016
Trump
‘Klimaatverandering zal vermoedelijk voor grotere rampen zorgen dan de verkiezing van Trump als president. In die zin is zijn winst een oefening in weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Trump en zijn aanhangers kunnen veel, maar ze kunnen niet alle goede plannen voor de toekomst verpesten, bij lange na niet.’
De Correspondent


10 november 2016
Trump
‘Het Akkoord van Parijs en enige vorm van Amerikaans leiderschap is nu dood.’
Dana Fisher, University of Maryland


8 november 2016
COP22 en Trump
‘It would be a shock, and I hope we don’t see it. But if Trump is elected, I am sure that Wednesday morning you will hear everyone at the COP say, ‘We’ll stick to the Paris agreement’.’
Laurence Tubiana, klimaatonderhandelaar Frankrijk


7 november 2016
COP22
‘No more vagueness. Deadlines must be set. Today, barely a single one of the plans appears in line with the ambitious goal that emerged on December 12 2015.’
David Hone, Shell Chief Climate Change Adviser


4 november 2016
The only way
‘The only way for the Paris climate agreement to represent a turning point in the fight against climate change is by keeping fossil fuels in the ground and accelerate the shift of finance to build a renewable energy system that works for people and the planet.’
Payal Parekh, 350.org


3 november 2016
Effectief
‘Weet u wat de meest effectieve maatregelen zijn van de afgelopen jaren in de gebouwde omgeving? Dat zijn de EPC en de energiebelasting. Beide hebben voor een halvering van het verbruik in de woningen gezorgd en nieuwbouwwoningen inmiddels tot energieneutraal laten ontwikkelen. Door harde regels en harde prikkels, aangevuld met een beetje subsidie.’
Frans Rooijers, directeur CE Delft


2 november 2016
Shell
‘Tien jaar geleden was een olieprijs van 50 dollar geen probleem voor de olie-industrie. Nu is dat wel een probleem, omdat de winningskosten in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld zijn. De kosten van duurzame alternatieven zoals zonnepanelen zijn in dezelfde periode twee keer gehalveerd. Wanneer Shell toekomstbestendig wil worden, bij elke olieprijs, zal het grootschalig moeten gaan investeren in duurzame energie.’
Mark van Baal, Follow This


1 november 2016
Aardgasvoorraad
‘De wereldwijde gasvoorraden veel groter zijn dan in het verleden werd aangenomen. Er is welllicht nog wel voor 250 jaar gas op de wereld. Maar tegelijkertijd leidt de zorg over de klimaatverandering tot de theorie van het carbon budget. Gasvoorraden zouden volgens dat denken in de niet al te verre toekomst geen waarde meer hebben, omdat ze in de grond moeten blijven. Hoe we in de toekomst over de waarde van de gasvoorraden gaan denken, is een vraag die nog beantwoord moet worden.’
Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra


31 oktober 2016
Nationale Klimaattop
‘Ik durf te stellen dat als de klimaattop in Parijs net zo was verlopen als de klimaattop van afgelopen woensdag, dit een ramp was geweest voor de wereldeconomie. In plaats van collectief in slaap gesust te worden door bewindspersonen die niet verder kunnen tellen dan de komende vier jaar, is visie en moed nodig van de regering om beslissingen te nemen die een klimaatcrisis ook werkelijk kunnen voorkomen.’
Marjolein Demmers, De Groene Zaak

28 oktober 2016
CETA
‘Hoe gaan we in godsnaam op amper enkele decennia van steenkool, olie en gas af raken wanneer de grote fossiele vervuilers de minste milieumaatregel van overheden kunnen aanvechten als een bedreiging voor hun investeringen?’
Joeri Thijs, Greenpeace België


27 oktober 2016
Nationale Klimaattop
‘We hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken.’
Staatssecretaris Dijksma op de Nationale Klimaattop (26 oktober 2016, Rotterdam)


26 oktober 2016
Sneller!
‘Nederland staat voor een belangrijke keuze: schuiven we de verduurzaming van de energiehuishouding voor ons uit of gaan we vaart maken met de energietransitie? Wij, de CEO’s van een aantal grote ondernemingen actief in de Nederlandse energiesector, pleiten bij de start van de Nationale Klimaattop ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie.’
Ab van der Touw (Siemens Nederland), Allard Castelein (Havenbedrijf Rotterdam), Jeroen de Haas (Eneco), Marjan van Loon (Shell Nederland), Pieter van Oord (Van Oord)


25 oktober 2016
Record CO2-concentratie
‘CO2 blijft gedurende duizenden jaren in de atmosfeer en nog veel langer in de oceanen. De wereld gaat de verkeerde richting uit. Het fundamentele probleem is de ontbrekende politieke wil, want er zijn oplossingen om de uitstoot te verminderen en we kunnen reageren.’
Petteri Taalas, secretaris-generaal van de World Meteorological Organization


24 oktober 2016
Energietransitie
‘Het is zeer noodzakelijk de driedubbele turbo erop te zetten. Nu kan het nog, betaalbaar, en levert het ook nog sneller de nieuwe economie op, waar we toch naar toe moeten. Er hoeft dus helemaal geen tegenstelling te zijn tussen het werken aan een enorme omslag en het bouwen aan een levensvatbare goed lopende economie.’
Marjan Minnesma (Urgenda) in een briefwisseling met Hans de Boer (VNO-NCW)


21 oktober 2016
Phase-out coal
‘Known as the ‘invisible killer’, coal is one of the most important public health threats. Children are particularly vulnerable, and air pollution from burning coal has also been linked to low birth weight and pre-term delivery as a result of maternal exposure during pregnancy. The phase-out of coal is a double win for tackling the twin health threats of air pollution and climate change.’
Jonathan Griggs, Professor of Paediatric Respiratory and Environmental Medicine


20 oktober 2016
Klimaatverandering
‘Het probleem is dat we de 2 graden vrijwel zeker gaan passeren, wat het Verdrag van Parijs daar verder ook over zegt: zolang landen hun commitments niet omzetten in welhaast revolutionaire klimaatactie, blijft het bij woorden.’
De Correspondent in klimaatexplainer


19 oktober 2016
Tempo maken
‘7 miljoen woningen beschikken over label B of lager. En in 2050 dienen alle gebouwen energieneutraal te zijn. Dat is een enorme opgave.’
Martin van Kampen, Duurzaam Gebouwd


18 oktober 2016
Gascentrales sluiten?
De gascentrales die nu gesloten worden, omdat de energie van steenkool goedkoper is, zijn indertijd juist gebouwd om de komst van nieuwe kolencentrales tegen te houden.
Gazprom Energy over de sluiting van Nederlandse gascentrales


17 oktober 2016
Nationale Energieverkenning
‘Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen.’
Reactie milieuorganisaties op NEV 2016


14 oktober 2016
Wind op zee meest kosteneffectief
‘Wind op zee is inmiddels de meest kosten-effectieve hernieuwbare bron voor elektriciteit. Het huidige beleid van Nederland  leidt tot sterk afnemende kosten en marktzekerheid voor de investeerders en is dus goed. Hooguit moeten we het tempo verder opvoeren.
Frans Rooijers, CE Delft, op hoorzitting Tweede Kamer over wind op zee


13 oktober 2016
Inspanningen verdubbelen
‘Het Energieakkoord uit 2013 was een goede start maar de streefcijfers moeten verdubbeld worden als we in 2050 CO2-neutraal willen leven.’
Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI


11 oktober 2016
Belgisch klimaatplan
‘Dit is ook een kwestie van geloofwaardigheid in de aanloop naar de volgende grote internationale afspraak, de klimaatconferentie van Marrakech vanaf 7 november.’
Belgische Energieminister Marghem wil vandaag nog een Belgisch klimaatplan


6 oktober 2016
Vooruitplannen
‘Er wordt heel wat geroepen – ‘gooi de kolencentrales dicht! – dat is ook emotiemanagement. Je moet dit soort zaken plannen over periodes van decennia. Je weet dat je dat aandeel duurzame energie geleidelijk vergroot, dus je moet ver vooruitplannen wat je wanneer nodig hebt en hoe je de goede stimulansen geeft om dat zo slim en goedkoop mogelijk te doen.’
André Faaij over sluiting gascentrales door Engie


4 oktober 2016
Investeringsklimaat
‘We hebben inderdaad meer budget nodig, maar vooral ook een goed investeringsklimaat, waarbij bedrijven en investeerders erop kunnen rekenen dat een volgend kabinet niet weer hele nieuwe wetten gaat uitvaardigen.’
Manon Janssen over noodzakelijke versnelling energietransitie


3 oktober 2016
Toekomst
‘Hoe voldoen we aan de stijgende vraag naar energie en halen we tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen? Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs, studenten en jonge ondernemers: zij zijn de ontdekkers die de toekomst in al haar aspecten gaan maken. Niet alleen voor de toekomst van energie, maar voor de toekomst van ons allemaal.’
Shell over de manifestatie Generation Discover


30 september 2016
Elektrische auto

‘Ik verwacht dat ergens in 2020 of 2021 het omslagpunt komt. Dan is elektrisch rijden goedkoper dan een auto op benzine of diesel.’
Maarten Steinbuch, hoogleraar TU Eindhoven


29 september 2016
Kernenergie
‘The scenario analysis indicates that nuclear power has an important role in decarbonizing the power sector and progressing towards a 2°C target. With adequate support and effective carbon pricing, there is room for faster deployment of nuclear power, particularly in countries without nuclear power. Middle term and further expansion of nuclear power beyond 2040 is needed to achieve full decarbonization of the power sector, while meeting ever rising electricity needs.’
Internationaal Atomic Energy Agency


27 september 2016
Minder vliegen
‘De meest voor de hand liggende optie om luchtvaartemissies terug te brengen wordt in Montreal niet besproken. Moeten we niet gewoon minder gaan vliegen? Is een weekend Barcelona voor 20 euro nog wel verantwoord?’
NRC over onderhandelingen over de CO2-uitstoot van de luchtvaart


26 september 2016
Anders leven
‘We moeten anders gaan leven. Geen fossiele brandstoffen meer, geen wegwerpartikelen, geen ongezonde stoffen meer in het milieu en ons drinkwater. Lastige puzzels, die om drastische keuzes vragen. En de oplossingen liggen niet voor het oprapen.’
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu)


23 september 2016
Kom met langetermijnbeleid
‘Pas als de overheid duidelijk langetermijnbeleid formuleert, is er voldoende zekerheid dat grote investeringen zich daadwerkelijk zullen uitbetalen. De overheid kan dan ook grote projecten initiëren. De windturbineparken op de Noordzee laten zien dat het kan. Het is nodig dit beleid voort te zetten en uit te breiden, bijvoorbeeld naar de aanleg van warmtenetten, ”smart grids” en gebouwgebonden stroomopwekking.’
Gabrielle Uitbeijerse en Hans van der Heide (adviesbureau DWA)


22 september 2016
Klimaatakkoord Parijs
‘The remarkable support for this Agreement reflects the urgency and magnitude of the challenge. Emissions continue to rise. So does the global thermostat – and the risks.’
Secretary-General Ban Ki-moon


21 september 2016
Klimaat- en energiebeleid
‘Wat vooralsnog ontbreekt is een concreet, consistent en geloofwaardig beleid voor het klimaat voor de langere termijn, bijvoorbeeld op het terrein van innovatie. Nederland loopt daarmee niet alleen achterop in de Europese Unie bij het maken van de omslag naar een meer duurzame economie, maar ook is duidelijk dat nog aanzienlijke intensiveringen nodig zijn om de doelen die Nederland zich heeft gesteld te kunnen halen.’
Raad van State over Miljoenennota 2017


20 september 2016
Betrokkenheid en politiek draagvlak
‘Er is veel meer informatie nodig om alle energieconsumenten – gezinnen en bedrijven – duidelijk te maken dat de energietransitie iets van iedereen is om daarmee betrokkenheid te creëren. En om deze betrokkenheid – van huishoudens tot energie-intensieve industrie – te bewerkstelligen en te behouden, is er ook een politiek draagvlak nodig. Een draagvlak dat zich uit in het faciliteren van stabiel beleid en wetgeving om investeringen in de energiesector te verantwoorden.’
ABN AMRO, Prinsjesdagrapport 2016


19 september 2016
Investeren in energietransitie
‘De overheid moet jaarlijks zeven miljard uittrekken voor onder meer de energietransitie. Ook bedrijven willen investeren, maar ze wachten op de overheid. Ze zeggen: ‘Laat nu eens zien dat het jullie menens is! Dan kunnen we stappen gaan maken.’
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW


15 september 2016
Markt en overheid
‘Wat moet de markt doen en wat moet de overheid doen. Nou, de markt kan ontzettend veel. Ze is innovatief, kan werkgelegenheid scheppen, kan die verplaatsen, over grenzen, is kapitaalkrachtig: de markt is ontzettend sterk. Maar… de markt heeft niet de verantwoordelijkheid voor de toekomst. Dát heeft de overheid. En de overheid heeft met regelgeving macht. Zo zijn de verhoudingen.’
Jan Terlouw


14 september 2016
Elektriciteitsproductie
‘ Vrijwel alle studies achten het mogelijk dat de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd. Voor het halen van klimaatdoelen ligt het daarom voor de hand een groter beroep op de elektriciteitssector te doen dan op andere sectoren.’
Energietrends 2016


13 september 2016
Klimaatwet
‘Het stellen van een duidelijke en hoge ambitie is de beste wijze om te zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme economie en de inzet van hernieuwbare energie gaat maken.’
Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks) over hun Klimaatwet


12 september 2016
‘Groningen mishandeld’
‘Je moet nu in de benen komen en laten zien hoe Groningen is mishandeld de laatste tijd. Mensen worden boos, ongelukkig en ziek. Ik hoop dat de Tweede Kamer woensdag zegt dat het zo niet langer kan.’
Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas


9 september 2016
Aardbevingsschade Groningen
‘De Kamerleden staan niet boven de partijen. Ze zijn zelf partij. Zij vormen het hoogste bestuursorgaan van het land, dat de minister zijn wil kan opleggen. En de minister is niet de trekpop van de NAM of Shell en Exxon. Hij kan de gaswinning stoppen en de schadevergoeding bij wet garanderen.’
Commentaar Dagblad van het Noorden


8 september 2016
CO2 opslaan
‘CCS blijft een vieze oplossing terwijl er zoveel schoons (windmolens, zonnepanelen) voorhanden is. Toch moeten we ermee aan de slag, al was het maar omdat we anders onze kleinkinderen sowieso met onze troep opzadelen.’
Vrij Nederland


5 september 2016
Halen we het niet?
‘Als alle deelnemende landen hun voorstellen opvolgen, zal de temperatuur op aarde juist met 3,5 graad zijn toegenomen aan het einde van de eeuw. (…) Het is een gebrek aan ambitie bij de geïndustrialiseerde grootmachten. Hopelijk neemt een van hen écht het voortouw. Anders halen we het simpelweg niet.’
Hoogleraar Rik Leemans


2 september 2016
RK Kerk
‘We moeten de druk opvoeren opdat de internationale klimaatdoelstellingen worden afgedwongen. Wij mogen daarbij een boycot voor bepaalde producten en het herroepen van investeringen in de sector van de fossiele brandstoffen niet uitsluiten.’
Kardinaal Peter Turkson


1 september 2016
Aardgas
‘Voorraden aardgas maximaal benutten’
Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland
‘Alle woningen, gebouwen en industrie in 15-20 jaar aardgasvrij maken’
Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde


31 augustus 2016
Verzekeraars tegen subsidie op fossiel
‘We’re calling on governments to kick away these carbon crutches, reveal the true impact to society of fossil fuels and take into account the price we will pay in the future for relying on them.’
Verzekeraars vragen G20 om actie ‘gezien het spoedeisende karakter van de klimaatcrisis’


30 augustus 2016
‘België blijft voor 25% afhankelijk van stroom uit buitenland’
‘Het volstaat niet om kernenergie – goed voor 45% van huidige energiemix – in ons land eenvoudigweg te vervangen door hernieuwbare energie. We willen 70 tot 75% van onze stroom zelf produceren. De rest kunnen we invoeren uit de EU.’
Energievisie liberale Vlaamse partij Open VLD


29 augustus 2016
D66
‘Vieze energie van kolen is, alle kosten meegerekend, veel duurder dan schone energie. Helaas worden alle kosten nog niet meegenomen in de prijs. Daarom moeten we de markt soms een handje helpen. D66 wil dat alle kolencentrales in Nederland dicht gaan – beginnend bij de oude en meest vervuilende. We stellen de stroomvoorziening veilig door de groei van het aandeel van duurzame stroom, de inzet van gascentrales en door goede transportverbindingen met ons omringende landen.’
Concept-verkiezingsprogramma D66


26 augustus 2016
Nul-op-de-meter
‘Het NoM-concept is financieel gezien gebaseerd op het huidige salderingsregime en op ‘resultaten uit het verleden’. En die bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Nul-op-de-meter wordt de komende jaren zeker geen nul-op-de-rekening.’
Jan Willem Zwang, Greencrowd


25 augustus 2016
Klimaatverandering
‘De boodschap van deze wetenschappers eenduidig: het is te laat. We zijn het point of no return voorbij. De klimaatverandering zal leiden tot miljarden doden – en in het ergste geval tot het uitsterven van de mens.’
Vrij Nederland


24 augustus 2016
Marktwerking
‘Onder de vlag van marktwerking hebben overheid en samenleving zich teruggetrokken op veel terreinen waar zij eerst actief waren. Daardoor raakte het belang van de burger uit het zicht. De veronderstelling dat dit alles zou leiden tot meer kwaliteit tegen een lagere prijs, is vaker niet dan wel uitgekomen.’
PvdA/ChristenUnie, De heroverweging van de publieke samenleving 


23 augustus 2016
Gas
‘Gas wordt een maatpak, toegesneden op de juiste situatie, en gaat hand in hand met hernieuwbare energie. Dat is iets anders dan het versneld en ongecontroleerd uitfaseren van een product dat we nog steeds hard nodig hebben om de forse CO2-reductiedoelstellingen te halen en onze energievoorziening veilig te stellen.’
Gertjan Lankhorst, GasTerra


22 augustus 2016
Financial risks
An increasing number of investors are focusing on the financial risks associated with stranded carbon assets and using carbon footprinting to measure the financial impact that a future price on carbon emissions would have on companies across sectors.
Carbon Underground 2016


19 augustus 2016
Aardbevingen Groningen
‘De bewoners hebben lang moeten wachten. Zij moeten nu een duidelijk antwoord krijgen op de oorzaak van de schade aan hun woning.’
Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen


18 augustus 2016
Strong signals
Credible policies are needed to send a strong signal to those who consume and produce carbon-based fuels so that their investment plans can be amended to reflect the shape of a lower carbon economy. Without credible policies oil and gas companies may make risky investments to meet unsustainable demand.
Chatham House, denktank voor international vraagstukken


17 augustus 2016
CO2-opslag
‘De milieubeweging heeft grote bezwaren tegen CO2-opslag. Onder meer omdat ze opslag als het infuus van de fossiele brandstoftechnologie beschouwen, zodat die langer in leven blijft. Ik ben het daar niet mee eens. CO2 opslaan is een broodnodig tussenstation de komende decennia, omdat alleen besparing en duurzame energie niet genoeg is. ‘
Leo Meyer, klimaatadviseur


16 augustus 2016
Klimaatwet voor Nederland
‘Vooral niet te wild. Hoe meer ballen je aan de kerstboom hangt, hoe moeilijker het zal zijn om de steun van de Kamer te krijgen. De waarde van zo’n wet ligt in het brede draagvlak.’
Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving)


15 augustus 2016
Klimaatverandering
‘Jongeren zijn actieve burgers van nu en de leiders van morgen. Het is belangrijk dat hun creativiteit wordt gebruikt bij het oplossen van problemen en dat zij een grotere rol gaan spelen bij belangrijke beslissingen die hun toekomst bepalen.’
Oxfam Novib


12 augustus 2016
Waardeloze bezittingen
‘Tweederde van de olie- en gasreserves zullen in de grond moeten blijven en worden stranded assets (waardeloze bezittingen). Het wordt tijd dat grote beleggers hun energiebedrijven laten stoppen met het zoeken naar fossiele brandstoffen en laten zoeken naar nieuwe duurzame businessmodellen.’
Mark van Baal, Follow This


11 augustus 2016
Klimaatverandering
‘Ons politiek systeem zit verkrampt zit in een houding van korte-termijn-denken voor electoraal gewin. Wie heeft tegenwoordig nog de moed om beslissingen te nemen in het belang van de samenleving, niet alleen van vandaag maar ook van morgen? Ik vraag me af hoe we over enkele decennia zullen terugkijken naar deze periode. Zullen we kunnen zeggen dat we genoeg hebben gedaan?’
Warda El-Kaddouri (columnist bij het Belgische MO Mondiaal Nieuws)


10 augustus 2016
Sluiting kolencentrales
‘Het dilemma van Kamp bestaat niet. Sluiting van kolencentrales heeft alleen voordelen: de CO2-uitstoot gaat drastisch omlaag, de Urgenda-uitspraak wordt nageleefd en de voor biomassabijstook uitgetrokken miljardensubsidies kunnen worden gebruikt voor echt duurzame energie.’
Marc Blom, transitiedeskundige


9 augustus 2016
Carbon free
‘If we shut down fossil fuel plants tomorrow – before we have established renewable alternatives – we can limit emissions and global warming, but people would suffer. There would be insufficient power for the planet.’
Prof. Chris Field, vice-voorzitter IPCC


8 augustus 2016
Climate Change
‘In one respect, the scientists were wrong. They told us to expect a climate crisis in the second half of this century. But it’s already here.’
George Monbiot, klimaatjournalist The Guardian


5 augustus 2016
Aardgas versus steenkool
‘Meer openheid zou beleidsmakers, aandeelhouders en consumenten beter in staat stellen om de werkelijke klimaatimpact van Shells aardgas in te schatten.’
De Correspondent over methaanuitstoot Shell


4 augustus 2016
Ecocide
‘Het probleem is dat ons hele economische systeem nu gegrond is op het vergroten van winst, terwijl de consequenties daarvan op de tweede plaats komen. Doordat we voorrang geven aan economische winst hebben we schade aan de natuur en aan ecosystemen genormaliseerd.’
Polly Higgins, ‘advocaat van de aarde’ 


1 augustus 2016
Slimme meters
‘De kwaliteit van de verbruikskostenoverzichten moet aanzienlijk verbeteren om de consument te helpen energie te besparen. Bovendien zijn gebruikers kritisch over het gebruiksgemak van de slimme meters zelf.’
Vereniging Eigen Huis 


28 juli 2016
Over Donald Trump en Theresa May 
‘Klimaatproblemen aanpakken door het klimaat- of milieudepartement te sluiten is als hopen dat je voeten niet nat zullen worden terwijl je al in de zee staat bij de opkomende vloed.’
Jan Mertens in het Belgische magazine Knack


27 juli 2016
Kerkhof van de vooruitgang
‘Gezien hun grote CO2-uitstoot en hun enorme vervuiling van het milieu moeten kolencentrales zo snel mogelijk worden bijgezet op het kerkhof van de vooruitgang. Het kolentijdperk is echt voorbij.’
Hoofdredactioneel commentaar Trouw


26 juli 2016
Voor mijn kleinkinderen’
Sylvia Borren (Greenpeace) wordt niet blij van mensen die zeggen: ik wil wat doen tegen klimaatverandering, voor mijn kleinkinderen.
‘Dan doe je net of we nog tijd hebben om de zaak op te lossen. Terwijl de prijs van klimaatverandering nu al wordt betaald door mensen in armoede die kampen met extreme droogte of zeespiegelstijging.’
Interview van Trouw met scheidend Greenpeace-directeur Sylvia Borren


25 juli 2016
Kernenergie
Als het gaat om het bereiken van de ambities op het gebied van schone energie, is kernenergie een goed alternatief voor bijvoorbeeld de vervuilende kolencentrales. Kernenergie is schoon, veilig en heeft maar weinig brandstof nodig. Het is dan ook niet gek dat met name in ontwikkelingslanden juist volop wordt ingezet op kernenergie.
Dr. ir. B. Taebi, TU Delft


22 juli 2016
Subsidie onmisbaar
‘Elektriciteitsproductie uit windenergie is vooralsnog duurder dan het produceren van elektriciteit uit aardgas, kolen of nucleaire bronnen. Subsidies voor windenergie zijn daarom cruciaal voor investeerders in windmolens. In 2015 ontvingen de windmolenproducenten voor hun elektriciteitsproductie 332 miljoen euro.’
Compendium voor de Leefomgeving


21 juli 2016
Wegverkeer
‘Alleen met strengere Brusselse regels gaat het Nederland lukken het nationale wegverkeer duurzamer te maken. Wegverkeer is een van de grootste obstakels in het bereiken van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De sector produceert eenvijfde van de nationale uitstoot van CO2 en slaagt er nauwelijks in die te beperken. Momenteel stoten Nederlandse auto en vrachtauto’s eenderde méér broeikasgas uit dan in 1990.’
De Volkskrant, in Analyse Klimaatvoorstellen


20 juli 2016
Solar’s impact
‘Solar’s impact on power markets will hurt the economics all other energy resources: coal, nuclear, natural gas, biomass, and even energy efficiency.’
Alex Gilbert, Spark Library


19 juli 2016
Reden voor argwaan?
‘Misschien zou de buitenwereld zich toch achter de oren moeten krabben over de extreem lage prijs waartegen Dong zegt windpark Borssele te kunnen realiseren. In de afgelopen decennia is de Nederlandse overheid niet erg gelukkig geweest met aanbestedingen (hogesnelheidslijn, Noord-Zuidlijn, Fyra) omdat politici graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Vaak deugden de calculaties van geen kant, waardoor de kostenoverschrijdingen zich opstapelden.’
Volkskrant-redacteur Peter de Waard 


18 juli 2016
Klimaatscepticus
‘Er is geen enkele aanwijzing is dat CO2 slecht is voor het klimaat. Alle argumenten zijn afkomstig uit klimaatmodellen en daarin is nog zó veel ongewis dat je er geen beleid op kunt voeren. Wat mij betreft zouden we mogen stoppen met CO2-uitstoot, maar om daar nou wereldwijd triljarden aan uit te geven…’
Theo Wolters, ingenieur en klimaatscepticus


15 juli 2016
EU ETS
‘Het klimaatbeleid wordt gegijzeld door het Europese emissiehandelssysteem. Daardoor nemen we in eigen land dure maatregelen in allerlei sectoren, maar blijven goedkope maatregelen liggen. Nederland moet daarom een eigen koers gaan varen, vooral omdat de risico’s van achteroverleunen te groot zijn.’
Jan Paul van Soest en Hans Warmenhoven (beiden De Gemeynt)


13 juli 2016
Groei versus duurzaam
‘Niemand weet of dat wel écht samen kan gaan: een economie die groeit én die binnen de grenzen van de aarde blijft. We moeten daarom een nieuw model gaan bouwen voor de circulaire economie . Wij willen ons daar in ieder geval sterk voor maken en roepen langs deze weg op om hulp en steun.’
Prof. dr. Jan Jonker (hoogleraar duurzaam ondernemen) en Hans Stegeman (hoofdeconoom Rabobank)


12 juli 2016
Nu iedereen betrekken
‘De rekening van de energietransitie zal voor een aanzienlijk deel bij de huishoudens komen te liggen. Het is nu tijd om de boodschap helder en goed beargumenteerd door te vertalen naar heel Nederland. Want we gaan het nu met z’n allen merken in de vorm van hogere belastingen, veranderingen aan het landschap, en aanpassingen in onze manier van leven. Betrokkenheid van iedereen is noodzakelijk.’
Hans van Kleef (energie-econoom ABN-AMRO)


12 juli 2016
CO2-opslag nú
‘Uitstel van het nemen van acties zal resulteren in het (te) laat beschikbaar krijgen van kosteneffectieve technologie en (transport en opslag) infrastructuur en zorgt daarmee voor sterk verhoogde kosten voor mitigatie van klimaatverandering of, meer waarschijnlijk, tot het niet halen van de klimaatdoelen.’
Tien bedrijven in brandbrief aan de overheid


11 juli 2016
Betaalbaarheid
‘Stel dat iedereen twee keer zoveel voor energie moet gaan betalen als nu. Dat is op zichzelf wel een enorme toename, maar in het totale uitgavenpatroon van veel huishoudens valt het wel mee. Veel mensen zouden dat zonder veel problemen kunnen betalen.’
Bob van der Zwaan, energiehoogleraar UvA in de Volkskrant


8 juli 2016
Role of nuclear energy
‘The role of nuclear energy must be expanded. The future global electricity system consists of a diverse mix of low-carbon technologies – where renewables, nuclear and a greatly reduced level of fossil fuels (preferably with carbon capture and storage) work together in harmony to ensure a reliable, affordable and clean energy supply.’
World Nuclear Association


7 juli 2016
False hope
‘Scenarios between 2 °C and 4 °C are more likely to happen than the 1.5 °C, and require adaptation measures planned well in advance. Focusing on a 1.5 °C scenario constitutes a form of hypocrisy, sustaining false hope from the public and most vulnerable countries.’
Interdisciplinaire groep wetenschappers in PNAS


6 juli 2016
Windpark Borssele
‘Het is wereldwijd nog niet eerder voorgekomen dat een windpark tegen zulke lage kosten kan worden gebouwd. Deze kostenreductie betekent een grote doorbraak in de transitie naar meer duurzame energie.’
Minister Kamp


5 juli 2016
Alle huizen gasvrij
‘Alle woningen en gebouwen in Nederland gasvrij maken is hartstikke ambitieus, maar ook noodzakelijk om de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs te kunnen halen en om de aardbevingen te stoppen.’
Ike Teuling, Milieudefensie


4 juli 2016
Haven Rotterdam
‘Klimaatverandering en energietransitie hebben een grote impact op het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Juist daarom moet er sprake zijn van een gericht overheidsbeleid om de noodzakelijke transitie succesvol te realiseren en zo de economische waarde van de mainport te behouden.’
Havenbedrijf Rotterdam in reactie op Rli-advies


1 juli 2016
Klimaatchaos
‘Ons klimaatsysteem blijft zich maar op nieuwe en angstaanjagende manieren gedragen. Dit hadden we nooit voorspeld en hebben we ook nooit eerder gezien. Welkom in de klimaatchaos.’
Paul Beckwith, Universiteit Ottawa


30 juni 2016
Exit fossiel
‘Mijn energiebeleid is één groot exitplan voor fossiele energie. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we in 2050 onafhankelijk moeten zijn van fossiele energie.’
Minister Kamp in de Tweede Kamer


29 juni 2016
Kolencentrales
‘Met de bouw en in gebruikname van hun nieuwe kolencentrales hebben E.ON, RWE en Engie een roekeloze gok genomen, én verloren.’
Greenpeace over rapport Spring Associates


28 juni 2016
Pensioenfondsen
‘De tijd van fossiele beleggingen is voorbij. De EU gaat pensioenfondsen verplichten duuraamheid voortaan mee te nemen in hun beleggingsbeleid. Voor het eerst onderneemt de Europese Unie wetgevende actie tegen het probleem van fossiele beleggingen.’
Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks


27 juni 2016
Sunfuels
‘Sunfuels leveren de beslissende ommekeer. Die vloeibare brandstoffen zijn de meest efficiënte manier van opslag van energie, en maken het ook mogelijk om landen als Japan of Nederland, die relatief weinig oppervlakte tot hun beschikking hebben, van duurzame energie te voorzien.’
Prof. Steven Chu, Nobelprijswinnaar en oud-minister van Energie van de Verenigde Staten


25 juni 2016
Energy Union
This ambitious project is already in bad shape: energy markets in the EU are still overwhelmingly determined by national policies. Brexit will only reinforce this tendency. Personally, I believe that policymakers in Brussels can’t afford to ignore the signal from the UK. To avoid a worse outcome, they should reconsider the Energy Union and go for more realistic forms of market integration.
Karel Beckmann, Energy Post


24 juni 2016
Klimaat
‘Als we niet mikken op 100% duurzame energie in 2030 dan is anderhalve graad temperatuurstijging voorkomen onmogelijk en wordt twee graden ook heel moeilijk.’
Marjan Minnesma, Urgenda


23 juni 2016
Solar PV
‘Cost reductions can create a dramatic expansion of solar power globally. The renewable energy transition is well underway, with solar playing a central role.’
IRENA Director-General Adnan Z. Amin


22 juni 2016
Windparken
‘Nederland zal moeten wennen aan opwekkers van duurzame energie in het landschap. Een CO2-arme energievoorziening heeft meer fysieke ruimte nodig dan de fossiele voorziening van de afgelopen honderd jaar. En ik denk dat nog nog meer windparken nodig zijn dan nu gepland.’
Minister Kamp bij de opening van het Windpark Westermeerwind 


21 juni 2016
Minister Kamp
Tegen ExxonMobil: ‘Ik weet dat u bezorgd bent over de Europese milieuplannen en ik begrijp die zorgen. Daarom ben ik voorstander van een ambitieus EU-klimaatbeleid dat rekening houdt met de belangen van die internationale bedrijven.’
Minister Kamp bij opening nieuwe hydrocracker in Rotterdam


20 juni 2016
Vlaamse Energiedialoog
‘Ons hele energiesysteem en de manier waarop we ermee omgaan, staan voor een ongeziene verandering. De uitdagingen zijn zo groot dat we niet alleen de energie-experten, maar zoveel mogelijk Vlamingen mee op de kar willen.’
Vlaamse energieminister Bart Tommelein


16 juni 2016
ABP
‘Onze CO2- voetafdruk is niet gedaald, maar gestegen. Ik ben ontevreden over deze onbedoelde stijging.  De verlaging van 25% in 2020 blijft echter recht overeind staan. En de onbedoelde toename uit 2015 zullen we compenseren.’
Corien Wortmann-Kool, ABP-bestuursvoorzitter


15 juni 2016
Klimaatakkoord
‘Het Klimaatakkoord is als een samenlevingscontract waarin je je partner belooft in 2030 te stoppen met roken, in 2020 met drinken en in 2050 voor 50 procent trouw te zijn. En daar zijn we dan blij mee?’
Thomas Rau, geciteerd in een FD-advertentie van Steens & Partners 


14 juni 2016
Het moet veel sneller
‘Nu is 94% van onze energievoorziening fossiel. Doen we niets extra, dan is het onmogelijk om in 2050 fossielvrij te zijn. We moeten maar liefst elf keer sneller maatregelen nemen dan nu het geval is.’
Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu


13 juni 2016
Weer storing in Belgische reactor 
‘Een centrale telt ongeveer 320.000 technische componenten (motoren, pompen, kleppen…). Het is volkomen logisch dat die elementen in panne kunnen vallen, ook buiten de onderhoudsperiodes. Daar is niets uitzonderlijks aan.’
Woordvoerder Engie/Electrabel


10 juni 2016
Shell
‘Het is jammer dat het bedrijf zo is versmolten met de huidige fossiele economie dat het feitelijk geen kant op kan. Investeren in hoogtechnologische, grootschalige winning van olie en gas: het bedrijf kan niet anders.’
De Correspondent (in De Shell-dialogen)


9 juni 2016
Personal appeal
‘Climate change is the largest collective-action problem the world has ever faced. Yet we’re operating on a lot of baked-in assumptions on how to motivate people. Climate advocacy efforts often remind people of personal responsibility, but collective frames may be more effective. ‘
Nick Obradovich, UC San Diego’s Division of Social Sciences 


8 juni 2016
LNG
‘By 2021, Australia will rival Qatar as the world’s largest LNG exporter and the US will not be far behind.’
IEA Executive Director Fatih Birol


7 juni 2016
Business holds the key
‘Forward thinking companies with climate change at the heart of their business strategies will reap the benefits of high return investments while those that don’t will face greater risks – from policy, investors and climate change itself.’
Business & Climate Summit (28 en 29 juni 2016)


3 juni 2016
OPEC
‘De OPEC is zo goed als uitgestorven. De tijd dat het kartel de markt stuurde, ligt achter ons. Er zijn te veel olie-exporterende landen om rekening mee te houden. Wij zijn van het begin af aan sceptisch geweest over het slagen van een akkoord over het bevriezen van de productie.’
Alexander Novak, Energieminister Rusland


2 juni 2016
Gas
‘Gas transitiebrandstof? Gas is zo groen als een light-sigaret gezond is.’
Vrij Nederland


1 juni 2016
Family planning
‘Wise and compassionate promotion of contraceptive care and education in a rights based, culturally appropriate framework offers a cost effective strategy to reduce greenhouse gases. This article outlines the evidence for voluntary accessible family planning as a strategy to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change.’
John Guillebaud, in The BMJ


31 mei 2016
CO2-afvangen en opslaan
‘De overheid is nu aan zet. Ik hoop dat de overheid ambitieus inzet. De vereiste ontwikkelingen voor afvang, opslag en gebruik moeten goed georkestreerd worden. Er moet nu met de investeringen worden begonnen.’
Jaap Vente, innovatiemanager Gasbehandeling, Processen en Omzetting bij ECN


30 mei 2016
Verdubbeling
‘Over 14 jaar zal 40 procent van de beschikbare elektriciteit duurzaam zijn, bijna een verdubbeling van het huidige marktaandeel. Vooral lagere kosten voor technologie maken die groei mogelijk.’
Adnan Amin, general director van het International Renewable Energy Agency (IRENA)


27 mei 2016
Participatie van alle betrokkenen
‘Iedereen is voor groene energie, maar niet iedereen wil windmolens als uitzicht. Daarom willen leden wij vroegtijdig om tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie heel belangrijk.’
Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland


26 mei 2016
EU ETS
‘Decarbonising EU’s industries will make Europe more competitive in the long run. The EU needs to support this process by giving the right political incentives and providing funds to drive investments. A well designed and sufficiently equipped ETS innovation fund will be one way to boost new clean technologies.’
Jo Leinen, lid Europees Parlement (S&D) 


25 mei 2016
Goedkoop
‘De prijs van zonne-energie daalt hard, en die van windenergie ook. Op dit moment is windenergie op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.
Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)


24 mei 2016
Onstuitbaar
‘De realiteit is dat fossiele energiebedrijven jaar na jaar verder aan belang zullen inboeten. De opmars van duurzame energie is simpelweg niet tegen te houden. Het zijn uiteindelijk altijd de economische krachten die het winnen. Want de revolutie in energieland is onstuitbaar.’
Telegraaf-columnist Robert Schuckink Kool


23 mei 2016
Nog jaren fossiel nodig
‘Om de doelstellingen van de klimaatconferentie te halen moet je én energie besparen én duurzame energie opwekken én fossiele brandstoffen schoner maken. Met alleen duurzaam versnellen kom je er niet. We hebben fossiele brandstoffen nog jaren nodig en daarom moet je ook iets doen tegen de uitstoot daarvan.’
Marjan van Loon, president-directeur Shell-Nederland


20 mei 2016
Alles en iedereen nodig
‘Burgers, bedrijven, organisaties en tal van anderen zullen mee moeten denken over het realiseren van de klimaatdoelstellingen, daarbij ook kijkend naar wat we zelf kunnen doen. We hebben alles nodig om onder de twee graden opwarming van de aarde te blijven.’
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu)


19 mei 2016
Wind-op-zee
‘Nederland is als relatieve laatkomer nu spekkoper. Nederland profiteert nu van de technische ontwikkelingen in deze sector. We worden van ‘het slechtste jongetje in de klas’ nu de slimste.’
Coby van der Linde, directeur van het Clingendael International Energy Programme (CIEP)


18 mei 2016
Energieakkoord afdwingen
‘Het bedrijfsleven heeft weliswaar ingestemd met dwingende verplichtingen, maar de concrete vormgeving komt dit najaar pas aan de orde. De invulling van de cruciale details, met name omtrent de handhaving en strafmaat, zal zonder twijfel op veel weerstand stuiten.’
Hoofdredactioneel commentaar FD


17 mei 2016
Kolencentrales
‘Energiebedrijven hebben met hun kolencentrales decennialang veel winst gemaakt, doordat ze nooit hoefden te betalen voor de schade aan het milieu en het menselijk leed. In plaats van ze nu te compenseren voor hun slechte keuzes, is het hoog tijd dat ze zelf opdraaien voor de verborgen kosten in hun ketens.’
Jan Gruiters (Pax) en Sylvia Borren (Greenpeace) 


13 mei 2016
Zonne-energie
‘Wij bepleiten voortzetting van de salderingsregeling. Als je minder voordeel hebt van de stroom die je aan het net levert, dan moet je niet opkijken als potentiële kopers afhaken. Dat moeten we voorkomen.’
Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI


12 mei 2016
Plan op komst
‘In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar (waarschijnlijk al deze zomer) komen VNO-NCW en MKB-Nederland met een groot plan: NL Next Level. Het is onze nieuwe toekomstvisie, waarin ook de verduurzaming van de economie een plaats krijgt.’
VNO-NCW en MKB-Nederland 


11 mei 2016
Burgerparticipatie verplichten
‘We zouden burgerparticipatie verplicht moeten stellen bij de financiering van windparken op zee. In de tender zou moeten worden opgenomen dat 20 procent van het geld afkomstig moet zijn van particulieren en lagere overheden. Dit verhoogt de betrokkenheid van burgers bij duurzame energie, omdat zij dan ook kunnen profiteren van het rendement en niet alleen blijven kijken naar de subsidiebedragen.’
Jaap Smelik, van Meewind


10 mei 2016
Efficiency en klimaatmaatregelen
‘Het Rli adviseert CO2-maatregelen in deze volgorde: eerst de gebouwde omgeving, dan de elektriciteitsector, dan de transportsector, en tot slot de industrie. Maar zo moet het dus niet. De meest efficiënte klimaatmaatregelen zijn te vinden in de industrie, dan in de power sector, dan in de gebouwde omgeving en tot slot in de transportsector.’
Martien Visser,  lector energietransitie, Hanzehogeschool Groningen


9 mei 2016
Duurzame opwekking
‘Duurzame energieopwekking wordt niet alleen een veilige en rendabele investering, maar zal ook een doorslaggevende rol spelen bij het bouwen van nieuwe energiecentrales. Markten zijn zich inmiddels al aan deze realiteit aan het aanpassen. ‘
Theo Bosma, DNV GL


6 mei 2016
Quit fossil
‘If the world’s governments, particularly those in developing countries, continue to increase their reliance on coal and other fossil fuels, we are finished.’
World Bank Group President Dr. Jim Yong Kim op de World Climate Summit in Washington


3 mei 2016
Maximaal 1,5 graad
‘De enige manier om dit te bereiken is door kolen, olie en gas in de grond te houden en de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening te versnellen.’
Break Free from Fossils, wereldwijde actie tegen het gebruik van fossiele brandstoffen


2 mei 2016
Shell en gaswinning Groningen
‘Ik wil de top van het bedrijf naar de Kamer halen, zodat Shell eindelijk kritische vragen in het openbaar over het Gronings gas moet beantwoorden.’
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)


29 april 2016
Energietransitie en het Rijk
‘Hoe belangrijk gemeenten en provincies ook kunnen zijn; de rijksoverheid is aan zet. Daar moet de energietransitie beginnen. Het gaat hier immers om een groot nationaal thema, om geopolitiek (Russisch gas), om klimaatbeleid en om de toekomst van Slochteren. De rijksoverheid kan het niet maken om al die problemen door te schuiven naar de gemeenten. De rijksoverheid is zelf aan zet. Het aardige verhaal is dat die energietransitie technisch gezien moet kunnen slagen. Als het niet lukt, is de reden simpel: we willen het niet.’
Prof. dr. Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde 


28 april 2016
Nederland en Shell
‘Komt er straks een coalitie aan de macht die een visie heeft op [de energietransitie]? Komt die robuuste CO2-prijs er en gaat de vervuiler eindelijk betalen? Zo ja, dan zou Nederland een pilot kunnen worden voor Shells mondiale duurzame energiebeleid.
NRC-redacteur Renée Postma in een analyse over de koers van Shell


27 april 2016
Energiebelasting
‘Wat we al snel kunnen doen als aanjager van meer hernieuwbare energie is de energiebelasting op het gebruik van energie differentiëren naar de CO2-inhoud. Groengasprojecten worden vrijgesteld van energiebelasting, terwijl net als voor elektriciteit voor aardgas ook € 250 per ton CO2 betaald gaat worden (verhoging met een factor 2,5). En dat zou ook kunnen gelden voor duurzame warmte en voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.’
Frans Rooijers, directeur CE Delft


26 april 2016
Belgische kerncentrales
‘Wanneer een technologisch bepaald fors ontwikkeld land als Duitsland, dat beslist wat anders te doen heeft, grote vraagtekens plaatst bij het meest kritieke deel van onze centrales, namelijk de reactorvaten, is het politiek onkies en riskant om dat verticaal te klasseren. Wie blijft kiezen voor kernenergie, moet waterdichte verantwoording over de veiligheid kunnen afleggen, ook bij de buren, die vrezen voor ‘atoomwolken zonder grenzen’ vanuit België.’
Barbara Debusschere, journalist bij de Belgische krant De Morgen


25 april 2016
Carbon pricing
‘First of all, adequate  price incentives are key to ensure that carbon risks are part of economic decision making and risk management. The planned revision of the EU ETS will contribute to this.’
Klaas Knot, president Nederlandsche Bank


22 april 2016
Klimaatakkoord
‘Het tekenmoment van het historische Klimaatakkoord bevestigt nog eens dat de wereld wil werken aan het beperken van de temperatuurstijging en de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Alleen moeten de afspraken nu snel omgezet worden in acties. Daar zijn we al hard mee bezig, want we staan voor een forse opgave. De tijd tikt.’
Staatssecretaris Sharon Dijksma, bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs (in New York)


21 april 2016
Nieuwe kolencentrale
‘Je krijgt het gevoel dat je jezelf moet knijpen omdat je droomt, maar het gebeurt echt: terwijl wereldleiders zich klaarmaken voor de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs aanstaande vrijdag, wordt de dag daarvoor op de Maasvlakte ‘gewoon’ een nieuwe kolencentrale geopend.’
Joop (VARA)


20 april 2016
Kosten schade Groningen
‘Er is nergens in het gasgebouw te achterhalen wat schadeherstel, versteviging, uitkoop of onderzoek nu exact kosten.’
Bart Crezee, Follow The Money


19 april 2016
Carbon price
Accelerated implementation of a meaningful carbon price across the globe can turn the notion of Tragedy of the Commons into an Opportunity of the Commons and create low-carbon prosperity for all. It not only makes business sense: our children and their children will thank us for finally stepping up.
Feike Sijbesma, CEO DSM en co-chair Carbon Pricing Leadership


18 april 2016
Klimaatdoelen
‘We zijn een konijn dat in de koplampen van de auto kijkt en hebben grote moeite ons voor te stellen wat het betekent als we echt de klimaatdoelen willen halen. De klimaatdoelstellingen zijn ook een onvoorstelbare opgave. Iedereen praat altijd over small is beautiful, maar misschien is hier juist big wel beautiful’.
Prof. dr. Maarten Haijer over de noodzaak van een ‘Delta-plan’ voor het klimaat


15 april 2016
Wereldbank
Ondanks herhaalde engagementen voor een groenere wereld, investeert de Wereldbank systematisch meer in fossiele projecten dan in projecten voor duurzame energie.
De Belgische ontwikkelingsorganisatie 11.11.11


14 april 2016
VS en klimaat
‘As the largest economy in the world, I believe that this climate change issue should not be a subject of a political debate. I’m concerned. But I do appreciate President Obama’s strong commitment. He will do whatever he can under his executive power.’
Ban Ki-moon, secretaris-generaal Verenigde Naties


13 april 2016
Pijnlijke keuzes
‘Zolang je de drie nieuwe kolencentrales niet aanpakt, is het dweilen met de kraan open. In deze fase van de energietransitie moet je radicale keuzes maken, dat doen in Europa andere landen ook. Dat doet op korte termijn pijn, maar levert op lange termijn veel op.’
Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde


12 april 2016
Kabinet
‘Het kabinet manen tot meer inspanningen is terecht. Als maar tegelijkertijd ook wordt erkend dat er momenteel behoorlijk wat gebeurt, het maatschappelijk draagvlak bepaald niet groot is en de lijst met mogelijkheden ook niet erg lang.’
Hoofdredactioneel commentaar Trouw


11 april 2016
Urgentie
‘De turbo moet erop, het kabinet moet het volk vertellen dat het chaos wordt als we niet de omslag maken naar duurzame energie. Maar dit kabinet laat niet merken dat ze de urgentie in hun tenen voelen. Het moet echt veel sneller. Duurzame energie is de toekomst.’
Marjan Minnesma (Urgenda)


8 april 2016
Energiedialoog
‘Iedereen is welkom en krijgt de kans mee te doen. Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen. De keuzes die we maken hebben grote implicaties voor de toekomst. Daar moeten we goed over nadenken.’
Minister Kamp bij de start van de Energiedialoog


7 april 2016
Waddenzee
‘Geen gaswinning onder of bij Werelderfgoed Waddenzee. De Waddenzee is van ons allemaal, niet van een paar bedrijven die gaan voor snelle winst.’
Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging


6 april 2016
Energiedialoog en burgers
‘Meer dialoog zou nog meer strijd moeten tegengaan. Maar energie is zo’n ingewikkeld dossier, waarbij marktbelangen, politieke belangen en burgerbelangen kriskras door elkaar heenlopen, dat het de vraag is of burgers zich achteraf sowieso wel genoeg gehoord zullen voelen.’
Dagblad Trouw over de Energiedialoog


5 april 2016
Participatie omwonenden
‘In 2020 6000 MW aan windenergie op land: dat kan alleen kan worden gehaald als overheden, ontwikkelaars én omgeving bij een windproject samenwerken. Dus met participatie door de omgeving.’ NWEA over Handleiding Participatieplan Windenergie op Land


4 april 2016
Noodzaak CO2 op te slaan
‘Grootschalige CO2-opslag is, tijdelijk of structureel, nodig om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Ik vind het onverstandig om vooraf, zonder kennis van zaken, tegen nieuwe ontwikkelingen te zijn.’
Ed Nijpels, voorzitter van de SER-commissie Borging Energieakkoord


1 april 2016
Groningen
De gaswinning is nog steeds niet teruggebracht tot een veilig niveau. Een grote klap blijft dreigen.
Max van den Berg bij zijn afscheid als CdK Groningen


31 maart 2016
Windbeleid Nederland
‘De energietransitie is nog lang niet zo ver als ze had kunnen zijn, vanwege juridische belemmeringen en rechtsonzekerheid. De ontwikkeling van de offshore windenergie in Nederland is door de overheid zelf sterk belemmerd.’
Jaap Waverijn, Groningen Centre of Energy Law


30 maart 2016
Energiebeleid
‘Met het huidige energiebeleid worden harde keuzes uit de weg gegaan om de industrie, de energiesector en het transport geen pijn te doen.’
Siebe Schootstra (EnergieOverheid)


29 maart 2016
Stroom uit hernieuwbare bronnen
‘In 2015 werd 13,7 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen (biomassa, wind, zon, water). Dit was 17 procent meer dan in 2014 en komt overeen met ongeveer 12,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland.’
CBS, Nederland in 2015


25 maart 2016
Shell wil in wind-op-zee
‘De stap van Shell valt toe te juichen. Het concern is goed in technologisch ingewikkelde projecten. Indien een grootmacht zoals Shell meer aan die ontwikkelingen deelneemt, betekent dat een forse steun in de rug voor de opkomst van groene energie.’
Hoofdredactioneel commentaar FD


24 maart 2016
Omwonenden betrekken
‘De overgang naar duurzame energie heeft een grote impact op de leefomgeving van ons allemaal. Het is daarom van groot belang dat energiebedrijven de omgeving in een vroegtijdig stadium betrekt bij nieuwe projecten. Alleen samen met alle betrokken partijen kan de energietransitie slagen.’
Minister Kamp (EZ)


22 maart 2016
‘Biomassa-waanzin’
‘De subsidiëring voor biomassa is in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk waanzinnig hoog. Elektriciteitsproductie op basis van biomassa is niet de oplossing. Die pellets worden verstookt in oude steenkoolcentrales, die slecht scoren qua energie-efficiëntie.’
Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaat van de Europese Commissie


21 maart 2016
Gas met CCS
‘Het afvangen van CO2 in gasgestookte centrales is goedkoper én schoner dan in kolengestookte centrales. Bovendien is het afvangen van CO2 bij kolengestookte centrales nog vaak een probleem. CCS bij gas verdient veel meer support.’
Alex Gilbert (Spark Library/Energy Post)


18 maart 2016
China
China is investing over twice as much in clean energy than the EU. With plans to deploy 3.5 times more wind power and 6 times more solar, China is leaving Europe behind. Chinese R&D spending has risen 73% in the last 5 years – compared to 17% in the EU.
Third Generation Environmentalists (E3G) over het nieuwe vijfjarenplan van China


17 maart 2016
Alleen zero-emission auto’s
Elektrische auto’s zullen snel goedkoper zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor en Nederland moet dat fiscaal volop blijven stimuleren. Over tien jaar zullen auto’s op fossiele brandstoffen in Nederland niet meer te koop zijn. Alleen zero-emission auto’s worden dan nog toegelaten op onze wegen.
PvdA Energievisie 2016


16 maart 2016
Welcome news
‘The new figures confirm last year’s surprising but welcome news: we now have seen two straight years of greenhouse gas emissions decoupling from economic growth. Coming just a few months after the landmark COP21 agreement in Paris, this is yet another boost to the global fight against climate change.’
IEA Executive Director Fatih Birol


14 maart 2016
Zonne-energie
‘Eén van de belangrijkste aanstichters van de scherpe prijsdalingen van met name zonne-energie is China. Niet nieuwe technologische doorbraken, maar een enorme schaalvergroting blijkt voldoende om de prijs van van zonnepanelen zo te laten dalen dat de elektriciteit ervan goedkoper is dan die opgewekt met kolen en gas.’
VPRO Tegenlicht, documentaire Doorbraak van Duurzaam


11 maart 2016
Energietransitie
‘Het gaat te traag. We missen de organisatorische en bestuurlijke kracht. Technisch kunnen we de overschakeling maken. Financieel hebben we, zeker in de bouw, ook het plaatje rond. Nu komt het aan op daadkracht. Iemand moet de regie nemen.’
Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzame innovatie en oud-minister milieu


10 maart 20126
Liever meer kerncentrales
‘Als je de klimaatverandering serieus neemt, heb je niet zoveel keus. Niets draagt zoveel bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen als kernenergie. De techniek is heel veilig en wordt voortdurend verbeterd. Wat mij betreft mogen er in Nederland nog wel wat kerncentrales bij.’
Andre Versteegh, oud-directeur Nuclear Research & Consultancy Group NRG


8 maart 2016
ExxonMobil en Nederland
‘Totdat ze een geloofwaardig pad uitstippelen naar een duurzame toekomst, weg van fossiele brandstoffen, stel ik voor niet alleen Shell, maar ook ExxonMobil kritisch te volgen. Een eerste stap is de verbindingen tussen het bedrijf en de Nederlandse overheid systematisch in kaart brengen. Op welke manieren zijn de twee financieel en organisatorisch verknoopt? Heeft dat invloed op onze democratische instituties?’
Transitiewetenschapper Rick Bosman (DRIFT)


7 maart 2016
Tomorrow’s nuclear reactors
‘Now is an exciting time to be in nuclear energy. Nobody told today’s students that nuclear innovation is supposed to be slow. They chose nuclear because they want to save the world. Defining how the universities facilitate collaboration between students and industry will be key to our success.’
Professor Rachel Slaybaugh, University of California-Berkeley


4 maart 2016
Nederland kantelt
‘De nieuwe maatschappij wordt decentraler, horizontaler, bottom-up. Het gaat om gemeenschappen, cooperaties en sociale en fysieke netwerken. We gaan van wantrouwen naar vertrouwen, van doelmatigheid naar aandacht en tijd, van regelzucht naar keuzevrijheid. Kosten en baten zijn niet meer leidend, kwaliteit wel.’
Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde


3 maart 2016
Nee, nee, nee
‘We willen geen windmolens op land, geen kerncentrale, geen schaliegas en geen kolencentrales. Met zonnepanelen worden de doelstellingen niet gehaald en schaliegas wordt al verworpen, voordat er onderzocht is of dit commercieel te winnen valt. Sterker nog, het wordt al verworpen voordat we überhaupt weten of het in de grond zit. We moeten geen keuzes voor de toekomst uitsluiten.’
André Bosman (VVD) in de Tweede Kamer


2 maart 2016
Olie- en gaswinning
‘Er is steeds minder draagvlak voor olie- en gaswinning in Nederland, niet alleen vanwege de plaatselijke risico’s of overlast, maar ook doordat steeds meer mensen de gevaren inzien van klimaatverandering. Bovendien zijn fossiele brandstoffen op aan het raken. Steeds meer mensen willen graag zo snel mogelijk een fossielvrije energievoorziening. Zij zien liever dat overheid en energiebedrijven hun geld investeren in de broodnodige omschakeling naar duurzame energie en in energiebesparing. ‘
Evert Hassink, Milieudefensie


27 februari 2016
Draagvlak gaswinning
‘Nederland beschikt nog altijd in totaal over ca. 700 miljard kubieke meter conventioneel aardgas. Bij de verantwoorde winning daarvan zal de samenleving ook in de toekomst zowel economisch als ecologisch baat hebben. Het is daarom van groot belang dat de gevoelens van onveiligheid in Groningen kunnen worden weggenomen en het draagvlak voor de gasproductie in Groningen wordt hersteld.’
GasTerra-CEO Gertjan Lankhorst 


26 februari 2016
CO2-opslag
‘Om in deze eeuw de opwarming te beperken tot onder de 2 graden, wordt in vrijwel alle scenario’s van klimaatwetenschappers volop gebruik gemaakt van CO2-opslag in de grond. Als geen gebruik wordt gemaakt van CO2-opslag, bijvoorbeeld omdat de bevolking dat niet wil, moet nog veel sneller worden omgeschakeld naar CO2-neutrale energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.’
Detlef van Vuuren, hoogleraar ‘Integrated assessment of global environmental change’ aan de Rijksuniversiteit Utrecht


25 februari 2016
Iedere dag weer
‘Energiebesparing levert een heel belangrijke bijdrage aan de duurzame opgave waar we voor staan als samenleving. Elke consument kan iedere dag weer keuzes maken om minder energie te gebruiken. De energieleveranciers kunnen de consument daarbij helpen met hun aanbod van producten en diensten.’
Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland, over energiebesparingscampagne van alle energieleveranciers


24 februari 2016
Within 15 years…
We need an energy miracle. I don’t mean something that’s impossible. I’m so optimistic about the world’s ability to make a miracle happen that I’m willing to make a prediction. Within the next 15 years—and especially if young people get involved—I expect the world will discover a clean energy breakthrough that will save our planet and power our world.
Bill Gates in zijn jaarlijkse brief aan scholieren en studenten


23 februari 2016
Noodzaak samenwerking
‘Samenwerking is de sleutel naar de energietransitie. Met wetenschappers, beleidsmakers, commerciële partijen en maatschappelijke groeperingen. In de hele keten van energie en innovatie moeten we de schouders eronder zetten om het tempo van ontwikkeling hoog te houden en draagvlak in de maatschappij te creëren.’
Paul Korting, CEO ECN


22 februari 2016
Doorbraakprojecten
‘Het voorstel van Natuur & Milieu en Eneco om nog een groot windmolenpark op zee erbij te bouwen; dat vind ik radicaal. Ik zou ook radicaal 1 miljoen woningen energieneutraal gaan maken. Ik zou biomassa bovenaan de agenda zetten als grondstof, in plaats van kolen. In deze fase van de energietransitie moeten we opschalen via grote doorbraakprojecten. Hoe meer we investeren in de energietransitie hoe groter de opbrengsten die dat genereert.’
Prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam


17 februari 2016
The New Energy Future
‘Global demand for affordable, reliable energy will continue to grow for the foreseeable future, but there is a new longer-term backdrop as the world transitions to a low carbon system. Companies in the oil and gas sector need to reconsider their portfolio and related capabilities to not only survive, but thrive, in this new future.’
PwC in ‘New Energy Futures’


15 februari 2016
Energiebesparing afdwingen
‘Het is niet zo dat wij bedrijven het vel over de oren halen. We willen ze stimuleren en echt niet direct boetes opleggen. Dat doen we door samen een energiescan te maken. Waar liggen mogelijkheden voor besparing en hoe snel kunnen maatregelen worden terugverdiend?’
Gedeputeerde Nienke Homan (provincie Groningen, GroenLinks) 


12 februari 2016
Carbon pricing
‘Carbon pricing is de sleutel tot het waarmaken van de klimaatafspraken in Parijs. Een prijskaartje voor fossiel maakt investeren in duurzame alternatieven zoals windmolenparken aantrekkelijker. Zo betaalt de vervuiler en concurreert de industrie op  een mondiaal eerlijk speelveld. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven hun vingers niet eens meer willen branden aan kolen. Maar het lukt alleen als we wereldwijd samenwerken.’
Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M)


9 februari 2016
Leider
‘Wat we nodig hebben is een leider met visie die ons meesleept, gelijk Churchill in 1940 met zijn Blood, Sweat, and Tears. (…) Laten we een regering kiezen die durft te zeggen waar het op staat. Dan kan een volgend Energierapport maatregelen voorstellen die wel helpen: duurdere benzine, gas en elektriciteit – ook voor de industrie, die nu een schijntje betaalt – en duurdere vliegtickets.’
Prof. dr. Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam


8 februari 2016
Clean tech meer stimuleren
‘De verduurzaming van de economie moet hoger op de politieke agenda. Het is een gigantische economische kans en een noodzaak, want als je je economie op peil wilt houden moet je nieuwe sectoren ontwikkelen omdat oudere sectoren veranderen. Daar hangt onze welvaart vanaf, en ons welzijn.’
Prof. dr. W.C. Sinke, hoogleraar ‘Photovoltaic energy conversion’ aan de UvA


5 februari 2016
Olie en gas oppompen
‘Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te kunnen vervullen. Uiteindelijk gaat het er in onze sector om dat wij het aanbod aanleveren wat de samenleving vraagt van ons. En de samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie en die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aanleveren. En dat is ons beleid.’
Ben van Beurden, topman Shell


4 februari 2016
Brede maatschappelijke discussie
‘In Duitsland is er een brede maatschappelijke discussie over de onvermijdelijke vraag: hoe ziet onze energievoorziening in de eenentwintigste eeuw eruit? Hoe anders gaat dat in Nederland! Hier wordt gepolderd over oplossingen die door gevestigde belangen zijn voorgekauwd. Over de gasrotonde is bijvoorbeeld nooit een groot debat geweest, terwijl er wel miljarden overheidsgeld aan besteed zijn. Bij groen gas mochten de gasbedrijven meeschrijven aan de subsidieregeling die ze vervolgens zelf binnensleepten. Wie zit er dan aan het stuur: de politiek of de industrie?’
Magda Smink over de conclusies van haar proefschrift


1 februari 2016
Energierapport
‘Luisteren, en dan go for it. Mij lijkt dat wel een verfrissende manier van beleid maken, ook in de wetenschap dat we anders makkelijk verzanden in prachtige plannen waarover iedereen het eens lijkt, maar waarvan de uitvoering toch stagneert omdat er onderhuids nog ongelooflijke meningsverschillen zaten.’
 Jan Paul van Soest, adviseur bij De Gemeynt 


29 januari 2016
Energierapport
‘Het is een voorzichtig rapport, maar juist deze voorzichtigheid biedt hoop. Er wordt al veel te vaak beweerd dat het allemaal heel eenvoudig is en dat we makkelijk energieneutraal kunnen zijn in 2030. De regering moet niet te veel dromen en de omvang van de opdracht niet onderschatten, zij moet realistisch plannen en de veranderbaarheid van het land goed inschatten.’
Frans Debets, consulent duurzame energie


26 januari 2016
Baas over je eigen energie
‘Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk het is om baas te zijn over je eigen energie, in je eigen huis. Om je rekening lager te krijgen, voor altijd omdat je zelf zuiniger bent gaan leven. Dat juichen wij toe want zo besparen we energie en geld.’
Evert den Boer, CEO Greenchoice


25 januari 2016
Duurzame koplopers
‘Het Energierapport zou duurzame koplopers in het bedrijfsleven moeten helpen om zo snel mogelijk internationaal het voortouw te nemen in de transitie naar een koolstofvrije economie. Nederland kan een achterstand in duurzame ontwikkeling omzetten in daadkracht, met alle economische, sociale en ecologische voordelen die daarmeegepaard gaan’.
Marga Hoek, directeur De Groene Zaak (vereniging van duurzame ondernemers)


22 januari 2016
Toekomst energiebedrijven
‘De energiemarkt in Nederland transformeert van een overzichtelijk systeem van 11 kolencentrales en 4 gasgestookte centrales naar een complex decentraal netwerk. In dit netwerk gaat een enorme hoeveelheid verschillende spelers, particulieren, boeren en bedrijven op allerlei manieren energie opwekken opslaan en uitwisselen. Een energiebedrijf zal in de toekomst een energiedienstverlener zijn die de vraag en het aanbod op allerlei niveaus koppelt.’
Derk Loorbach, hoogleraar transitiemangement Erasmus Universiteit


20 januari 2016
Energierapport minister Kamp
‘De herinrichting van de Nederlandse energiehuishouding lijkt een gebed zonder eind. Voor een land dat tijdens de klimaatconferentie in Parijs de mond vol had over de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken, biedt het Energierapport bepaald geen zicht op snelle vooruitgang. Het kabinet moet veel meer richting geven aan de discussie. Haast is geboden.’
Hoofdredactioneel commentaar FD


18 januari 2016
Nul-op-de-meter
‘Als het geld dat in de gebouwde omgeving opgaat aan energie beschikbaar komt voor investeringen, krijg je er een enorm bouwvolume bij. Dat besef dringt bij de bouw nu snel door. Het gaat om miljarden euro’s per jaar.’
Leen van Dijke, Stroomversnelling (bouwers vóór nul-op-de-meter-woningen)


16 januari 2016
Groningen
‘Ik vind dat je de mensen in het aardbevingsgebied financieel moet compenseren. Ze moeten een vergoeding krijgen voor het feit dat de grond onder hun voeten langzaam wordt leeggepompt. Als je het tarief van de inkomstenbelasting met 10 procent verlaagt, wordt het gebied voor de rest van Nederland ook weer interessant. Momenteel heerst er krimp. Door er een belastingparadijs van te maken, zal het juist extra mensen en bedrijvigheid aantrekken. Dat is gunstig voor de economie.’
Flip de Kam, hoogleraar economie


13 januari 2016
State of the Union
‘We’ve got to accelerate the transition away from dirty energy. Rather than subsidize the past, we should invest in the future  —  especially in communities that rely on fossil fuels. That’s why I’m going to push to change the way we manage our oil and coal resources, so that they better reflect the costs they impose on taxpayers and our planet.’
President Barack Obama in zijn laatste State of the Union


12 januari 2016
Verzuchting van Kamp
‘In veel discussies over energie lijken feiten er nauwelijks toe te doen. Niet voor niets dat minister Kamp in de Tweede Kamer meermaals verzucht: jullie willen geen gas uit Groningen, geen gas uit Rusland, geen schaliegas, geen windenergie, geen biomassa, geen kernenergie en vooral geen steenkool.’
Nieuwsbrief Gazprom Nederland


8 januari 2016
Geloofwaardigheid
‘Het lijkt er soms op dat de mensen die het energiesysteem het beste kennen, in de ogen van het publiek weinig of geen geloofwaardigheid hebben als het gaat om de wijze waarop de omschakeling naar een koolstofarme samenleving realistisch te verwezenlijken is.’
Shell-topman Ben van Beurden


7 januari 2016
Beleid en politiek
‘Een doelgerichte beleidsaanpak, waarin ruimte is voor een lerend proces, schuurt met de praktijk van het politieke bedrijf waarin men zoekt naar zekerheden en houvast. Voor een lerend proces van vallen en opstaan is er weinig ruimte, omdat er met fouten hard wordt afgerekend.’
Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken


6 januari 2016
Rusland
‘We developed the first ever 100% renewable energy system modelling for Russia and Central Asia. It demonstrates that Russia can become one of the most energy-competitive regions in the world.’
Professor Christian Breyer, Lappeenranta University of Technology in Finland


5  januari 2016
Kwetsbaarheid elektriciteitsproductie
‘De elektriciteitssector is niet alleen een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering, maar zal zelf ook getroffen worden door verandering in klimaat en de daaraan gekoppelde veranderingen in beschikbaarheid en temperatuur van rivierwater. Het is daarom van groot belang dat de elektriciteitssector, naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zich ook meer gaat richten op aanpassingsstrategieën om de water- en energiezekerheid in de komende decennia te kunnen garanderen.’
Dr. Michelle van Vliet, Wageningen UR